„Béke és nyugalom volt a lelkében, ezáltal mindig mindennel meg tudott birkózni”


Szervátiusz Jenő: Életem, emlékeim című kötetének bemutatója Kolozsváron

FOT ROHONYI D IVN
FOTÓ: ROHONYI D. IVÁN
A huszadik századi erdélyi magyar képzőművészet jeles alkotóinak – Szolnay Sándor, Balázs Péter, Kós András, Fülöp Antal Andor, Gy. Szabó Béla, Erdei Erzsébet, Ferenczy Júlia stb. – munkái fogadták csütörtökön délután a Szabadságnak is helyet adó Minerva Művelődési Egyesület pincehelyiségébe betérő népes közönséget: egykori pályatársai, barátai által csodálatossá varázsolt környezetben mutatták be az európai művészet élvonalbeli alkotójának számító Szervátiusz Jenő Életem, emlékeim című kötetét, amely a Csíkszereda Kiadóhivatal gondozásában jelent meg. Ez az első olyan könyv, amely Szervátiusz halála után napvilágot látott, s tartalmazza az unoka, Szervátiusz Anikó által hangszalagra vett visszaemlékezéseket. A rendelkezésére bocsátott anyagot Murádin Jenő művészettörténész válogatta, gondozta és látta el magyarázó jegyzékkel.

A Szabadság-estekről jól ismert arcok mellett a művészetek iránt érdeklődő kolozsvári közönség is szép számban képviseltette magát a Jókai/Napoca utca 16. szám alatt tartott könyvbemutatón. A házigazda Köllő Katalin köszöntője után egy ötperces felvétel hangzott el, amelyben Szervátiusz Jenő a szobrászatot és a festészetet hasonlította össze: úgy vélte, a szobrászat nehezebb, mint a festészet, emiatt előbbihez jóval kevesebben vonzódnak. „A szobrász olyan, mint egy kőműves, mint egy mesterember, mindenhez kell értsen”, vallotta a művész.

– Felgyorsult világunkban az utódoknak kevés idejük jut arra, hogy szüleiket, nagyszüleiket emlékeikről, életükről, munkájukról, örömeikről és bánataikról kérdezzék, és még ritkábban fordul elő, hogy a családtagok a szeretett felmenő emlékeit az utánuk jövők számára valamilyen módon rögzítsék is – magyarázta Tibori Szabó Zoltán, lapunk munkatársa, aki szerint ezért is rendhagyó Szervátiusz Jenő Életem, emlékeimcímű kötete: forrásanyagát a művész unokája, Szervátiusz Anikó által hangszalagra vett felvételek képezik, ezeket válogatta és gondozta Murádin Jenő művészettörténész. Magyarázó jegyzékkel látta el az anyagot, és bevezetőt írt a Csíkszereda Kiadóhivatalnál megjelent – néhány magánszemély által is támogatott – forrásértékű kötethez. – Nagyapám, ahogy én láttam, ezt az alcímet adta a kötetnek az unoka, akinek az érdeme nem pusztán a hanganyag megőrzése és rögzítése, de egyben a könyvben szereplő illusztrációknak, archív felvételeknek, korai szobrok reprodukcióinak az összegyűjtése, ezen felül pedig az egész anyag közreadása, közkinccsé tétele is. A kötet bepillantást nyújt abba a sorsba, amellyel a szász, angol és székely származású, igen tehetséges kolozsvári fitalembernek a huszadik század első felében meg kellett küzdenie, hogy művésszé váljon. Nyomon követhetjük kolozsvári asztalosinas éveiben, megismerhetjük fiatalkori álmait, terveit, az 1920-as évek derekán elkísérhetjük őt Párizsig és vissza, s közben mindazokkal a roppant nehéz körülményekkel, nélkülözésekkel és kínlódásokkal is szembesülhetünk, amelyek művésszé válásának útját szegélyezték – hangsúlyozta Tibori.

FOTÓ: ROHONYI D. IVÁN – A termet díszítő képzőművészeti alkotásokat mutatja be Tibori Szabó Zoltán (jobbról az első), bal oldalon Murádin Jenő és Szervátiusz Anikó

Ez a másik érdeme a kötetnek: az anyagi bizonytalanság ellenére Kolozsváron, Nagyváradon és Budapesten is méltán népszerű, a szépet szenvedélyesen kereső Szervátiusz Jenő „egyszerű szavakkal mesél, ahogyan az ember csak az unokájának mondhatja el, és csak az igazat, okulásképpen, talán figyelmeztetésképpen, szeretetből és féltésből”.

Tibori Szabó Zoltán megjegyezte: a Murádin Jenő által összeállított jegyzetapparátus és szerkezet a tudományos kutatást, a kiadót és a csíkszeredai Gutenberg Grafikai Műhely és Nyomdát dicsérő igényes kivitelezés pedig az olvasóközönség örömét is szolgálja. Köszönetet mondott Szervátiusz Anikónak, amiért nagyapja emlékeit „visszahozta Kolozsvárra, Erdélybe, és itt adta közre, valamint mindenkinek, akinek a közreműködésével Szervátiusz Jenő immár végérvényesen hazatért”.

Szervátiusz Anikó rendszeresen meglátogatta nagyapját azt követően is, hogy édesanyjával elköltöztek a családi házból, mesélte a rendezvény keretében. – Nagyon sokat beszélgettünk, állandóan a munkásságáról kérdeztem őt. Majdnem egyszerre gondoltunk arra, hogy ezeket a beszélgetéseket rögzítsük és közzétegyük. Nagy igyekezettel szerzett be egy kazettásmagnót, és hetente, kéthetente találkoztunk, mikor mennyi időnk volt. Olyan béke és nyugalom volt a lelkében, ami által mindig mindennel meg tudott birkózni – emlékezett vissza az unoka. Az általa összegyűjtött hangfelvételeket dolgozta fel Murádin Jenő, amely által forráskiadvány kerülhetett az olvasó asztalára. – Boldog ember volt, hiszen azzal foglakozhatott, amit szeretett. A szobrászatnak, a faragásnak élt, a sok fájdalom és nyomorúság ellenére ez volt az élete – hangsúlyozta a művészettörténész.

Antal Attila, Csíkszereda alpolgármestere örömét fejezte ki, amiért Murádin hozzájuk fordult a kötet megjelentetése kapcsán, mint mondta, kiadóvezetőként és magánszemélyként is fontosnak érezte a forrásanyag közzétételét. Kiválóan társulnak a szöveghez a Wagner Arthurral váltott levelek, valamint a (többek között) Wagner Péter tulajdonában lévő szobrokról készült fényképek. – Nem kimondottan gyűjtemény ez, hanem családi örökség, amely hozzátartozik az életemhez – jegyezte meg a közönség soraiban jelenlévő Wagner Péter.

A hangulatos rendezvény zárásaként Bartók Béla Este a székelyeknélcímű darabja csendült fel, közben pedig vetítettképeken vehettük szemügyre Szervátiusz Jenő néhány alkotását.

FERENCZ ZSOLT

http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/54737