Ilyés Zalán kiállítása a Barabás Miklós Galériában

Objektív illúziók, avagy a város ritmusai


Fiatalok npes tbora a megnyitn  HORVTH LSZL

Fiatalok népes tábora a megnyitón – HORVÁTH LÁSZLÓ

A Barabás Miklós Céh Farkas utcai székháza zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel március 20-án délután, a fiatal pályakezdő képzőművész, Ilyés Zalán kiállításának megnyitóján. Az alkotó sajátos hangvételű, érzelmi megalapozottságú fotói lírai vallomások a mozgó világról, a városról, amely fokról fokra fedi fel magát, tárja titkait a művész elé.

Aki megörökíti azokat. Az eredmény: sajátos lírai etűdök sorozata a rejtett szépségekről, de a szomorúság, a bánat megtestesítőiről, a társadalom szélére sodródott lények kirekesztettségéről, elesettségéről is. Megrázó tér-kép az örökmozgó, változó világról. Világunkról, amelyben élnünk adatott.

Ilyés Zalán a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Filmmûvészet-Fotómûvészet-Média szakának másodéves hallgatója. Első önálló kiállitásának a Barabás Miklós Céh galériája nyújt otthont.

A fiatal művész fotói egy életérzésről szólnak, Zalánnak a városhoz és annak határvonalaihoz fûződõ kapcsolatáról. Alkotásai, a város különbözõ részeinek és az ott  áthaladó embereknek a tükörképei, egyben önarcképek is. A mûvész belső lényének, érzelem- és gondolatvilágának, meglátásainak a visszatükrözõdései, képi vetületei.

  Sajátos esettanulmánynak is felfogható fotóetűdjeinek szereplői a gyermekek és a társadalom szélére csúszott emberek. Az elesettség, a kirekesztettség megtestesítői ők, tekintetükből szomorúság, bánat sugárzik, de a gyermeki szemekben a remény is felcsillan. Az örök bizakodás.

 Zalán a fényképezõgép segítségével egybeköt egy érzést és egy tekintetet, a saját látásmódját kölcsönzi a tárlat nézőinek, hogy egy életérős napi alapállást szemléltessen. A rutinos ismétlõdések egyfajta egyedi ritmust kölcsönöznek a képeknek. Az élet, a városi lét lüktetését. Az állandót a változóban. Ezek a művész meglátásaitól oly releváns, de ugyanakkor érzelmi hozzáállástól sem mentes városképek sajátos módon lényegülnek át egyfajta mûvészi vallomássá. Amelyben az alkotó éles szeme, de technikai tudása is szerepet játszik. A mozgó világ, amelynek nyomába szegül a művész, a város ritmusai, lüktetõ pulzusa mindegyre más-más arcát villantja fel, tárja a fotós elé, aki megörökíti azokat. Az eső, a gyermekek játéka, az elesettek szomorúsága a fények alakulásával, alakításával válik beszédessé, hangsúlyozza az alaphelyzetet, teszi nyilvánvalóbbá a mûvészi mondanivalót.

Bizonyára sokan elgondolkodtak már azon, hogy vajon mikor készült a legelső fénykép? És aki készítette, vajon tudja-e hogy ez egy sorozat kezdete?

Ilyés Zalán azzal keresett meg, hogy szeretne önálló kiállitást rendezni meglévő alkotásaiból, de nem igazán tudja, hogyan kellene elkezdenie. S mutatott néhány fényképet. Ahogy a szemem előtt váltakoztak a felvételek, újabb és újabb részletekre figyeltem föl, a képek készítõjének útját kísérő látvány, az utcák és terek kínálta sajátos képi összegzés különbözõ megnyilatkozásaira. Merthogy útvonalunk néha megegyezik a fotók helyszinével, de mégsem látjuk meg azt, amit a fiatal mûvész meg is örökített. Látni tanulunk. Sokszor mások szemével láthatunk igazán. Ilyés Zalán pedig egy éles szemű, tiszta és reményteli megfigyelõ.

Gilles Deleuze szerint az aktuális képnek van egy megfelelő virtuális képe, visszatükrözõdő képmása, ami a valóságot és annak képi vetületét úgymond ,,összenöveszti”. Így jön létre a kétarcú kép. Bergson pedig az idõt tekinti a dualitás egyik tényezõjének. A jelen mindig aktuális. Az egyetlen probléma az, hogy elmúlik, múlttá válik, és egy új jelen jön a helyébe. Az elkészült képek ilyenformán egyszerre múlt és jelen idejûek, hiszen a jelenben készülnek, de mire elkészülnek már múlt lesz. A jelen tehát az aktuális kép, saját idejű múltja pedig a virtuális kép, a tükörkép, ami a tudaton kívül létezik, nem pedig egy tudatállapot. Az a városkép tehát, amit Zalán javasol számunkra nem más, mint egy objektív illúzió.

A tárlat április 3-ig tekinthetõ meg minden hétfõn, szerdán és pénteken 14-17 óra között a Farkas/Kogalniceanu utca 27. szám alatti Barabás Miklós Galériában.

MIRA MARINCAŞ


http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/categ_id/12...