Téli Szalon – 2010

Grafika, fotó, textil, tűzművészet


So Zld Margit Jelek  HORVTH LSZL FELVTELEI
Soó Zöld Margit: Jelek – HORVÁTH LÁSZLÓ FELVÉTELEI

FOLYTATÁS LAPUNK JANUÁR 11. SZÁMÁBÓL
A múlt század ötvenes, hatvanas éveitől számon tartott kolozsvári grafikai iskola leszármazottai és kései utódai ezúttal sem hazudtolták meg önmagukat. A grafikai részleg ugyanis a Téli Szalon erősségét képezte.

Horváth Bugnariu Ioan pszichológiai-társadalmi-szokásjogi töltettel fűszerezett, fonákság feltáró, lendületes vonalvezetésű, precízen célba találó, ötletes rajzai, grafikai erényeik mellett, többek között azt is tudomásunkra hozzák: A szárazföldi cápák sokkal veszélyesebbek a tengerieknél. Soó Zöld Margit már líraibb húrokat penget, amikor a hajnali fények születését lényegíti, a műfaji lehetőségek maximális kiaknázásával, sejtelmesen suttogó, sajátosan visszafogott színharmóniákba. Fekete-fehér triptichonja pedig a modern kifejezési formák melletti tanúságtétel. És ezúttal Székely Géza is líraibb vizekre evez: két, megejtő szépségű leányportréban csillogtatja meg rajztudását, összegzi Fénytanulmányok címen kalotaszegi élményeit, talán pszichikumának rejtettebb szegletét is felvillantva ezáltal. Sipos László egyedi szimbólumrendszerének szinte valamennyi összetevőjét felvonultatva vall a Végtelenről, szögletesen érzékletes, tömören találó formában, egy eszméhez és egy eszményképhez igazodva. Solovăstru Radu ugyancsak szimbólumokra építve, de némi öngúnnyal fűszerezve vezet a Boldogság utcájába. A kitűnő rajzkészséggel rendelkező művész a grafikai lehetőségek széleskörű arzenáljának felhasználásával tesz ezúttal is hitet a groteszk mellett. A vonal alakulásgörbéinek bravúros kiaknázója, a művészi fantázia és rajzos beszéd mestere, Nica Ioachim pedig Csapdába ejtő leleményességgel összegez, alkot valóságelemekből táplálkozó, érzékletes helyzetképet. A fák művészi anatómiájának megteremtője és fáradhatatlan kutatója, Valovits László ezúttal az Őszbe kalauzol és szintén az ősz ihlette könnyed, lírai vallomástételre Essig Klárát is. Akvarellbe fogalmazott egyedi színharmóniákat villant fel Fodor N. Éva és Starmüller Géza, s Kováts Ildikó is a táj vonzásában alkot. Egyénileg kialakított, sajátos technikájának figyelemfelkeltő termékével, egy újabb, sejtelmes Pillangóálommal lep meg Horváth Gyöngyvér, Deleanu Márta is egyik kedvenc témáját az Ablak nyújtotta lehetőségeket aknázza ki sikeresen, Lőrincz Lehel pedig műtermének egy szegletét tárja a néző elé. Különleges művészi élménnyel kecsegtetnek Károly Zöld Gyöngyi ötletesen egybeszerkesztett szimmetriajátékai, Heim András külön bejáratú geometrikus művészi álomvilága és Orbán István filozófiai mélységeket idéző Véges a végtelenben című grafikája. Nagy Endre, Bour Octavian, Tudoran Marius, Kőmíves Andor, Tarţa Ovidiu, Salvanu Maria, Moritz Emil, Moritz Eugen, Moritz Farkas Melinda, Labancz Cismaşiu Ágnes munkái a tárlat értékes darabjai.

Horváth Gyöngyvér: Pillangóálom   Nica Ioachim: Csapda  

A fotó, valamint a számítógép és a grafika kombináció­jaként jött létre Feleki Károly, Horváth Bugnariu Emil, Erdős Zsigmond és Marincaş Mira egy-egy, a látvány mellett tematikájában is elgondolkodtató alkotása.

Textileseink is elismert hírnevükhöz méltó felhozatallal szolgáltak. A kínai szellemiség vonzásában született a távol-keleti útjáról nemrég hazatért BotişManuela sajátos stílusjegyeinek megőrzésével készült, de látványosan újszerű elemekkel is kiegészített, figyelemfelkeltő faliszőnyege, Horváth Bugnariu Corina pedig a műfajban újdonságnak számító, finom humorral fűszerezett, „eurokonform” formában teljesíti ki eredeti ötletét. A gazdagon árnyalt formai megoldásokat gondolati tartalommal párosító, évről évre igényesebb alkotásokkal szerepel Tudoran Klára, látványos Csata Hermina mívesen kidolgozott A költő ablaka című bőrkompozíciója, valamint CrăciunZoiţa, Tompa Aurelia, CuşleaDana, BrânzaşRaveca, CâmpanElena és Basso Elena textil munkája. Eredeti ötletre alapoz AlămoreanAlexandru és TătulescuMihaela.

Székely Géza: Fénytanulmány     Horváth Bugnariu Ioan: A szárazföldi cápák veszélyesebbek a tengerieknél  

A tűzművészet – üveg, kerámia, zománc – vonatkozásában kiemelném Nagy Annamária modern vonalú, az áttetsző, nemes anyagban rejlő lehetőségeket sajátos módon kiaknázó, látványos üvegszobrát és Ailincăi Cornel Jeleit, a kerámiá­ban mindegyre új lehetőségeket kereső és találó Palkó Ernő ötletes, Egy tuareg története című munkáját, Stici Doinának ismét az ókori görög formavilágból ihletődött nemes vonalú vázáját, valamint Chirilă Emilia, CrăciunIleana, Kolozsi Simona és LobonţLucia alkotásait. Egri András és Vdovkina Anasztázia pedig, akárcsak az előző években, most is precízen megmunkált, míves és korlátlan művészi képzelőerőről árulkodó, látványos munkákkal lepett meg. Nem véletlenül váltak – fiatal koruk ellenére – a zománcművészet nemzetközileg is elismert szaktekintélyeivé.

Károly Zöld Gyöngyi: T-E-R-R-A  

NÉMETH JÚLIA

http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/52633