A 111 rajz

Megnyitó: 2016. november 8., 18:00 óra
Kiállítás: november 9–25.

A 111 rajz című kiállítás a művész 75. születésnapja alkalmával megjelent azonos című művészkönyv apropóján jött létre. A megnyitón a művésszel Székely Sebestyén György beszélget.

Kancsura István (sz. 1941, Budapest) a kolozsvári művészeti élet egyik jelentős képviselője, műveivel azonban ritkán mutatkozik a nagyközönség előtt.

Művészeti tanulmányait a Ion Andreescu Képzőművészeti Intézetben végezte. A festészettel egyidejűleg művészeti pályájának alakulását a hatvanas-hetvenes évek modern művészeti mozgalmai határozták meg, elsősorban a kinetikus művészet. Művészetének sajátossága a festészeti hagyomány és a modern törekvések ötvözése, egy olyan képi világ által, amelyet a spirituálitás és az esztétikán túllépő értékek határoznak meg. A kiállításon szereplő rajzok – amelyeken sokszor az írott szó is fontos helyet foglal el – a képzőművészet, a költészet és a meditáció köztes területén szabadon mozognak.

A művész saját meghatározása szerint ezek a rajzok nem skiccek, nem a saját tehetségét vagy kézügyességét bizonyító vázlatok, hanem ,,szellemi sürgönyök’’, ,,magasztos kiáltások’’ az életről.

A 1960–2016. között született rajzokból összeállított művészkönyv megvásárolható a Quadro Galériában.