Adventi tárlat a Vigadóban Vdovkina Anastasia és Egri András tűzzománcai

A Kolozsváron élő Vdovkina Anastasia és Egri András művész házaspár tűzzománc-kiállítása a művészet mágikus szellemi erejét és a világ harmóniaszomját mutatja fel. Művészetük kultúrák találkozására épül és hidat teremt a tudat alatti mélyből felszivárgó ősi emlékképek és a keresztény világkép szellemi kiteljesedése között.

  • Egri Andrs Hajnal
    Egri András: Hajnal

A művész házaspár alkotásai ismertek városunkban, hiszen a Bálványos Art Camp alkotótábornak rendszeres tagjai. Tűzzománc alkotásaik különleges technikai sajátosságuk mellett érzelemgazdag világképükkel állítanak meg, kiváltott asszociációk szabadságával törékeny életünk felett álló nagy misztériumokat hívnak elő. Az alkotások szimbolikus jelentésükkel erős elementáris erővel hatnak, és utat nyitnak egy mélyebb gyökerű világkép átélése felé.

A művész házaspár kulturális kötődése családtörténetükben gyökerezik. A moszkvai születésű Vdovkina Anastasia a tűzzománcművész egyetemi tanár Nyikolaj Vdovkin lánya, aki édesapját tartja első mesterének. A jaroslaveli és pjatigorszki képzőművészeti főiskolákon tanult. A Kecskeméti Tűzzománc Szimpóziumnak két alkalommal nagydíjasa, a Kijevi Tűzzománc Biennálé és a Szentpétervári Biennálé első díjasa. Tagja a magyarországi és oroszországi tűzzománcszövetségnek.

Egri András Egri László üvegművész egyetemi tanár és Nagy Enikő festőművész fia. Bátyja, Egri István üvegfestményei is ismertek Kézdivásárhelyen. A kolozsvári egyetem festészet szakán végzett. A Kecskeméti Tűzzománc Szimpózium nagydíjasa. Tagja a Magyarországi Tűzzománc Szövetségnek és a Román Képzőművészeti Szövetségnek.

 

Vdovkina Anastasia: Északi Nap

 

Vdovkina Anastasia az orosz ortodox ikonográfia mesterségbeli tudásával kortárs képfelületek teremt. A vallásos kegyképet a kánon kódrendszerének tiszteletben tartásával műalkotássá formálja. Madonnái több variációban a vallásgyakorlás rituáléját teszik átélhetővé. A születés és halál misztériumában keresi a felülemelkedés szent pillanatait.

A keresztény jelképekkel párhuzamosan a kaukázusi népek hitvilágából maszk és totem­oszlop rituális tárgyelemeket teremt újra. Ez a nagy kulturális váltás egyensúlyban van egymással. A hagyományos ortodox ikonokkal szemben a törzsi közösségek rituális tárgyainak imitációja sűrűn behálózott kódokkal a művészi szabadságot jelenti. Geometrikus jelekkel gyakran egy titkosított írás képzetét kelti.

 

Vdovkina Anastasia: Vitorlás

 

Hajó-alkotásai a távoli Fehér-tenger mitológiájából olyan konstrukciókat teremtenek, amelyek ezer szállal a képzeletbeli utazás vágyát keltik fel. A vörösrézre oxidokat égető zománc gyakran a fehér porcelán finoman csipkézett törékenységét kísérti meg. A faelemek beépítése, a spárgaösszefűzések organikus szabadságvágyat és megsokszorozódó élményanyagot visznek ebbe a sodrásba. Az anyaghasználat gazdagsága alkalmazkodik az alkotás koherens világához, és az ellentétes természetű anyagok erőteljes összhangzásokat érnek el. A fa alkotóelemek és -keretek a tűzzománc képeket a sík felületből kiemelik, többdimenziós térhatással a szimbolikus jelentéseket sűrítik, és párhuzamos idősíkokat képeznek le. Vdovkina Anastasia alkotásaiban a kortárs felület a legarchaikusabb életérzéseket hozza felszínre, a töredékek az egész vágyáról mesélnek, a részletgazdagság az egyensúly mérlegén összhangban marad. Alkotásait nézve a kulturális másság hívogató kíváncsiságával keressük az erőteljes szimbolikus utalásrendszer mögötti összefüggéseket, ahol a harmónia univerzális kisugárzása segít a megértésben.

 

Vdovkina Anastasia: Kikötő

 

Egri András zománclemezei a felelősségteljes európai ember humánumának felmutatása. Erőteljes festői hatással absztrakt ábrázolás felé tekintő képei meditációra késztetik a nézőt. A képek az emberi létezés egzisztenciális problémáit jelenítik meg.

 

Egri András: Bástya

 

Gyakran duális képfelületeket teremt, a lent és a fent szembeállításában a szellemi felemelkedés dominál. Erőteljesebb izzó színek egy metaforikus nyitott térbe helyezik a figuratív elemeket, ahol a jelek az idő kérdéseit feszegetik. Mértéktartó ábrázolásában gyakran sík felületet állít elénk, és így nem enged a térhatás illúziójának. A figuratív elem ebben a térben erőteljesebb, elvonatkoztató képességű. A leghétköznapibb tárgyi elemek is túlmutatnak önmaguk konkrét határain, ami az elvonatkoztatás mélységét társítja a látottakhoz. A letisztult felületen az alkotások kulturális utalásai jelzik, hogy a humánum felmutatása a művész önazonossága.

 

Egri András: Égi jel

 

Vdovkina Anastasia és Egri András közös kiállítása az ünnepi várakozás idején szép ajándék a tárlatnéző számára. Művészetük harmóniaigénye szoros sorsközösséget mutat az alkotótársak között. A kulturális távlatok általuk nagyobb horizontot nyitnak meg mindannyiunk számára, és így szemlélve világukat, vágyunk a szellemi kiteljesedés magasabb aurájába.

DEÁK FERENC LORÁND

https://www.3szek.ro/load/cikk/119281/vdovkina-anastasia-es-egri-andras-tuzzomancai-adventi-tarlat-a...