BMC 2017

A BARABÁS MIKLÓS CÉH KOLOZSVÁRI CSOPORTJÁNAK KIÁLLÍTÁSA
                               2018.január 18–február 4.

Megnyitó: 2017. január 18., 18 óra

A Kolozs Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó Kolozsvári Művészeti Múzeum a Barabás Miklós Céhhel közösen meghívja Önöket a Barabás Miklós Céh kolozsvári csoportjának éves képzőművészeti kiállításának megnyitójára, amelyre csütörtökön, 2017.január 18-án 18 órától kezdődően kerül sor a Művészeti Múzeum időszaki kiállítóterében (földszint).

A romániai magyar képzőművészeket tömörítő, 175 tagú Barabás Miklós Céh legnépesebb, kolozsvári csoportja immár hagyományosan, minden év januárjában rendezi meg értékfelmérő kiállítását. A Céh tavaly országos kiállítással jelentkezett a Kolozsvári Művészeti Múzeumban, amelyen több mint másfél száz művész vett részt. De ilyen nagyszabású rendezvényre csak négy-öt évente kerülhet sor.
Az éves, értékfelmérő tárlatok, amilyen ez a mostani is, a helyi értékeket vonultatják föl: a kolozsvári és Kolozsvár környéki művészek közelmúltban készült munkáiból nyújtanak ízelítőt. Tematikai és stiláris megkötés nélkül, csupán a minőségre koncentrálva, a legnagyobb változatosságban sorakoztatják fel a Barabás Miklós Céhbe tömörült alkotók kínálatát. Festők, szobrászok, grafikusok, keramikusok, üveg-, textil- és fotóművészek a huszonévesektől a száz felé közelítőkig mutatják be egy-két munka erejéig múlt évi termésük színejavát.
A változatosság azonban nem csupán a műfaji sokrétűségre vonatkozik. A Barabás Miklós Céh tagsága ugyanis nem egyfajta művészeti ideológia mentén szerveződött.Berkeiben a legkülönfélébb művészi hitvallású alkotók kaptak helyet. Ilyenformán aklasszikus hangvételű munkáktól a posztmodernig, a figuralitás jegyében fogantaktól ageometriai és lírai absztraktig, a legkülönbözőbb technikában megvalósított művészialkotások vallanak készítőik érzelem-és gondolatvilágáról, elképzeléseikről, újszerű kísérleteikről. Hagyomány és nyitás a legkorszerűbb kifejezési formák felé–alakulásától ez jellemezte a Barabás Miklós Céh alkotógárdáját. A legnemesebb erdélyi hagyományok továbbélésének és sajátos, 21. századi változatainak példáival találkozhatunk ezen a tárlatonis, de ugyanakkor azzal a totális szabadsággal is, amely korunk művészetét, a mindenkori avantgárdot jellemzi.
A BMC mintegy hatvan tagot számláló kolozsvári csoportja és meghívottaik a gondolkodás-és ízlésbeli sajátosságok felszínre hozatalával, színekbe, fényekbe, formákba konkretizálásával érzékeltetik a régió sajátosságait, vallanak arspoeticájukról, alakítják a stílusok sajátos találkozóhelyévé a barokk palota tágas tereit.
A kiállítás megnyitóján felszólal majd dr. Lucian Nastasă-Kovács, a Kolozsvári Művészeti Múzeum menedzsere; Kolozsi Tibor, a Barabás Miklós Céh elnöke; Németh Júlia műkritikus és dr. Bordás Beáta, a kiállítás kurátora.