EMÜK

A sepsiszentgyörgyi székhelyű Erdélyi Művészeti Központ, rövid nevén az EMŰK legfőbb feladatának tartja, hogy az erdélyi magyar képzőművészet megközelítőleg egy reális, kultúraközi viszonylatban is értékelhető, konvertálható önképet alakítson ki, mind a maga, mind a környezete számára.

Gyűjtési területe kiterjed a történelmi Erdély és a Partium, valamint Bukarest, vagy bármelyik romániai helység magyar képzőművészetére, a magyar képzőművészekkel közeli baráti, művészi kapcsolatban lévő román, szász és más
nemzetiségű alkotók jellemzően erdélyi vonatkozású munkásságára, valamint az erdélyi születésű és időközben külföldre távozott művészek alkotótevékenységére.

Az EMŰK gyűjtemény elsősorban adományokból jött létre. 1920–tól napjainkig alkotott közel 200 db. professzionális értékű, eredeti képzőművészeti és iparművészeti alkotást foglal magába. Az Erdélyi Művészeti Központ elkötelezett az erdélyi képzőművészet hazai és
külföldi megismertetésében, valamint a különböző országrészek és kultúrák közötti művészeti kapcsolatok ápolásában és megteremtésében, ennek érdekében indította el gyűjteményének külső kiállítási helyszíneken való bemutatását az általa rendezett
kiállítások anyagának háromnyelvű katalógusokban való dokumentálását.

La expoziția din Cluj sunt prezente lucrări ale artiștilor:
A kiállításon a következő művészek munkái láthatóak:

Albert László, Albert Levente, Aranyász Zita, Balázs Imre, Bara Barnabás, Nicu Barb, Berze Imre, Căbuz Andrea, Căbuz Anna Mária, Deák Barna, Deák M. Ria, Diénes Attila, Éltes Barna, Gazdáné Olosz Ella, Gerendi Anikó, Horváth Levente, Hosszú Zoltán, Jakobovits Márta, Jakobokits Miklós, Jovián György, Kákonyi Csilla, Kárpáti Gergely, Kiss Béla, Kiss László, Kolumbán József, Kuti Dénes, Lakatos László, Lakatos Pál, Lestyán Csaba, Madaras Péter, Máthé Edit, Mészáros Gergely, Miklóssy Mária, Cristian Aurel Opriș, Péter Alpár, Rákosfalvy Zsuzsi, Sánta Csaba, Siklódi Ferencz, Sipos Gaudi Tünde, Szabó Réka, Szabó Zoltán Judóka, Szigeti Gábor Csongor, Szőke Erika, Ujvárossy László, Űtő Gusztáv, Vargha Mihály, Vinczeffy László.