Grafika és animáció a Barabás Miklós Galériában


A megnyit vidm pillanatai Nmeth Jlia Antal Tvissi Anna s Tosa Szilgyi Katalin Horvth Lszl felvtele

A megnyitó vidám pillanatai (Németh Júlia, Antal Tövissi Anna, és Tosa Szilágyi Katalin) (Horváth László felvétele)

Mester és tanítvány, Tosa Szilágyi Katalin és Antal Tövissi Anna alkotásaiból nyílt kiállítás hétfőn délután a Barabás Miklós Céh Farkas utcai székházának kiállítótermében.


A különleges festői adottságairól ismert alkotó, a Képzőművészeti Egyetem adjunktusa, akinek a zenei ihletésű festményeit a Művészeti Múzeumban, nagy méretű, posztmodern hangvételű munkáit pedig többek között a Barabás Miklós Galériában is megtekinthettük, most grafikusi erényeit csillogtatta meg. Különleges rajzkészségről árulkodó, rendkívüli finomságú vonalhálói egy sajátos, érzelmektől fűtött világba nyújtanak betekintést. A formák nyelvére fordított őszinte vallomások ezek mindarról, ami a művészt pillanatnyilag foglalkoztatja. Egyfajta érzelmi térkép – ahogyan alkotójuk fogalmazott. S mint ilyen, fölöttébb színes. Feketén-fehéren is. A kisebb méretű munkák pedig Reményik-illusztrációk egy készülő kötethez. A néha egyenesen absztraktba hajló rajzok sajátos, az elvonatkoztatás lépcsőfokait is megjárt versértelmezésekről tesznek tanúbizonyságot. Eredetiségük, mélységük, erőteljes kisugárzó erejük is ebben keresendő.

A megnyitó bensőséges hangulatához nagy mértékben hozzájárult a tanítvány és immár kolléga, Antal Tövissi Anna animációja. A reneszánsz év jegyében született Matthias et Beatrix című, a királyi pár életéből ihletődött alkotás különleges beleérző képességről, formaérzékről és művészi képzelőerőről árulkodik. Akár azt is mondhatnánk: egy csöppnyi ízelítő ez a fiatal művész készülő egyéni kiállításának anyagából, amelynek, jövőre, ugyancsak a Barabás Miklós Galéria nyújt otthont.

(-eth)


http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/18732