Hazatérő művész tárlata a Bánffy-palotában


Kdr Tibor Itthon vagyok s nagyon szpen ksznm hogy itthon lehetek Horvth Lszl felvtele Kádár Tibor: „Itthon vagyok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itthon lehetek.” (Horváth László felvétele)
– Vajon a szigorú tekintetű, bolondozást sosem tűrő Kós Ká­roly mit szólna ahhoz, ami az ő kitűnő portréjától jobbra, balra és szemben sorakozik a múzeum falain?


Megkockáztatom kijelenteni, hogy nem volna oka szemöldöke összevonására. Kádár Tibor ugyanis lélekben nem változott, inkább erősödött: festőnk, grafikusunk, még ha száz kilométerekben számolva távolabb is él ma, nem távolodott el a szülőföldjétől, egyre többet érez meg, egyre többet fog fel a lényegből, tér és idő összefüggéséből – hangsúlyozta Kántor Lajos irodalomtörténész szombaton délután a Művészeti Múzeumban, a Kolozsvárról elszármazott, Veszprémben élő Kádár Tibor egyéni tárlatának megnyitóján.