Kirakat tárlat

Világhírnév Kirakatkiállítás 2002 címmel, a Phoenix Könyvesbolt, a Polyweb valamint a Világhírnév szervezésében január 23-án, szerdán, 9 órai kezdettel kétnapos rendhagyó kiállítás nyílik a Phoenix Könyvesbolt (Szentegyház/Iuliu Maniu utca 6.) kirakatában.

A Világhírnév internetes hetilap munkatársainak — Soó Zöld Margit, Forró Ágnes, Lészai-Bordy Margit, Horváth Gyöngyvér, Orbán István, Essig Klára, Essig József, Jánosi Andrea (fh) — kirakattárlatát Németh Júlia Simsay Ildikó-díjas mûkritikus nyitja meg január 23-án 12 órakor. A hetilap munkásságát Csép Sándor, a MÚRE elnöke méltatja.

*****

Rendhagyó kirakat-tárlat


Szerda délben a Phoenix Könyvesboltban megnyitották azt a kétnapos képzômûvészeti tárlatot, amelyet az üzlet kirakatában a Világhírnév internetes hetilap munkatársainak (Soó Zöld Margit, Forró Ágnes, Lészai-Bordy Margit, Horváth Gyöngyvér, Orbán István, Essig Klára, Essig József és Jánosi Andrea) alkotásaiból állítottak ki. A 35. megjelenésénél tartó Világhírnév (www.vilaghirnev.ro) fôszerkesztôje, Szabó Csaba, elmondta: fórumul szolgálnak azoknak a tollforgatóknak, képzômûvészeknek, akik mûveiket az egész nagyvilágnak meg kívánják mutatni. A Világhírnevet hetente átlagban százhúsz ember olvassa, legtöbbjük Svédországban és Ausztráliában él.

Németh Júlia mûkritikus premiernek nevezte a kirakat-tárlatot, amely jól ismert mûvészek alkotásai révén a könyv jegyében, eredeti ötletbôl született meg. Manapság az illusztráció, ez a klasszikus értelemben vett sajátos grafika, kezd átlépni eddig ismert határain. Az illusztrálás tárgya egyre inkább az ötletek, a hangulat ábrázolása felé tolódik el, gyakorta a többdimenziós technika alkalmazásával. A Phoenix Könyvesboltban megnyílt tárlat egy apró lépés ebbe az irányba. Csép Sándor MÚRE-elnök a magyar történelembôl elterjedt hagyományosan pesszimista képekkel (Mohács, Nagymajtény, Világos, Trianon stb.) szembeállítva nemzeti hôseinkre (Árpád, Szent István, Mátyás, Bocskai, Széchenyi, Petôfi, Szent-Györgyi Albert, Gábor Dénes stb.) emlékeztetett, akik életmûvének köszönhetôen a magyarság minden legyôzôjét túlélte. Amíg van megfelelô fantáziánk, bátorságunk alkalmazkodni az új élet szabta kihívásokhoz, addig van remény a megmaradásunkra. Ennek egyik aktuális példája a Világhírnév világhálós honlap, melyre további sikerek várnak.

Az egybegyûlteket az Insomnia Kávézó vendégelte meg. Tôkés Sándor koktélmester "alkotásainak" nagy sikere volt. (Az Insomnia Kávézó a közeljövôben rendszeresíteni fogja a koktélkeverést.)

Ö. I. B.

http://archivum.szabadsag.ro/archivum/2002/01/2jan-24t.htm