Kolozsvár képekben

A 2012 augusztusában harmadik alkalommal megrendezett Kolozsvári Magyar Napok egyik kiemelkedõ képzõmûvészeti eseménye volt a fõtéri Rhédey-palotában levõ Quadro Galériában a Kolozsvár a képzõmûvészetben címû kiállítás. A rendezvény ötlete a Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság (KLMT) berkeibõl indult, ehhez társult a közismert, rangos galéria. Õk tették közzé a felhívást a Szabadság napilapban, hónapokkal a Magyar Napok elõtt. Gazdag anyag gyûlt össze a mûvészektõl, mûgyûjtõktõl, galériáktól, hagyatékok ápolóitól, az elhunyt mûvészek családjai részérõl, rokonoktól, örökösöktõl. Ebbõl végül 55 kortárs vagy már elhunyt mester 68 képe került bemutatásra, multikulturális válogatásban, a Quadro Galéria négy helyiségében, ugyanakkor szakszerûen társítva is a kiállító felületeken. A hangsúlyt megpróbálták a város olyan részleteire tenni, amik már eltûntek a városképbõl, illetve lebontották vagy átépítették ezeket, vagyis a régi, egykor volt Kolozsvár részleteit feltáró munkákra.

Külön kiemelném, hogy a szervezõk, rendezõk dicséretére vált az igényes és változatos válogatás a begyûlt munkákból. Figyelmük arra is kiterjedt, hogy a kincses város arca lehetõleg minél sokrétûbben legyen bemutatva, a különbözõ városrészek, negyedek, emblematikus helyszínek, épületek, különbözõ napszakokban, évszakokban, különbözõ évtizedekben

A tárlatot Székely Sebestyén György mûkritikus, a galéria igazgatója és Gaal György, a KLMT elnöke nyitotta meg, rámutatva a rendezvény fontosságára, egyediségére, kuriózumára, kihangsúlyozva, hogy pusztuló világunkban ez is a mûemlékvédelem és -ápolás hathatós formája lehet. Azaz felhívni a figyelmet Kolozsvár, a kincses város múltjára, különlegességére, egyediségére, mûkincseire, kivételes értékeire és persze turisztikai potenciáljára.

A kiállító mûvészek szép számban jelen voltak a megnyitón, kár, hogy nem készült közös fotó a kortárs kiállítókkal.

1959-ben volt egy hasonló témájú kiállítás a Mûvészeti Múzeumban. Ennek fehér-fekete katalógusában fedeztem fel Gedeon Zoltán A Carbochim üzem címû linómetszetét, mely a szerencsés összjáték folytán itt is, 53 év után újra kiállításra került.

A rendezvény fontosságát, sikerét az sem csorbította, hogy nem a legszerencsésebben volt kijelölve a megnyitás idõpontja, mert az egy óra eltolódással egybeesett egy másik fontos képzõmûvészeti eseménnyel, hisz a Györkös Mányi Albert Emlékházban, a névadó mûvész születésének 80. évfordulóját ünnepeltük, ami aztán a tervezettnél kissé tovább húzódott.

Dicséretes volt az a szakszerû rendezés, melyet Sebestyén is kiemelt megnyitó beszédében, köszönetet mondva munkatársainak. Az már nem a rendezésen múlt, hogy néhányan – régebbiek, maiak – hiányoztak, akiknek itt lett volna a helyük bár egy-egy munkával. Kiállítók, tárlatlátogatók csöppnyi hiányérzettel vettük tudomásul azt is, hogy ezúttal nem készült katalógus, de még csak egy egyszerû szórólap sem, emlékeztetõül az utókor számára. Pedig kivételesen rangos felhozatala volt a tárlatnak. Ezt próbáljuk most azzal pótolni, hogy itt közöljük a kiállító mûvészek névjegyzékét és a kiállított mûtárgyjegyzéket, helyenként a készítés évét is feltüntetve. Ezt a lapszámot a kiállítás anyagából válogatott reprókkal illusztráltuk.

Műtárgyjegyzék

 

Albert Árpád: Hóstát – a Kül-Magyar utca, 1877

András László: A Malomárok, 1940-es évek

Andrássy Zoltán: Szabók bástyája, 1947

Andrássy Zoltán: A Szamos-híd, 1956

Aranyossy György: Kolozsvár panoráma, 1984

Ács Ferenc: A Szabók bástyája

Ács Ferenc: A Kossuth Lajos utcai vásár

Ács Ferenc: A Sétatér

Ács Ferenc: A sétatéri Kaszinó

Balázs Ernõ Péter: Éj, 2011

Balázs Péter: A Tûzoltó torony, 1958

Balázs Péter: Kétvízközi utcarészlet

ªtefan Boca: A Szamos a Magyar Színház környékén

Teodor Botiº: Kolozsvári tél, 2012

Sorin Câmpan: A malom és a Szent Péter-templom

Emil Cornea: Kilátás a Szent Mihály-templom felé, 1951

Emil Cornea: Kolozsvári tetõk, 1958

Aurel Ciupe: Téli tájkép lila harmóniákban

Cs. Erdõs Tibor: A Farkas utcai református templom

Darkó László: A Kismester utca

Darkó László: Õszi reggel

Dóczyné Berde Amál: A Farkas utcai református templomEssig Klára: A Szent György-szobor

Fülöp Antal Andor: Mátyás-ház, 1960

Fülöp Antal Andor: A Szent Mihály-templom, 1943

Gedeon Zoltán: Kolozsvári építkezések. A Györgyfalvi negyed, 1966

Gedeon Zoltán: A Carbochim üzem, 1959

Györkös Mányi Albert: A Kálvária

Gy. Szabó Béla: Monostori házak, 1937

Gy. Szabó Béla: A Farkas utcai református templom, 1957

Teodor Harºia: Kolozsvári utca

Heim András: Áhítat, 2009

Incze Ferenc: Kilátás a mûterembõl, 1954

Incze János Dés: Kolozsvári híd

Ismeretlen mûvész: Kolozsvár panoráma, 1734

Jánosi Andrea: Habsburg uralom alatt, 18. század, 2007

Karácsony Emmy: A cigányok soraKovács Zoltán: Fellegvári részletek

Kovács Zoltán: Félelem, 1987

Kusztos Endre: Az Irisztelepi fahíd, 1967

Lõrincz Lehel: A Farkas utcai református templom, 2002

Mohy Sándor: Kolozsvári régi malom

Nagy Albert: Dohány utca, 1942

Nagy Albert: Kolozsvári utcák, 1942

Nagy Endre: Kolozsvári házak – a Szentlélek utca 21.

Grigore Negoºanu: A Kálvária

Orbán István: A Rudolf út este, 1972

Oriold György: A Tanítók Háza mögött, 1934

Pallos Sch. Jutta: Monostori házak, 1971

Maria Salvanu: A régi Kolozsvár, 1988

Soó Zöld Margit: A Gilovics ház

Székely Géza: Gótika II., 2012

Szolnay Sándor: A sétatéri tó

Szolnay Sándor: Fák õsszel

Szopos Sándor: A kolozsvári régi malom, 1944

Takács Gábor: A Ferencesek temploma, 1988

Takáts Zoltán: Vásárosok a kolozsvári Kossuth Lajos utcában

Rodica Tarþa: Kolozsvár látképe

Tasnádi József: Kolozsvár látképe

Toºa Szilágyi Katalin: Mátyás

Tóth István: A Hegyvölgy utca, 1928

Alexandru T. Þion: Kolozsvári látkép, 1966

Valovits László: A Mátyás király szoborcsoport

Váczy Margit: A piarista templom

Vámszer Imre: A Szabók bástyája

Veress Pál: Vasárnap délután, 1968

Liviu Vlad: A Szent Péter-templom, 1990

Mircea Vremir: A kolozsvári sörgyár, 1959

 

A reprodukciókat Feleki István, Feleki Szabolcs, Maksay Ádám és a szerzõ készítette.

Orbán István

http://www.muvelodes.ro/index.php/Cikk?id=1305