Vdovkina Anastasia és Egri András -Etnografia

A devrnit deja tradiţie să ne întâlnim anual, în cadrul manifestării cultural-ştiinţifice Zilele Culturii Slave a Departamentului de limbi şi literaturi slave la sărbătorirea Zilei Scrierii şi a Culturii Slave. În această frumoasă zi, apostolii slavilor Sfinţii Chiril şi Metodiu ne reunesc din nou în acest loc încărcat cu semnificaţii, căci iată, devine tradiţie şi organizarea Zilei Scrietii şi Culturii Slave la Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Ne exprimăm, cu această ocazie, mulţumirile noastre către această prestigioasă instituţie de cultură din Cluj-Napoca, domnului director Tudor Sălăgean şi doamnei organizator Dana Şerdan.

Vă vom oferi azi un program care doreşte să oglindească multiculturalitatea Transilvaniei, a Clujului, a instituţiei pe care o reprezentăm – Universitatea Babeş-Bolyai.

Astfel, pentru început, vă invităm la vernisajul expoziţiei artiştilor plastici Anastasia Vdovkina şi András Egri, după care  actorul şi realizatorul de televiziune, un binecunoscut reprezentant al multiculturalitîţii din Cluj, Karen Attila Sebesi va recita în limbile rusă, română şi maghiară din lirica poetului lui favorit Evgheni Evtuşenko.

În a doua parte a programuli nostru artistic, vom avea o reîntîlnire cu Ansamblul Voci Transilvane a casei Municipale de Cultură sub conducerea lui Adrian Corojan, care a pregătit, în mod special un interesant repertoriu mixt slavo-român.

Pentru început, deci, vă invităm să admiraţi lucrările în email ale unor vechi colaboratori ai centrului Cultural Rus Anastasia Vdovkina şi Egri András, concentrate în jurul temei „Etnografia”. Tehnica utilizată de cei doi este una străveche, dar care dă posibilitatea aplicării unor tehnologii foarte moderne, cum ar fi cuptoarele  electrice care ating temperaturi extreme de prelucrare sau sinteza a mai multe materiale.

... Ambii artişti au moştenit talentul şi priceperea de la părinţii lor, Anastasia de la tatăl ei, renumitul plastician rus Nikolai Vdovkin, fondatorul unei noi tendinţe în arta care se bazează pe tehnica emailului, iar András de la mama lui, apreciatata artistă clujeană Nagy Enikő, care de mai mulţi ani aplică şi tehnica în email. Cei doi au urmat prestigioase cursuri, au participat la simpozione pe domeniu atât în ţară, cât şi în Ungaria, Rusia, Germania.

Anastasia s-a născut la Moscova. Din anul 1991 lucrează cu tehnica de email şi participă la expoziţii şi simpozioane de specialitate. A studiat la Colegiul din Iaroslavl, pe urmă la cel din  Piatigorsk şi a terminat Şcoala Superioară de Design în regiunea Stavropol. Se numără printre membri Uniunii Artiştilor Plastici din România şi Rusia. A obţinut Marele Premiu al  Simpozionului dedicat tehnicii de email de la Kecskemét (Ungaria) în anii 2003 şi 2004 consecutiv, iar în 2010 – la Bienala din Sankt-Petersburg. Lucrările ei pot fi întâlnite în muzee şi colecţii particulare.

András Egri s-a născut în 1971 pe meleagurile noastre. Este absolvent al Institutului de Arte Plastice Ion Andreescu din Cluj-Napoca, secţia de pictură. Pictează în ulei şi lucrează cu tehnica de email. Mult timp a fost restaurator de vitralii. Este membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România şi al Uniunii Restauratorilor. Lucrările lui se regăsec în diferite muzee din Eurpa Centrală şi de Vest, precum şi în cele din Rusia şi  Ucraina.

Cu toate că fiecare reprezintă un alt tip de artist plastician, cu o viziune diferită asupra lumii şi posibilitatea oglindirii acesteia în artă, - Nastia preferând procedeele decorative şi experimentale, iar András fiind mai pictural, bazându-se mai mult pe exprimarea emoţiilor prin culori, -  lucrările lor aşezate laolaltă, emană multă armonie şi expresivitate.

lect.de. Judit Bartalis-Bán

Director al Centrului Cultural Rus al UBB