Zárult a makfalvi alkotótábor XXVII.

Vasárnap zárult a makfalvi Nagy Pál Alkotótábor, amelynek idei, immár 27. kiadásának tizennyolc meghívottja volt.

A helyszínül szolgáló önkormányzati vendégház mellett a művészek a falut és környezetét is tanulmányozták, megörökítették, vagy csak épp ihletet vagy felüdülést nyertek annak élvezetéből. Az egész hetes tábor vasárnap zárult ünnepélyes keretek között: szokás szerint a jelenlevők részt vettek a református templomban tartott istentiszteleten. A záróünnepségre és a héten született alkotások megtekintésére Dósa Dániel egykori szülőházában, a mai Fülöp Dénes Néprajzi Múzeumban került sor. Kozsik József színművész megnyitóbeszédében a makfalvi alkotótábor múltját és szerepét hangsúlyozta, míg Péterfi Levente tanár, a helyi Wesselényi Művelődési Egylet alelnöke köszönetet mondott a művészeknek azért, hogy elfogadták az idei meghívást, ugyanakkor a támogatóknak azt, hogy megfelelő körülmények között kerülhetett sor a táborra.

 A XXVII. makfalvi Nagy Pál Alkotótábor résztvevőiEzt követően Sz. Kovács Géza segesvári festőművész mutatta be a kiállított munkákat: Bálint Zsigmond marosvásárhelyi fotóművész egy eltűnőben levő, a jövőben talán csak turisztikai látványosságként hasznosítható múlt utolsó pillanatait örökíti meg; Sándor János hármasfalui művész mesét, mondát farag a fába, formavilágot alkot, a hagyományokból indulva egyéni stílust teremt; Molnár Krisztina marosvásárhelyi festőművész rege- és mondavilágot idéz; Barabási Attila Csaba kibédi fotóművész a megfáradt élet vigasznyújtó pillanatait ragadja meg, szeretettel tisztelegve a munka, az élet előtt; Csata Jenő csíkszeredai festő- és grafikusművész munkája a fény-árnyék, a hideg-meleg színek kontrasztjára épül; Moldován Gyula parajdi festőművész színei összhangot, szimbiózist képeznek; Joó Dénes siménfalvi festőművész stílusára a szabadság és a kötöttség jellemző; Suba László tordai szobrászművészre a lírai, zenei vízió, a szárnyalás, a felszabadult lelkiállapot felidézése jellemző; Nagy Dalma marosvásárhelyi képzőművész alkotásán a hold nemcsak a ház ablakán tükröződik, de annak idős lakóihoz is társként szegődik; Károly-Zöld Gyöngyi kolozsvári képzőművész Küküllő-parti meditációt, a víz és környezet összjátékát ragadja meg; Kádár-Dombi Péter székelykeresztúri szobrászművész munkájában a kő és fa, két ősanyag jelenik meg, egymást kiegészíti a mulandó és az állandó; Kalló László székelyudvarhelyi festőművészt a forma és szín tökéletes összecsengése, sok tapasztalat avatja az akvarell mesterévé; a makfalvi Bányai Orsolya egyetemi hallgató bőrdíszműveit egyszerű és ötletgazdag megmunkálás, természet adta és képzelet szülte vonaldíszítés jellemzi; Doszlop Lídia dicsőszentmártoni művészettörténész alkotása a föld sóhaját közvetíti az ég felé; ifj. Kovács Árpád makfalvi amatőr fotós a mindennapi pillanatokat, a falu világát örökíti meg, míg Sz. Kovács Géza segesvári festőművész – Doszlop Lídia szerint – egy letűnőben levő világot próbál megörökíteni. A táborban részt vett még Kedei Zoltán marosvásárhelyi festőművész és a helyi születésű, Budapesten élő Bernád Ilona természetgyógyász, néprajzkutató.

A méltatások után a szervezők oklevelet és egy szál rózsát osztottak ki minden művésznek, majd idén is díjazták azokat az alkotókat, akiknek már jelentősebb munkásság áll a hátuk mögött. Így a Suba László alkotta plaketteket idén a következők vehették át: Kusztos Endre-díj járt Kalló Lászlónak magas színvonalú művészi munkájáért, Nagy Pál-díj Csata Jenőnek művészi munkásságáért, és ugyancsak Nagy Pál-díjat kapot Suba László a táborok támogatásáért és alkotói tevékenységéért – Makfalva szülötte lévén, számos munkáját adományozta a községnek, de itteni lakását is kedvezményes áron ajánlotta fel megvételre az önkormányzatnak.

Zárszóként Kozsik József két, a hangulathoz illő verset szavalt el (Csoóri Sándor: Idegszálaival a szél és Farkas Árpád: Avaron). A tábort a helyi Wesselényi Művelődési Egylet szervezte, támogatója volt a Maros Megyei Tanács és a Makfalvi Polgármesteri Hivatal (Vass Imre polgármester, Tar Mihály alpolgármester), védnöke Fülöp Irén nyugalmazott tanárnő, a sikeres pályázatok Tőkés Brigitta, a Wesselényi-egylet elnökének munkáját dicsérik.

Az alkotótábor résztvevői múlt csütörtökön kiránduláson vettek részt, meglátogatták Gegest (itt Tőkés Attila lelkész és Tőkés Brigitta tanárnő mutatta be a települést, a templomot, iskolamúzeumot), Vadasdon betértek a makfalvi alkotótáborok egykori résztvevője, a néhai Molnár Dénes grafikusművész tiszteletére létrehozott galériába is, majd Székelyvéckén felkapaszkodtak a kálváriatemplomig, találkoztak Fekete Pál polgármesterrel, aki bemutatta a felújított véckei házakat, és fogadta a vendégeket múzeumra hasonlító irodájában.