Közlemény

Tájékoztató

 

Felhívjuk mindazon képzőművész kollégák figyelmét, akik a Barabás Miklós Céh tagjai szeretnének lenni, hogy a dosszié leadási határideje: 2021. június 21. 24óra.

Ugyanakkor kérjük a jelentkezőket, hogy elektronikusan is küldjék el ugyanezen határidőig a dokumentációt, mivel a mostani járványügyi helyzet miatt, online formában tartja meg idei  tagfelvételi összejövetelét a bizottság.

      A nyomtatott dossziékat a következő postacímen lehet eljuttatni:

Mira Marincaș Universitatea Sapientia, 400193 – Cluj-Napoca, str. Calea Turzii nr. 4., Romania

A dosszié elektronikus változata: mira.miramash@gmail.com címre küldendő.

 

Megjegyzés: azon személyek, akik már leadták a dosszié nyomtatott változatát, csak elektronikus változatban kötelesek eljuttatni azt. Mellékelten küldjük a tagfelvételi kérvénytípust is.

 

    A BMC tagfelvételi bizottsága nevében tisztelettel, Székely Géza

    Kolozsvár, 2021. május 15.


                                            ****
 Ezt kell letölteni:


400084-Kolozsvár / Cluj-Farkas utca / str.Mihail Kogălniceanu 27.

Postacím: 400084-Cluj-Napoca / str. Mihail Kogălniceanu 27.

BCR.Suc. Jud. Cluj / Cont. RO47 RNC 30106026578760001
elektronikus elérhetőség: csszgeza@yahoo.com

 

A Barabás Miklós Céh Vezetőségéhez

Alulírott (név/lakcím/műterem/elektronikus elérhetőség/jelenlegi munkahely/ végzettség) ………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………

kérem a BMC általam választott szakágazatába -festészet/grafika/szobrászat/kerámia/fotóművészet/textíl/formatervezés / műépítészet / műkritika-  való felvételemet. Felvételi kérésemet a következőkkel indoklom:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Amennyiben elfogadják kérésemet, betartom  a Céh Alapszabályzatát.

Felvételem esetén a következőkkel tudnám segíteni a BMC tevékenységét:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Időpont                                                                                                                                 Aláírás

Megjegyzés: a kitöltött és aláírt jelentkezési kérelem mellett a dossziénak a következő dokumentumokat szükséges tartalmaznia:

1.) -a jelentkező képzőművészeti tevékenységét bemutató önéletrajz és az azt szemléltető reprezentatív képanyag (album, repródukciók);

2.) - a felsőfokú képzőművészeti végzettséget igazoló diploma fénymásolata

3.) - két BMC-tag által megfogalmazott és aláírt - lehetőleg a kérelmező által igényelt szakterület részéről jövő javaslattétel.

4. Mivel a következő tagfelvétel 2021. június-júliusában esedékes, ezért a dossziék leadási határideje 2021. június 20. 24 óra.

5. A dossziék nyomtatott változata a következő címre juttatandó el (lehetőleg személyesen vagy megbízott által): Mira Marincaș / Universitatea Sapientia, 400193 – Cluj-Napoca, str. Calea Turzii nr. 4., Romania

A dosszié elektronikus változata: mira.miramash@gmail.com címre küldendő.

Fontos: mind a nyomtatott, mind az elektronikus változat eljuttatása kötelező 2021. június 20-ig 24 óra!

Érdeklődési lehetőség: csszgeza@ yahoo.com / mobil: 0745113396.

Vagy: mira.miramash@gmail.com / mobil: 0752093435.