ÜZENET A SZAKRÁLISBÓL

Az idén a kolozsvári Szent Mihály plébánia is bekapcsolódott a Magyarországon elindított Ars Sacra Fesztivál rendezvényeinek sorába. Üzenet a szakrálisból címen nyílt képzőművészeti kiállítás a Szentegyház utca 2. szám alatt, a tetőtéri kiállítóteremben. A kiállítást szeptember 16-án Kovács Sándor főesperes, kanonok nyitotta meg, közreműködött a Potyó István karnagy vezette férfikar, valamint Bodó Márta és a kiállítás kurátora, Sabáu-Trifu Cristina.

 

Bocskai Vince: Márton Áron-plakett  

            Valovits László: Márton Áron

A 23 kiállító művész 52 alkotást vonultatott fel, példázva, hogy a transzcendens ihletés ma is jelen van. Kovács Sándor főesperes, a rendezvény főtámogatója megnyitó beszédében egyrészt a művészet erejéről, másrészt az egyház és a művészet, a művészek mindenkori viszonyáról beszélt. Elmondta: a művészetek kifejezőereje Istent dicséri, az egyház pedig mindig barátja volt a képzőművészeknek, nemes szolgálatukat szüntelenül igénybe vette. Elvárásként és biztatásként megfogalmazta: a szakrális művészet feladata, hogy a maga eszközeivel megjelenítse az emberek hitét, hiszen a művészet segít abban, hogy az ember fel-emelkedhessék az igazság, jóság, szépség magaslataira. A kolozsvári tárlaton kiállító művészek: Balázs László, Bocskai Vince, Bordy Margit, Csata Hermina, Forró Ágnes, Gally A. Katalin, Gergely Zoltán, Gnandt Stefan, Heim András, Katona György, Kun György, Labancz Cismasiu Agneta, Lepedus Ildikó, Paul-Trifu Lia, Sabáu-Trifu Cristina, Sipos László, Starmüller Géza, Starmüller Katalin, Suba László, Székely Géza, Tompos Opra Ágota, Tudorán Klára, Valovits László. A tetőtéri terem nem kifejezett galéria, de a fentről érkező fény különleges megvilágítás és hangulatot adott a kiállítás egészének. Jól érvényesültek Valovits László egyházi elöljárókat ábrázoló portréi, a szobrászok, Bocskai Vince, Gergely Zoltán, Suba László, Kun György alkotásai. A szakrálisból jövő üzenet átadására vállalkozó alkotók közt volt, aki festményt, kisplasztikát, textilképet, grafikát, pasztellt hozott, volt, akit a hétköznapok ihlettek (Bordy Margit, Labancz Ci§ma§iu Agneta, Gally A. Katalin), mást a történelem (Tompos Opra Ágota, Starmüller Géza), a liturgikus tér (Balázs László, Heim András, Sabáu-Trifu Cristina, Gnandt Stefan), maga a szent könyv (Starmüller Katalin csupa arany, különleges technikával készült festménye, Csata Hermina bőrre készült kompozíciója, Sipos László munkái), esetleg annak irodalmi közvetítéssel érkező üzenete (Székely Géza Madách Ember tragédiájához készült ábrázolásai). Nem utolsósorban a transzcendensnek a saját belső világban érzékelhető lenyomatait jelenítették meg az alkotók (Forró Ágnes, Lepedus Ildikó, Paul-Trifu Lia). A kiállítás a szemlélőben sok érzést és gondolatot indított el, a néző csak nyer, ha ilyen típusú tárlatot, ilyen magas szintű, egyházhoz, hithez köthető alkotásokat szemlélhet.

 


Kovács Sándor főesperes, a kiállítás fővédnöke és Sabău-Trifu Cristina, a kiállítás kurátora a megnyitón

Bodó Márta


https://keresztenyszo.verbumkiado.ro/archivum/2017/oktober/13.html