Értékfelmérő kiállítás

Értékfelmérő kiállítás

Fot Horvth Lszl Fotó: Horváth László
Egyesület elnöke, Tibori Szabó Zoltán felvezető beszédében köszöntötte a művészeket és a nagyon szép számban jelenlevő közönséget. Elmondta, hogy BMC az utóbbi négy évben állít ki ebben a teremben. Minden egyes alkalommal a legjobb alkotásokat mutatják be.

Értékfelmérő kiállítás
Németh Júlia újságíró- műkritikus szerint értékfelmérő kiállítás, mert minden művész a legújabb és a legértékesebb munkáit mutathatja be. A kiállítás megnyitója egybeesik a Magyar Kultúra Napjával. A kiállítás megnyitóján a Guttman Mihály nevét viselő Pedagóguskórus is fellépett.
A műkritikus idézte Szolnay Sándor, egykori elnök szavait: „ A rossz kép úgyis magától leesik a falról.” Ebben az esetben erről nem lehet szó, mert a legjobb művészi termékeket mutatják be. A főfalon Valovits László Guttman Mihályról készült hatalmas méretű portréja látható, aki a zene mellett a képzőművészetnek is hódolt.
A Barabás Miklós Céh tagjai, Szolnay Sándor, Kós Károly nyomdokain haladva, a XXI. század követelményeinek megfelelő technikai elemeket használják. Átfogó jellegű demokratikus Céh, megnyilvánulási keretet biztosít a képzőművészeknek. Tagjai minőségi művészi munkákat alkotnak. A kiállító művészek értékes munkákban tárják fel belső világukat, stiláris, tematikus megkötések nélkül.
A kiállításon 46 művész 70 munkája látható. A líraitól a drámai feszültséget kifejező alkotások, a klasszikus stílusú alkotásoktól a posztmodernig, különböző művészeti irányzatok érvényesülnek. A legfiatalabb művészektől a 90-éves képzőművész munkája is megtalálható.
Az alábbi kiállító művészek alkotásaiban gyönyörködhetett a tárlatlátogató: Balázs László, Bordy Margit, Dobribán Emil, Dobribán Lini Enikő, Erdős Zsigmond, Essig József, Essig Klára, Fodor Nagy Éva, Forró Ágnes, Gally Anna Katalin, Gedeon Zoltán, Gergely Zoltán, Horváth Gyöngyvér, Horváth László, Károlyi Zöld Gyöngyi, Kocsis Ildikó, Kolozsi Gabriella Simona, Kolozsi Tibor, Koncz- Münich Judit, Koncz – Münich András, Kőmíves Andor, Labancz C. Ágnes, Lukács Solymossy Éva, Lukács Mária, Matei László, Murádin Lovász Noémi, Nagy Annamária, Nagy Endre, Nagy Tibor, Orbán István, Palkó Ernő, Pócsai András, Sípos László, Soó Zöld Margit, Starmüller Géza, ifj. Starmüller Géza, Starmüller Katalin, Suba László, Suciu Katalin, Székely Géza, Takács Gábor, Tompos Opra Ágota, Tosa Szilágyi Katalin, Tudoran Klára Lívia, Valovits László.
Születésnapja alkalmából köszöntötték a jelenlevő Pócsai András festőművészt.
A Pedagóguskórus előadása
A Guttman Mihály Magyar Pedagóguskórus nívós előadása ünnepélyessé tette a hangulatot. Karnagy Bedő Ágnes. Gárdonyi Zoltán „Bocsásd meg Úristen” és Csemiczky Miklós „Pater Noster” zenei alkotásokat, valamint Kodály Zoltán Sík Sándor Te Deumát is hallhatta a közönség. Jelezvén, a különböző művészeti megnyilvánulások kölcsönösen hatnak egymásra, erősítik a közönség művészi élményét.

Csomafáy Ferenc

http://www.erdon.ro/ertekfelmero-kiallitas/2756493