Ősi technika, korszerű formavilág - Major Laura kiállítása a kolozsvári Művészeti Múzeumban


Prbeszd az alkotsokkal Párbeszéd az alkotásokkal
Vissza az eredetekhez. Ha a festő- és grafikusművész feltöltődésért bevallottan a többezer éves barlangrajzokhoz, sziklarajzokhoz fordul, miért ne tehetné ezt az iparművész is?


Teheti és teszi is.

A Művészeti Múzeum Major Laura személyében most olyan iparművészt lát vendégül, aki ihletforrásul szolgáló alapanyagért jócskán visszament az időben. És rátalált arra a tiszta forrásra, amelyből eleink merítettek. A nemezelés ugyanis, amellyel kollekciójának alapanyagát előállítja, a legősibb technikák egyike, és a nomád népek előszeretettel alkalmazták lábbeli, ruhadarabok és egyéb használati tárgyak készítésére. Gyapjút és különféle állati szőröket dolgoztak össze hosszadalmas kézi megmunkálással és alakítottak ki belőle tartós, az időjárási viszontagságoktól sikeresen megóvó anyagot, amely célszerűsége mellett tetszetősnek is bizonyult.

Térelválasztó S ha a huszadik század a műanyag századának mondható, hiszen a különféle helyettesítők robbanásszerű térhódítása valósággal forradalmasította az öltözködést, meg a hozzá kapcsolódó iparágat és művészeti megnyilvánulásokat, akkor a huszonegyedik a természetes anyagok reneszánszáé. Vissza a természetbe – véli a harmadik évezred embere –, vissza a természet nyújtotta valódi értékekhez. S ezzel valóságos ellenforradalom vette kezdetét, amelynek szószólói, zászlóvivői között ott találjuk az iparművészeket.

Ez a majdhogynem szükségszerű, de immár a legújabb kor legújabb követelményeinek megfelelő múltbafordulás, az eredetekhez való visszatérés jellemzi Major Laura művészetét is. Aki a nemezelés ősi technikáját sajátossá, egyedivé és korszerűvé alakította azáltal, hogy találó ötlettel társította a legfinomabb ausztrál merinói gyapjút és a hernyóselymet. E két nemes anyag különös házasságából született meg az a habkönnyű, leheletfinom, majdhogynem légies kelme, amelyből aztán – korlátlan fantáziáját szabadon engedve – megteremtette önálló művészi világát. És ebből kapunk ízelítőt a Magyar Köztársaság Főkonzulátusa és a kolozsvári Művészeti Múzeum jóvoltából.

Major Laura a kísérletező, új utakat nyitó művész típusa. Hosszas munkával kialakított, sajátos nyersanyaga biztosítja számára annak a nagyon komoly, önfeledt művészi játéknak a kereteit, amelynek hozadékával most ismerkedünk. S milyen kellemes ez az ismerkedés! Hiszen a művészhez hasonlóan átengedhetjük magunkat annak az élvezetnek, amit ezek a tökéletes harmóniát árasztó ruhaköltemények nyújtanak. Mert erről van szó. A játszi könnyedséggel lágyan libbenő, sejtelmesen sokat ígérő, fölöttébb nőies, elemeiben néha a retrónak is helyet adó, de összességében merészen modern és újszerű kompozíciókról. Nem tévedés ez a festészetből kölcsönzött műszó, hiszen egy-egy öltözék, a megannyi kiegészítővel együtt bemutatott ruha, olyan iparművészeti kompozíció, amely éppen egységében, komplexitásában éri el a maximális hatást.

Kék szimfónia

Major Laura kiállítási tárgyai a színek és formák sajátos kombinációjára épülnek. A fölöttébb merész, formai bravúrok, az olykor áttört, a szabadon hagyott felületeknek is releváns szerepet biztosítő geometriai formák, vagy éppenséggel a másik véglet, a lágyan omló, sejtelmes lírába hajló domborulatok színvilágukban fölöttébb egységesek. Legyen szó akár a fekete-fehér különleges érzékkel adagolt, nemesen elegáns elegyéről, a lilák vagy kékek árnyalataiban pompázó kompozíciókról vagy a merészen vöröslő, ugyancsak tekintetcsalogató együttesről. S akkor még nem szóltam a szó legszorosabb értelmében vett játékos, meseszerű elemekről: a hegyesen-peckesen felkunkorodó orrú, élénk színű posztócipőcskékről, fejfedőről.

Vöröslő fantáziajáték Múlt és jelen, Kelet és Nyugat, egyszóval a kultúrák sajátos keveréke nyújt egymásnak kezet ezen az ugyancsak látványos kiállításon. 2008-ban, az interkulturalitás nemzetközi évében ez akár emblematikus jelentőségűnek is mondható.

Mindent összevetve, olyan sajátos világ tárul elénk, amelyet Major Laura teremtett meg, s amelyben, úgy érzem, nagyon jó lehet élni.


NÉMETH JÚLIA

http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/8202