25 éves a ZSOBOKI ALKOTÓTÁBOR

A Szilágysághoz tartozó Zsobokon működő neves kalotaszegi képzőművészeti alkotótábor 25. évfordulója alkalmából kiállítás nyílt Budapesten a Bartók 1 Galériában.
László Dániel galériavezető köszöntötte a művészetkedvelő közönséget, ezt követően Szabó Attila, festőművész, a Szilágy Megyei Történelmi és Szépművészeti Múzeum muzeológusa értékelte a tárlatot. A megnyitón bemutatásra került a Szabó Attila által összeállított jubileumi album is.
A muzeológus külön kiemelte megnyitó beszédében az Essig házaspár, ESSIG KACSÓ KLÁRA festőművész és ESSIG JÓSZEF fotó- és filmművész szerepét az alkotótábor megszületése és évenkénti megszervezése tekintetében.
1996-ban került megrendezésre az első zsoboki alkotótábor.
Az évek folyamán az Essig házaspár nem csupán alkotótábort szervezett, de képzőművészeti galériát is vezetett Kolozsváron.
Létrehozták a S.T.A.R.S. Pincegalériát, hiszen magánszemélyként nem pályázhattak a művésztábor életben tartására, így alapítványt hoztak létre, melynek része a pincegaléria is. A S.T.A.R.S. galéria (magyarul: Reményik Sándor Művészstúdió Alapítvány), évről évre helyet adott a zsoboki táborban készült műalkotásoknak. Az évek során a táborok terméséből számos kiállítás nyílt már Budapesten, Debrecenben, Pécsett, Szegeden, Marosvásárhelyen, Nagyváradon, Zilahon, Szovátán, Marosvécsen és sok más helyen.
Szabó Attila muzeológus tárlatértékelése:
“Huszonöt éves a Zsoboki alkotótábor. Kalotaszeg neves képzőművészeti alkotótábora a kolozsvári illetőségű, egy ideig rajztanárként Zsobok környékén dolgozó Essig Kacsó Klára festőművész kezdeményezése. Az ő zsoboki tanárkodása során merült fel a konkrét logisztikai lehetősége egy alkotótábor szervezésének a Bethesda Gyermekotthon vendégfogadásra alkalmas épületében. De ennél fontosabb volt a látvány-esztétikai, spirituális környezet: Zsobok, Kalotaszeg alszegi falucskája mind látványvilágában (építészet, táj, népviselet), mind a helyi közösség hagyománytartó emberi attitűdjében nagyszerű lehetőségnek tűnt egy képzőművészeti projekt számára. Kezdettől fogva adott volt az inspiráció forrása: tárgyi népi kultúránk gazdag helyi hagyatéka. Ez természetesen eleve meghatározta, szűkítette a képzőművészeti megközelítési lehetőségeket, így inkább a figurativitást kedvelő, vagy valamely hagyományos alkotói módot gyakorló művészek számára kínált vonzó témákat.
Erdélyben számos, különféle profilú alkotótábor működik, melyek mind valamilyen program mentén tervezik hosszabb-rövidebb futásukat, így Zsobokon is kialakult egy sajátos koncepció. Essig Kacsó Klára fogalmazásában nem más ez, mint „megismerni és a készülő munkákban ihletforrásként felhasználni a tájegység gazdag néphagyományait, alkotó tehetséggel megáldott lakóinak szokásait, népviseletét, mindennapi életét”. A huszonöt év alatt neki köszönhetően kiszállások nyomán eljutottak a művészek Kalotaszeg 35 falujába, emellett a tájegység alaposabb megismerése érdekében különböző előadásokat hallhattak: neves népzene- és néprajzkutatóink, történészeink, irodalmárok, írók, költők fordultak meg a táborban, akik előadásaik által ismertették a vidéket.
Táborunk sok száz alkotásból álló archívumát tanulmányozva kitűnik a huszadik század stílusai közül jópár, pl. az immár klasszikusnak számító expresszionizmus és posztimpresszionizmus, mely figurális, mégis rendkívüli szuggesztívitású művek csoportját adja. Ugyanakkor sok esetben a szürrealisztikus látásmód érvényesül, sőt az absztrakcióra való törekvés is jelen van, akárcsak a plein-air-szerű realisztikus festésmód, nem ritka a vad (fauve), harsogó színhasználat sem. Nagyszámú alkotás tükrözi a szimbolizáló kifejezésmódot, a dekorativitás iránti affinitás is nyilvánvaló. Technikailag gyakori a pasztell, az akril, de számos olajkép és akvarell is született, tusrajzok, szénrajz is néhány. Emellett linó- és fametszetek, monotípiák. Fába, kőbe faragott és kerámiában megalkotott tárgyak, üveg- és textiltechnikával készített alkotások is bővítik a sort.
Hisszük, hogy kortárs képzőművészeti életünk zsoboki színterén otthonra talált az egyetemesség és az erdélyiség, hagyomány és a mindenkori avantgárd, melyek egymásnak feszülő konfliktusából születő alkotások európai művészetünk tárát gazdagítják.
A Bartók 1 Galéria jóvoltából megtekinthető kiállításra ízelítőt adunk mindebből, a tárlat május 28 – június 16 között látogatható."
*
Fotó:
Essig Klára portréfotója - Horváth László fotográfus
Zsoboki Alkotótábor csoportkép - Essig József fotóművész
Szabó Zsolt erdélyi magyar irodalomtörténész fotói a megnyitóról
Szerkesztette: Zilahi Nono