Amikor a tanár vizsgázik

 
Mûvészpedagógusok kiállítása az Apáczai Galériában

Az év vége képzômûvészeti eseményei közé immár hagyományosan az Erdélyi Magyar Mûvészpedagógusok Egyesülete (EMME) Kolozs megyei szervezetének tárlata is hozzátartozik. A 28 képzômûvész alkotását bemutató kiállítást az Apáczai-líceum igazgatója, Wolf Rudolf nyitotta meg. Majd a szervezô, Székely Géza grafikusmûvész, az EMME helyi elnöke szólt a harmadik alkalommal megrendezett tárlat jelentôségérôl.

Németh Júlia pedig, a kiállítást méltatva többek között elmondta: az EMME-tárlatok alkalmával évente egyszer a tanárok vizsgáznak diákjaik elôtt, és szerinte az átmenô jegynél jóval magasabbat érdemelnek. A harmadszorra megrendezett értékfelmérô seregszemle nemcsak mennyiség, hanem minôség szempontjából is felülmúlta az eddigieket.

A mûvészi mûsorban közremûködtek Guttman Mihály tanítványai: Kállai Zsófia (hegedû), Gyenge Balázs (hegedû) Kedves Júlia (cselló) és Geréd István ( zongora).

A tárlatról a szombati Mûvelôdés oldalon közlünk részletesebb méltatást.

http://archivum.szabadsag.ro/archivum/2003/12/3dec-12t.htm