BMC 90+1 országos képzőművészeti kiállítás

A 91 éves múlttal rendelkező országos szakmai szervezet, a romániai magyar képzőművészeket összefogó egyesület, a Barabás Miklós Céh (BMC), nevét a Kovászna megyei Kézdimárkosfalván született Barabás Miklós festőművészről kapta.
Az egyesület eredetileg 1929-ben alakult meg neves képzőművészek kezdeményezésének eredményeként. A megalakulást követő évben, 1930-ban a Céh Kolozsváron, a Farkas utcai Teleki-palota termeiben mutatkozott be a különböző erdélyi régiók képviseletében jelentkező művészek alkotásaival. Az első nagyszabású, összerdélyi tárlatot az újonnan épült kolozsvári Műcsarnokban rendezték 1943-ban. Ezt követően 1944 őszén a Céh beszüntette tevékenységét, és csak 1994 januárjában indították újra.
Hargita megye székhelye látta vendégül idén a nagy hogyományú alkotói szervezet "BMC 90+1" c. rangos képzőművészeti rendezvényét auguszt 5-e és szeptember 19-e között.
132 képzőművész alkotásainak adnak teret a csíkszeredai Mikó várban, a Csíki Székely Múzeum kiállítótermei.
A Mikó-vár udvarán Gyarmati Zsolt házigazda, a Csíki Székely Múzeum igazgatója köszöntötte a megjelent művészek és művészetkedvelők nagyszámú közönségét. Beszédében kihansúlyozta, hogy a Céh és Csíkszereda, valamint a csíki múzeum szorosan kötődik egymáshoz Nagy Imre festőművész személyisége révén, aki Kós Károly és Szolnay Sándor mellett egyik kezdeményezője a múzeum létrehozásának, illetve egy ideig a Céh alelnöki tisztségét is betöltötte.
Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere is felszólalt a rangos eseményen, majd Kolozsi Tibor szobrászművész, a Céh jelenlegi elnöke a művészközösség célkitűzéseiről, önként vállalt szerepéről beszélt, hangsúlyozva azon kiemelkedő művészek, jeles tagok szerepét, akik a rendszerváltás után ismét elindították, működésbe lendítették a Céhet.
Az országos művészeti rendezvényt Túros Eszter művészettörténész értékelte.
A kiállítás anyagát átfogó katalógus is megörökíti, melyet Botár László festőművész tervezett és állított össze. A katalógus a Csíkszereda Kiadóhivatal gondozásában jelent meg.
A "BMC 90+1" c. országos képzőművészeti tárlat keretében kiállított 21. századi ihletésű alkotások különféle anyagokból és a lehető legkülönfélébb technikákkal készültek, kivétel nélkül magas művészi színvonalat képviselve.
A kiállítók között, már jól ismert neves művészek és az új nemzedék tagjai is képviseltették magukat.
A közös bemutatkozást, a nagyszabású csoportos kiállítást műfaji, stílusbeli sokszínűség, koncepciós eltérések és szellemi sokféleségek jellemzik.
A klasszikus hangvételű művektől a posztmodern alkotásokon át, a figuralitás jegyét képviselő munkáktól a geometrikus-absztrakt formavilágig, izgalmas és különböző művészi nyelveket reprezentáló alkotások tekinthetők meg a festészet, grafika, alkalmazott grafika, fotó, textil, szobrászat, kerámia, és üveg műfajában.
A kiállítót alkotások különböző technikák együttes alkalmazásának, különböző médiumok bevonásának, a hagyományos technikák ötvözésének a produktuma, eredménye.
A kiállításon résztvevő művészek névsora:
Ábrahám Imola, Ábrahám Jakab, Adorján Ilona, Albert Levente, Antal Tövissi Anna, Árkossy István, Balázs László, Bálint Károly, Bálint Zsigmond, Balló Andrea, Bandi Katalin, Bara Barnabás, Barabás Éva, Barb Nicolae, Berze Imre, Bíró Gábor, Bocskay Vince, Bordy Margit, Borsos Gábor, Botár László, Breznay András, Cismașiu Labancz Ágnes, Csíky Szabó Ágnes, Csillag István, Csillag Simon Repolski Imola, Csutak H. Levente, Daczó Enikő, Damó István, Darvay Tünde, Deleanu Márta, Dobriban Emil, Dobriban Lini Enikő, Éltes Barna, Fazakas Tibor, Felházi Ágnes, Fodor Nagy Éva, Forró Ágnes, Gaál András, Gally A. Katalin, Gerhely Zoltán, Gyarmathy János, Harmath István, Horváth Gyöngyvér, Horváth László, Hunyadi László, Hunyadi Mária, Jakabos Olsefszky Imola, Jakobovits Márta, Kádár Tibor, Kákonyi Csilla, Kancsura István, Károly-Zöld Gyöngyi, Kása Dávid, Katona György, Kiss Levente, Kocsis Ildikó Emese, Kocsis Rudolf, Kolozsi Gabriela Simona, Kolozsi Tibor, Kolumbán Kántor Zita, Koncz-Münich András, Koncz-Münich Judith, Kőrösi Antal, Koszti István-Miklós, Kuti Botond, Kuti Dénes, Léstyán Csaba, Lovadi Kinga, Lukács Solymossy Éva, Lukáts Mária, Makkai István, Marincaș Mira, Márton Árpád, Matei László, Miholcsa József, Miklóssy Mária, Muhi Sándor, Murádin Lovász Noémi, Nagy Anna Mária, Nagy Attila, Nagy Dalma, Nagy Ödön, Orbán István, Orth István, Palkó Csaba, Palkó Ernő, Petca Ovidiu, Péter Alpár, Péter Eszter, Petrovits István, Puskai Sarolta, Sajgó Ilona, Sánta Csaba, Sárpátki Zoltán, Siklódy Ferenc, Simon Endre, Simon Zsolt, Sipos László, Sipos Sándor, Siska Szabó Hajnalka, Soó Zöld Margit, id. Starmüller Géza, ifj. Starmüller Géza, Starmüller Katalin, Suba László, Székely Géza, Szentes Zágon, Tomos Tünde, Tompos Opra Ágota, Tordai Ede, Török Biró Erzsébet, Török Ferenc, Tosa Szilágyi Katalin, Tóth Ildikó Ilona, Tuzson Berczeli Péter, Ütő Gusztáv, Vajna László Károly, Valovits László, Vass Mária Magdolna, Veress Gábor Hunor, Vetró András, Vincze László, Vinczeffy László, Vitos Hajnal, Xantus Géza, Zsigmond Márton, Zilahi Nono.
*
Fotó: dr. Mira Marincaș képzőművész
Horváth László fotográfus
Csíki Székely Múzeum / Gegő Imre fotográfus
Szerkesztette: Zilahi Nono

A kék f-re kattintva nézhető az album