Bronzos ragyogás a Művészeti MúzeumbanKolozsi Tibor breds Kolozsi Tibor: Ébredés
Vissza a bronzkorba! Nem éppen az időszámításunk előtti 4. évezredbe és a Kaukázus környékére, vagy Egyiptomba, esetleg Indiába, hanem mindössze 2015. december másodikára, merthogy akkor nyílt meg a kolozsvári Művészeti Múzeumban immár negyedik alkalommal a Bronz kora című nagyszabású kisplasztikai biennálé.

A 2007-ben, kísérleti jelleggel indult kolozsvári kezdeményezés az idők folyamán kiteljesedett, országos jellegűvé terebélyesedett, egy fedél alá terelve az emberiség által a legrégebbről ismert fémötvözettel zsonglőrködő, ősi műfaj szerelmeseit. Az ötletadók és kivitelezők, Radu Moraru, a Képzőművészeti Egyetem prorektora és Alexandru Păsat a szobrászati tanszék vezetője, a Romániai Képzőművészek Szövetsége idei díjazottja 73 művész mintegy 100 alkotásából alakította ki azt a sajátos és rendkívül erős kisugárzású teret, amit ez az idei seregszemle jelent. S aminek láttán önkéntelenül, s már ki tudja hanyadszor, kibuggyant belőlem a felkiáltás – és nem voltam az egyetlen –, hogy milyen gazdagok is vagyunk. Nem elsősorban a résztvevők és a bemutatott alkotások száma – bár az sem elhanyagolható –, hanem a felkínált anyag színvonala s az általa kiváltott művészi élmény mélysége és összetettsége okán. Az alkotói szándék, mármint a szervezőké éppen erre a
Elena Ilash: Napbanéző - HORVÁTH LÁSZLÓ FELVÉTELEI

komplexitásra épített. A legkülönfélébb stílusok békés egymás mellett létére, sőt egymást megtámasztó, kiegészítő, erősítő, valósággal kiugrasztó voltára. Hiszen a legkülönbözőbb helyszínek, korok, és korosztályok találkozóhelyévé lényegítették a Bánffy-palota földszinti termeit. Ahol művésztanárok és tanítványaik, ismert és elismert, idős s a középnemzedékhez tartozó szobrászok és tehetséges pályakezdő művészek alkotásai árulkodnak arról a gazdagságról, ami egyaránt hódol a helyi sajátosságoknak, de a nemzetközi trendeknek is. Amint arra a két évente megrendezett tárlatot immár hagyományosan megnyitó Mircea Oliv műkritikus is utalt, bejelentve, hogy a rendezvény következő állomása Beszterce lesz.

Gergely Zoltán: Kút

NÉMETH JÚLIA