FELHÁZI ÁGNES


            Felházi Ágnes (sz. 1982) a kolozsvári Művészeti Akadémia végzettje, rendszeres munkája  már pákyakezdőként jelezte, hogy folyamatosan képes ugyanarra a teljesítményre, sőt fejlődik, érlelődik. A tehetség tán legfőb ismérve. És persze mindezt alátámasztják eddigi díjai is. "Fiatal kora ellenére kitűnő rajzkészséggel, színek iránti rajongással, beleérzőkészséggel, képességgel örökíti meg szülőföldjének tájait, építményeit" -- írja a Független Magyar Szalon Képzőművészeti Egyesület 2OO1-es katalógusa.

            2OO1-es katalógusában. Kiállítások Kolozsváron, Torockón, Torockószentgyörgyön, Budapesten, Győrben, Sopronban, Tápiógyörgyén stb. Az eddig megtett utat felvázolva a tájfestészet lehetőségeit, azok variációit találjuk. Torockótól a műalkotások Torockójáig az út szemléleti érésfolyamat, tájképe kezdetben konkrét, természethű, részletező, harsány színekkel, erőteljes ecsetvonásokkal. Később halkul, kevésbé "szókimondó", bensóségesebb. Néhány részlettel megidézett tárgy, épület, emberalak vázol szerkezetet, túllép a téma meghatározó körén, már a szubjektivizálás a döntő, sőt maga válik témává.

            Legújabb festményei szinte egynemű felületek, foltok, mélyről sejlik fel egy-egy forma, kontúr, részlet. Hangulatok? Milyen szín társul egy-egy hangulathoz? És az a hangulat minek az alapján született? Milyen témákkal, milyen szimbólunokkal dolgozik? Hát tájélmény sejlik fel a mélyből, majd az élményen messze túl a szín önállósul, nem tárgyak minőségeként, hanem elvonatkoztatva válik jelentéshordozóvá, pontosabban jelentésalkotóvá. Vagyis a forrás a tájélmény, azt pedig már a nagybányai festőiskola alkotói tisztázták, hogy a tájkép -- lelkiállapot. Táj -- hangulat -- szín hármasa tehát egyfelől, majd a szín ereje a reflexió erejében hatalmasodik el. Bartók zenéje segít ezt megérteni, a felszínen a nagyon agresszív 2O -- 21. század disszonanciája, de a mélyben ott van Liszt Ferenc "Magyar rapszódiá"-ja, ezzel a magyar zenetörténethez, a magyar népzenéhez való kötődés.

            Felházi Ágnes temperái érzelmi lenyomatok, festménye a tájképen túl a világ hangulati leképezése. Megszépített világ? Milyen értelemben, irányban változtat?, kérdeztem. Nem, felelte, így látja, nem változtatni akar -- szubjektív világát építi.

Józsa István