Határok

 

Léteznek fizikai, szellemi vagy érzelmi határok. Vannak, amelyek elválasztanak dolgokat, jelenségeket de az ellenkezője is előfordul, hogy egyesíteni késztetik azokat. A határ mindig figyelmeztet valamire, aminek egy meghatározott ponton vége szakad. Folyamatok szakadhatnak meg, sorsok törhetnek ketté, szemléletek ütközhetnek a határok mentén. A demarkációs vonalakat átlépni jelenthet bátorságok, merészséget vagy jövőkeresést. A határok betartása jelenthet törvénytisztelést, akár megalkuvást, de fásultsághoz is vezethet. A határ mindig felhívja valamire a figyelmet. Mindig is voltak olyan válaszvonalak, amelyek közösségeket határoltak el, határoztak meg. Néha segített az identitás erősítésében olyannyira, hogy ellenségeskedést szült kifele.

A határokat el lehet fogadni vagy le lehet rombolni. A mesterséges határokat mindig módosítani lehet. A természet szabta határok azok amelyek reálisak és örökké létezni fognak. A határokat átlépni nem mindég korlátok áthágását, hanem olykor önmagunk meghaladását is jelentheti, vagy akár a tudatraébredést fémjelzi...

 

Botár László