INCITATO-rendezvény


Talán meglepő lehetne, hogy az adott téma mennyire nem köti meg az alkotói fantáziát és nem teszi egysíkúvá a kiállítást. De eleve feltételes módot használtam, tudva, hogy a ló mindenkor a művészi alkotás egyik fő ihletője volt, megannyi mestermű központi figurája, s feltételezhetően így lesz ez még sokáig. Látvány és jelkép hordozója, erő és szépség, lendület és szárnyalás, múlt és jelen, háború és béke, érzékiség és még ki tudná felsorolni, mi minden megtestesítője hűséges négy lábú társunk e földön. Ezt egyébként a bemutatott munkák is jól szemléltetik, érzékeltetik. Van festő és grafikus aki a valóság talaján állva a realitásokhoz ragaszkodik talál magának látványos ábrázolnivalót a ménesben, és vannak olyanok, akiknek szimbolumként szolgál a mén. Hitvilágot, letűnt mondabeli korokat idézhetnek vele, vagy elvontabb mondanivalót jelenítenek meg segítségével. Kiben-kiben más húrokat pendített meg, más látomást idézett fel a lovak látványa. És beállítottságuk, kedvenc műfajuk, technikájuk szerint különböző módon közelítették is meg, vetítették ki a témát. Ezért van az, hogy bár címben lehet hasonlósság a huszonvalahány művész alkotásai igencsak változatosak. Légyen szó olajkompozíciókról, temperákról, szén vagy tusrajzokról, rézkarcokról, vegyes techinkával készült grafikákról, linómetszetekről, faragványokról, gipsz vagy porcelán szobrokról, textíliákról és így tovább. Equusok, Pegazusok, Griffek, Madár-lovak ágaskodnak, száguldanak a képzelet ösvényein, álombeli égboltokon. Csabakirályfi, Szent István, honfoglaló elődök, ismeretlen végvári vitézek, a sárkányölő Szent György lovag, Don Quijote és ilyen-olyan fantázia lovasok elevenednek meg a falakon, illetve lovak tűnnek föl a konkrét háromszéki tájban, nosztalgiákkal ébresztve, stílusgyakorlatokat ösztönözve, új, művészi minőséget teremtve a táborozás alkalmával láttotakból, tapasztalatokból. Nyilván több csúcsteljesítményt is ki lehetne emelni a kiállítás gazdag anyagaból. De maguk a résztvevő művészek annyira az együttlét örömét, a közösség ihlető erejét hangsúlyozták a telep legfőbb erényének, hogy talán ellentétes lenne az INCITATO-rendezvény szellemével ha most néhány nevet kiragadnánk.
Nagy Miklós Kund (Népújság)