Interaktív tárlat a Barabás Miklós Céhnél(2. oldal)

Szobrászat, kerámia, fényképészet és számítógépes fotófeldolgozás találkozott azon a tárlaton, amelyet hétfő délután nyitottak meg a Barabás Miklós Céh (BMC) Farkas utcai galériájában. Németh Júlia műkritikus, a BMC alelnöke köszöntötte a szép számú közönséget, elmondta, születőben levő hagyományt szeretnének meghonosítani: ha hétfő, akkor Barabás Miklós Céh szlogennel, és hasonló színvonalas meglepetéssel szolgálni a képzőművészet kedvelőinek minden hónap első hétfőjén.

A BMC a hagyományőrzés, az erdélyi művészet értékeinek ápolása mellett teret ad minden újszerű kezdeményezésnek, felkarolja az új stílusok, új irányzatok művelőit is – vezette fel a tárlatot Németh Júlia. Ebben az értelemben is különleges a mostani kiállítás, amelyen az egyes képzőművészeti ágazatok nem „sterilen", egymás mellé rendezve jelennek meg, hanem egymást megtermékenyítve – egymásból ihletődve. Kolozsi Tibor portrészobrai és Kolozsi Gabriella kerámiái képezik Dorel Găină Gerendi fotóetűdjeinek témáját, amelyeket Mira Marincaş öntött végleges formába a modern számítástechnika segítségével.

– Kolozsi Tibor munkásságában jelentős szerepe van a portré szobroknak, a nehéz műfajjal azonban nem tehetségét akarja bizonyítani, vagy formai bravúrokat kreálni – ami ennek ellenére sikerül neki. A portrészobrok alkalmat adnak a művésznek az elmélyülésre, absztrahálásra. Amit művel, az filozófia és lelkiállapot, hiszen az évezredek múltjából meríti ihletforrásait, archaizál – de ezt a lehető legmodernebb képzőművészeti formanyelven teszi. Portrészobrai teret kívánnak és alakítják maguk körül a teret. A szobrász a részletekre is gondot fordít, de a szobrok lényege a tömörségben, absztrahálásban rejlik – fogalmazott Németh Júlia.

Kolozsi Gabriella ritkábban szerepel a nyilvánosság előtt, ezért különösen kellemes meglepetés „találkozni" kerámiáival. Sajátos, egyedi formanyelvvel fogalmazó művész, munkáin kiemelendő a színek dinamizmusa, játéka – lágyan ívelő formái azonban már-már férfias fogalmazásmódban valósulnak meg. Munkája a modern művész főhajtása az évszázadok termelte művészi értékek előtt.

Különös figyelmet érdemel az a mód, ahogy Dorel Găină Gerendi egymáshoz közelíti a két műfajt, „összefogja" őket, és a térbe fogalmazott munkákat síkba és lírába önti át. Sajátos műfajt teremtett: fényképköltészet, képi líra az övé. Nem áll távol tőle a képben, színben „lirizálás", de a művész a szó valódi értelmében is költő. A fényképeket kísérő pársorosok új értelmezést adnak a munkáknak. Fotóin a markáns, robusztus portrészobrokat, az erőteljes megfogalmazásban megjelenő kerámiákat dinamizálja – értékelte a műkritikus.

A kiállítást a BMC elnöke, Jakobovits Miklós is megtisztelte jelenlétével, aki elmondta: jelen tárlaton nem az elbeszélő jelleg, hanem a képzőművészeti jelek dominálnak, tökéletesen érvényesek rá Márai szavai: a képzőművészet nem ábrázolás, hanem sugárzás.

Dorel Găină Gerendi szerint a művész és a nagyvilág között nehezen teremtődik meg a kapcsolat, ehhez a „művészetről mesélőkre" van szükség. Jelen tárlat a bizonyíték arra, hogy az új technikák is tudnak „szelídek", emberközeliek lenni, és a művészet lényegéről mesélni.

A művészet játék, de komoly játék – a tárlat Dorel Găină egyik versének első sorát kölcsönözte, a kiállítás címe Komoly játék. Ebben a hónapban minden szombaton és vasárnap 10–17 óra között látogatható a Farkas utca 27. szám alatti galériában, az első héten pedig minden nap felkereshető az említett időpontban.

F. I.