Kós Andrásné Faluvégi Ibolya asszonynak, Kós András özvegyénekTisztelt Asszonyom!
 Mély megrendüléssel fogadtam a lesújtó gyászhírt.

Jómagam is még azon szerencsések közé tartozhattam, akiknek volt alkalmuk az életben személyesen is megismerni Kós Andrást, az erdélyi magyar képzőművészet emblematikus személyiségét, a magyar népi formavilágot szobrászatba átlényegítő, felejthetetlen művészt. Főiskolai oktatói, tanszékvezetői, tudományos életműve maradandó értéket teremtett az egyetemes magyar kultúrában.

Kós András az erdélyi és az egyetemes magyar kultúrában egyaránt maradandót alkotott. Életműve átfogja a XX. század nagyobbik részét, különböző korszakokon – a romániai, erdélyi magyarság számára drámai történelmi sorsfordulókon – ível keresztül. Művei minden korszakban a magyar közösség képzőművészeti identitásának túlélését és erősödését, ezen keresztül a közösség tényleges megmaradását szolgálták.

Halálával pótolhatatlan veszteség érte a magyar társadalmat, mindannyiunkat, Magyarországon és a határainkon túl egyaránt.

Kérem, engedje meg, hogy mind a Magyar Köztársaság, mind a magam nevében kinyilvánítsam őszinte részvétemet, és fogadja legmélyebb együttérzésemet.

Kolozsvár, 2010. június 14.

Tisztelettel,

Szilágyi Mátyás főkonzul


http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/43372