Kirakatba kerültünk II.


Legalábbis ami a fômunkatársunkat, évek óta állandó grafikusunkat, Jánosi Andreát illeti. Ô ugyanis nem csak a Campus olvasóit bûvöli el hétrôl hétre rajzaival, hanem (egyebek mellett) a Világhírnév internetes lapon is jelen van munkáival. Apropó, Világhírnév. Sôt: www.vilaghirnev.ro. Minden, amit kincses városunkban és azon kívül a kultúráról, eseményekrôl, könyvekrôl, szerzôkrôl, mûvészetrôl és mûvészekrôl tudni kell, tudni érdemes, mindaz fent található a világhálón, hogy az összes Erdélybôl elszármazott honfitársunk Stockholmtól Honoluluig értesülhessen az itthoni eseményekrôl.

Mellesleg, a lap még csak nem is ifjúság-idegen, hiszen a Campus munkatársai is garázdálkodnak benne idônként. Elsôsorban grafikusunk, aki most kirakatba is tette tudását. Igaz, nem önszántából, hanem a lap fôszerkesztôjének, Szabó Csabának köszönhetôen. Ô szervezte meg ugyanis azt a kiállítást, amelynek keretén belül a Phoenix könyvesbolt kirakatában helyet kaptak mindazon képzômûvészek, akik már elérték a Világhírnevet. Jelentôségüket Németh Júlia mûkritikus és Csép Sándor, a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének elnöke méltatta. Szabó Csaba pedig fôszervezôi és "atyai" minôségében somolyogva fogadta a sikert, a közönség pedig a bemutatót követô koktélozást az Insomnia kávéházban, ahol egy valódi "bártender" keverte a jobbnál jobb koktélokat. Ennek következtében, aki a mûélvezettôl nem kábult el teljesen, annak tartós fejfájást okoztak az italok, tekintve, hogy a koktél becsapós mûfaj. Aki nem hiszi, az mostanában induljon el az említett kávézó felé, merthogy hamarosan teljes gôzzel beindul a koktélsarok!

-sb

http://archivum.szabadsag.ro/archivum/2002/01/2jan-26t.htm