Kortárs művészeti seregszemle a Bánffy-palotában


Betekintés a Korunk Galéria 35 éves tevékenységébe

Budai Gyrgy Athni Timon sorozat Budai György Athéni Timon sorozat
Harmincöt év egy képzőművészeti galéria életében már történelem. S ha ez a művészeti fórum ráadásul még Erdélyben, a kommunista diktatúra idején és kisebbségi közegben szerveződött, sőt művészeti szempontból az avantgárd felé is nyitott, jelentősége távolról sem elhanyagolható.


A Korunk Galéria harmincöt éve tehát – a legsötétebb terror eredményezte kényszerszünetet is beszámítva – egyfajta erdélyi kortárs művészeti seregszemlére teremtett és teremt lehetőséget. A nagy hagyományokkal rendelkező folyóirat Kántor Lajos szervezte szerkesztőségi tárlatain ugyanis Kós Károlytól a tehetséges főiskolásokig a képzőművészek kor és művészi beállítottság szempontjából fölöttébb tarka csapata megfordult. Ebből az igényes tarkaságból kapunk most ízelítőt a Művészeti Múzeum emeleti termeiben megnyílt, nagyszabású kiállításon.

Deák Ferenc – Kereszt előtt A Korunk Galériában kiállító művészek egy-egy munkáját tartalmazó tárlatra az évforduló kapcsán került ugyan sor, de ez az évforduló éppen egybeesik a reneszánsz évvel. A véletlen egybeesés pedig önkéntelenül is pozitív képzettársításokra teremt alkalmat. Bíztató jelei – kulturális vonatkozásban, a vizuális kultúrát is beleértve, sőt számára éppenséggel előkelő helyet biztosítva – egyre gyakrabban mutatkoznak. Közülük is kimagasló bizonyítékként kell említenünk a jelenlegi értékfelmérő, -felmutató rendezvényt, amely olyan művészeti csemegékkel szolgál, mint többek között Ziffer Sándor bivalyos és Mohy Sándor sütőtökös olajképe, Nagy Albert Ludak című, remekbeszabott alkotása és Nagy István Téli tája, Szolnay Sándor és Fülöp Antal Andor munkái, Miklóssy Gábor és Nagy Imre kompozíciói, Incze János-Dés és Balázs Péter festményei, Szervátiusz Jenő portréja, Buday György, Dési Huber István, Barcsay Jenő, Gy. Szabó Béla, Makkai Piroska, Plugor Sándor, Baász Imre, Kusztos Endre, Deák Ferenc grafikái, Feszt László szimbolikus jelbeszéde, Vetró Artúr, Lövith Egon és Jecza Péter szobrai, Gergely István és Vetró András plakettjei, Nagy Enikő Ünnep című rekeszzománc munkája, Jakobovits Miklós, Vinczeffy László és Sipos László látványos és gondolatébresztő táblaképei, hogy csak néhányat említsek a felsorolhatatlanul gazdag választékból.

Kolozsvár reneszánsz helyszíneinek a művészi megörökítéséről pedig a Korunk Galéria szülőatyja, Kántor Lajos által mindig is támogatott fotósok gondoskodtak, a kincses város kincseihez méltó színvonalon. S hogy a napjainkra a vizuális művészetek palettáján maguknak egyre nagyobb teret követelő fotóművészek milyen szerepet töltöttek be a Korunk Galéria életében arról elegendő csupán az indulást említenem: az első kiállító 1973-ban éppen Kabán József fotóművész volt.

A Korunk Galéria 35 évét felelevenítő tárlathoz elméleti fogó – dzóként az ugyancsak a kerek évfordulóra, Székely Sebestyén György szerkesztésében és tanulmányával a Komp-Press Kiadónál megjelent, Közösség és művészet – A Korunk Galéria története 1973–1986 című, szövegdokumentumokat tartalmazó és képekkel gazdagon illusztrált kötet szolgál.

NÉMETH JÚLIA


http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/17390