Lószimbólumok a Céhtörténeti Múzeumban

2021. július 19., hétfő,

Hosszú idő után nagyszámú közönség jelenlétében nyílt meg tegnap délben Kézdivásárhelyen, az Incze László Céhtörténeti Múzeum időszakos kiállítási termében a Katrosában megtartott 29. Incitato tábor zárókiállítása. Háromszéket a kovásznai Deák M. Ria és Deák Barna, a sepsiszentgyörgyi Simó Enikő, a kézdivásárhelyi Nagy Lajos, Sárosi Csaba, Vetró András, Gábor Balázs és a zabolai Németh Orsolya képviselte az alkotótáborban.

  • A szerz felvtele
    A szerző felvétele

A megjelent tizenhét képzőművészt, a mecénásokat és a művészetkedvelőket Dimény Attila, a múzeum vezetője köszöntötte, majd Tomos Tünde – aki 2017 óta a tábor művészeti vezetője – üdvözölte és bemutatta az idei kéthetes tábor résztvevőit: Ábrahám Imola, Ábrahám Jakab, Bodó Dávid, Csutak Levente, Dimény András és Vetró-Bodoni Sebestyén András Brassóból, Simó Enikő Sepsiszentgyörgyről, Deák Barna és Deák M. Ria Kovásznáról, Orth István Nagyszebenből, Bajkó Attila Temesvárról, Miholcsa Dávid és Miholcsa József Marossárpatakról, Szilágyi Imola Marosvásárhelyről, Horváth Gyöngyvér és Horváth László Kolozsvárról, Vincze László a magyarországi Sárándról, Németh Orsolya Zaboláról, Vetró András, Sárosi Csaba, Nagy Lajos és Gábor Balázs Kézdivásárhelyről, Xantus Géza és Nagy Hunor Csíkszeredából, valamint Pál Dániel Székelyudvarhelyről, hozzátéve, hogy ő maga Négyfaluból érkezett az alkotótáborba.

A zárókiállítást Vargha Fruzsina művészettörténész méltatta, aki azt emelte ki, hogy vírushelyzettől, időjárástól, egyéni és közösségi problémáktól függetlenül 1993 óta minden évben megszervezik és gondozzák ezt az eseményt a közösség azon művészei, szervezői, akik ösztöneikben hordozzák a művészek iránti alázatot és megbecsülést. Ezután zárómozzanatként Tóth Ildikó táborszervező mondott köszönetet a művészeknek, a mecénásoknak, a kézdialmási Táltos Paripa, a kurtapataki Zonda, Imecsfalva és Zabola között, a négyháznál lévő Sacramento lovardáknak, a múzeum munkaközösségének, valamint testvéreinek és édesanyjának, akikkel egy csapatban – Incitato családként – szervezte meg az idei katrosai tábort.

A megnyitón fellépett Ábrahám Anna, a Nagy Mózes Elméleti Líceum tanulója, aki furulyán játszott. A kiállítás augusztus 22-ig tekinthető meg. Dimény Attilától megtudtuk, hogy a Zsuzsi és Andris babaméretű népviseleti gyűjtemény felújított kiállítótérben ismét látogatható. A felújítási munkálatokat az intézmény fenntartói, Kovászna Megye Tanácsa és a Székely Nemzeti Múzeum támogatta.