Megnyílt Mira Marincaş tárlata a rádiónál


Rosts-Pter Istvn Mira Marinca s Dorel Gin a megnyitn - SZUSZMI ZSUZSA Rostás-Péter István, Mira Marincaş és Dorel Găină a megnyitón - SZUSZÁMI ZSUZSA
 
Sétára invitálják a közönséget Mira Marincaş fényképei csütörtök óta a Kolozsvári Rádió Galériájában: egy olyan világba léphetünk be általuk, amely egyszerre külső és belső tereket tár fel, megmutatva a kinti világot, a valóságot, de ugyanakkor belső terekbe, lelkületekbe is betekintést nyújt. A
Walk from Under című tárlaton szereplő munkák a fényképész szándéka szerint naplószerűen közvetítenek a hétköznapok különböző terei között, az ajánlóban ki is fejti a művész: „Tájképek, melankolikus séták, a grafikai elemek elsődlegessége és egyszerűsége olyan képi világot teremt, ahol az alig jelen lévő ember csupán egyszerű átutazó. A gazdag megvalósítások, a hagyományos fekete-fehér technika, a fotóemulziós átvitel egyik felületről a másikra és a digitális fotográfia együttesen eredményezi azt a hangulatot, amely a képek sajátja. Bergson szerint az idő, természete révén, kettős közeget hoz létre, a pillanat, miután rögzítjük, a múlt részévé válik, ugyanakkor egy újabb idővonalat is előirányoz. Az így megkettőzött kép térben és időben egyaránt mozog.”

F.Zs.

http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/125626