Tabăra de arte plastice de la Jebucu

Tabra de arte plastice de la Jebucu

Între 2-12 iulie a.c. s-a derulat tabăra de creaţie artistică de la Jebucu, ediţia a 20-a, organizată de Fundaţia Studio Art „Reményik Sándor” din Cluj-Napoca în colaborare cu instituţiile publice de cultură din Sălaj ca şi finanţatori, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, repectiv Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj. Contribuţia financiară a Fundaţiei „Bethlen” Gábor din Ungaria şi Fundaţiei Communitas din România este de ani de zile esenţială, precum şi suportul acordat de Centrul de Plasament „Bethesda” din Jebucu, instituţie gazdă care asigură cazarea şi masa artiştilor participanţi.
Cele circa şaizeci de opere de artă din cadrul expoziţiei de final a taberei de creaţie vor fi expuse pe durata lunii august la Cluj-Napoca în fosta (dar actualmente retrocedata) galerie de artă a Uniunii Artiştilor Plastici din România, momentan aflată în administrarea bisericii romano-catolice din Cluj-Napoca. Colaborarea instituţiilor organizatoare se va solda şi cu acumularea unor opere de artă donate din partea artiştilor participanţi la tabără, astfel proiectul contribuie şi la dezvoltarea patrimoniuliui cultural al instituţiilor menţionate.
Fiind un proiect artistic de anvergură, în cei douăzeci de ani, tabăra de creaţie din Jebucu a acumulat din operele de artă donate de artiştii participanţi o arhivă de circa 700 de exemplare, documentată şi de Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău în cadrul proiectului de cercetare „Artă plastică în judeţul Sălaj”. În cadrul acestui proiect de cercetare a luat naştere albumul de artă bilingv, cu titlul „Artă plastică la Jebucu. Tabăra de creaţie din Ţara Călatei”. Volumul realizat de Editura „Caiete Silvane” din Zalău este semnat de criticul şi istoricul de artă Banner Zoltán şi profesoara de desen, artist plastic Essig Kacsó Klára, coordonatoarea taberei, şi cuprinde peste 100 de reproduceri selectate din lucrările celor peste 130 de artişti plastici participanţi de-a lungul celor două decenii. Albumul realizat în condiţii grafice deosebite a fost lansat la expoziţia de final a taberei urmând să fie prezentat şi la expoziţiile din Cluj şi Zalău.
Iniţiativă artistică a unor intelectuali ai comunităţii maghiare ardelenene, tabăra de artă de la Jebucu este un mediu de creaţie care îşi asumă caracterul specific tradiţional(ist) în ceea ce priveşte mediul rural unde acesta se desfăşoară, dar şi la nivel artistic: sursa imediată de inspiraţie fiind lumea satului (arhitectură, port şi artă populară încă vie la Jebucu, peisajul şi locuitorii satului, obiceiurile acestora). Bunurile culturale rezultate în urma procesului de creaţie – operele de artă realizate aici – contribuie în limbajul universal al artei vizuale la fenomenul artistic contemporan din România cu o coloratură aparte.

Artiştii invitaţi ai acestei ediţii au fost Katona György, Orbán István, Fazakas Tibor, Essig Kacsó Klára, Tudoran Klára, Murádin Lovász Noémi, Kudor István, Nagy Anna Mária, Felházi Lenke, Vassy Erzsébet, Nagy Béla, Koncz-Münich Judith, Koncz-Münich András, Buglya Sándor, Kulics Ágnes, Essig Kacsó József, Bánházi Gyöngyi, Czirjék Lajos, Rózsa Róbert, Benk András, Adorján Ilona, Vári-Váncza Edith, Eperjesi Noémi, Szabó Attila, Székely Géza, Tornay Krisztina, Juhos Kiss Sándor şi Forró Ágnes.

Szabó Attila, responsabil proiect,
Şef secţie Muzeul de Artă „Ioan Sima” Zalău

http://www.magazinsalajean.ro/cultura/tabara-de-arte-plastice-de-la-jebucu.html