Továbblépve a figurativitáson — Sántha Imre Géza

Veszprémi képzőművészek a képtárban

2009. július 18., szombat, Kultúra

A sepsiszentgyörgyi Gyárfás Jenő Képtár termeiben a Veszprémhez kötődő, 2004-ben alakult f képzőművészeti csoport tárlata nyílt meg szerda délután. Az f megnevezés a figurativitásra utal, hiszen a csoport tagjai a valóság tárgyi voltából indulnak ki, pontosabban a sorsát alakítani kívánó mindenkori embert állítják műveik alanyává.

Ughy István: Siratók

A figuratív megjelenítés nem csak a reális pillanatkép bemutatóeleme, hanem szuggesztív erővel, az expresszivitás és a szürrealitás nyelvezetével ötvözve közelíti meg a gondolkodó, létét kutató, kötöttségeiből kitörni vágyó ember szellemi alakját, helyzetét. Filozofikus gondolatmegragadással és mesteri adottságokkal közelítenek meg e művészek — a marosvásárhelyi származású Dienes Attila bronzszobraival, a monumentális szobrászatra építő Párkányi Raab Péter kisplasztikáival, a Koller-díjas Filep Sándor festő-grafikus, Horváth Lajos szürrealista festményeivel, a kolozsvári származású Kádár Tibor naturalista piktúráival, a szintén erdélyi születésű Ughy István a bibliai időkre visszautaló festménysorával — néhány, a hétköznapokból kiragadott gesztust, személyesen megélt vagy általánosítható emberi kapcsolatelemeket, egyéni vívódásokat, elmélyülést. A hat művész közös vonása a naturális ábrázolásmód, de mindannyian túllépnek világunk pontos anyagszerűségén, és a szellemi szférákba emelkednek, vagy a szemlélőt kalauzolják gondolati síkokra, távlatokba. A tárlat augusztus 16-ig látogatható.


https://www.3szek.ro/load/cikk/20995/Tov%C3%A1bbl%C3%A9pve%20a%20figurativit%C3%A1son%20(Veszpr%C3%A...