Vetró András kiállítása a budapesti Vármegye Galériában

Széles körű érdeklődés mellett nyitotta meg csütörtök este Banner Zoltán művészettörténész a budapesti Erdély Művészetéért Alapítvány – Vármegye Galériában Vetró András egyéni kiállítását. A kézdivásárhelyi szobrásznak ez az első egyéni tárlata a magyar fővárosban, amivel, saját bevallása szerint, édesapjának, Vetró Artúr­nak állít emléket.

„Régi álmom valósult meg, hisz otthon is érzem a megbecsülés szelét, de érdemes, hogy az ember megmutassa magát más művészeti és kritikai környezetben is" – mondta lapunk kérdésére a kiállítás megnyitója után a szobrászművész, aki hangsúlyozta: bár édesapja olyan neves mesterektől tanult, mint Kisfaludi Strobl Zsigmond, Sidló Ferenc, Medgyessy Ferenc, nem sikerült bemutatkoznia a budapesti közönség előtt, így ezt a kiállítást az ő emlékének szenteli.

Vetró András az anyaság, a vívódó ember, a bohóc témakörben ismert sorozataiból vitt magával kisplasztikát, domborművet, rajzot és a szívéhez, értékrendjéhez oly közel álló híres emberekből is jó néhányat. Amint a Háromszéknek elmondta, határkőnek tekinti első egyéni budapesti kiállítását, amelynek megnyitóján egykori osztálytársai, tanítványai közül is többen jelen voltak. Ugyan­akkor köszöni Banner Zoltánnak és Bereményi Gézának a tárlatnyitón elhangzott méltatást, Kulcsár Edit házigazdának azt a húszéves kitartó munkát, ami által sok erdélyi képzőművésznek sikerült bemutatkoznia a magyar fővárosban.

Az alkalomra megjelent, igényes kivitelezésű Vetró-katalógus előszavában Kovács Árpád művészettörténész többek között azt írja Vetró András művészetéről: „egyszerre történeti és filozofikus, egyszerre mitologikus és groteszk. Fontosnak tartja érzékeltetni a szabadságharc küzdelmeit, de egy sor kitörési kísérlet is tetten érhető szobraiban a kötöttségekből, a világból vagy éppen az anyagból.

Vet­ró nagy hangsúlyt fektet a narrációra, mondanivalója sokrétű, néha epizódszerűen áll össze, ám sohasem egyformán. Hajlamos arra, hogy meghagyja az esendőség, a töredezettség lát­szatát. A tragikumban, a groteszkben és a fennköltben egy­aránt benne van egy finom irónia, szellemesség." A Vár­me­gye Galériában november 20-ig nyitva tartó kiállítás olyan válogatás, amelyből a látogató a Kovács Árpád által vázolt művészt ismeri meg, megtoldva azzal, hogy a közvetlen élmény arra is rávilágít, ami az alkotások mögött rejlik.

Fekete Réka
Háromszék

http://erdely.ma/kultura.php?id=102725&cim=vetro_andras_kiallitasa_a_budapesti_varmegye_galeriab...