Ez az oldal sütik (cookies) használatával javítja élményét, miközben Ön ellátogat ezen a webhelyen.

Kérjük, legyen kedves és fogadja el az alább felsorolt sütik használatát a folytatáshoz.

  • Session-süti: a munkamenet adatainak tárolására
  • Ügyfél-süti: Ön tárolja, hogy elfogadta a sütik használatát
  • Statisztika-süti: Ön tárolja, hogy elfogadta a sütik használatát

BMC tagok

vissza

Brósz Irma1911-1976

Tagságok

Barabás Miklós Céh

Személyi adatok

Kovászna, 1911. június 11.
Kolozsvár, 1976. május 20.

Tanulmányok

Középiskolát Kézdivásárhelyen,
1929 képzőművészeti tanulmányokat a kolozsvári és bukaresti főiskolán végzett.
Rajztanár Nagyváradon (1938-39), majd nyugdíjazásáig Kolozsvárt.

Más adatok

Kovásznán született, de amikor a fiatalok kiállításán jelentke­zik, családjuk már egy évtizede Kolozsváron él. 1929-ben iratkozik be a helyi képzőművészeti főiskolára, s közben magánúton végzi a gimnáziumot. Bukarest­ben fejezi be művészeti tanulmányait, s rajztanárként előbb Nagyváradon, majd Kolozsváron helyezkedik el. Lelkes szervezője a fiatalok fellépésének. Első be­mutatójukon tájakat, csendéleteket és két portrét állít ki. Ez utóbbiak számunkra azért is érdekesek, mert a Korunk köréhez tartozó (mártírhalált halt) Kovács Katona Jenőt és Köves Józsefet ábrázolják. (Mindkét portré a nemrég elhunyt Jordáky Lajos tulajdonában maradt meg.) Kritikái csendéleteit, tájképeit és hang­súlyosan Kovács Katona Jenő portréját emelik ki. Debitczky István. A bukaresti akadémistákkal végzett, és rajztanári állást kapott a kolozsvári piarista gimnáziumban. Mint akvarellista mutatkozott be; il­lusztrációit a Pásztortűz közölte.
***
BRÓSZ IRMA LEVELEZÉSÉBŐL
A levél írója a Barabás Miklós Céh égisze alatt 1939-ben Kolozsvárt bemutatkozott fiatal művészcsoport tagja volt. Élete végéig erősen kötődött Háromszékhez. Kovásznán született, gyermekkorát azonban Kézdivásárhelyen töltötte, ahol apja a kantai (jelenlegi Nagy Mózes) gimnázium kiváló tanára volt. Itt járt iskolába és gimnazista korában figyelt fel tehetségére festőrajztanára, Pokornyi László és biztatására iratkozott be a kolozsvári Képzőművészeti Főiskolára, majd ennek megszűnte után Bukarestben szerzett rajztanári diplomát. Főiskolai hallgatóként, majd fiatal tanárként állandó résztvevője volt az erdélyi művészek tárlatainak. Kezdetben főleg olajképeket festett, de élete utolsó húsz évében szinte kizárólag pasztellt.1972-ben a kézdivásárhelyi céhtörténeti múzeum megnyitására szervezett csoportos kiállítás után alig egy hónappal az ő egyéni tárlatával kezdődött az a kiállítás-sorozat, amely több mint harmincöt esztendeje tart a múzeumban.
Brósz Irma élete végéig, 1976-ig tartotta a kapcsolatot Incze László múzeumigazgatóval és családjával. Az alábbiakban a hozzá intézett – a kolozsvári művészeti életről eleven képet mutató – leveleiből közlünk.
Tragikus halála egy tehetséges festő és műértő életének vetett véget.A leveleket közzéteszi Incze László felesége Szabó Judit
 
Erdélyi Művészet 2007 VIII évfolyam 3. szám (28) 28-33 old.

***
Brósz Írma (Kovászna, 1911.06.11. - Kolozsvár, 1976.05.20.) festô, rajztanár születésnapja van.
Középiskolai tanulmányait a kézdivásárhelyi Katolikus Fôgimnáziumban kezdi 1922-ben, majd Brassóban a Szent Ferenc-rendi nôvérek zárdájában folytatja 24 és 26 között. Ezután Marosvásárhelyen a Zeneiskolában zongora szakon érettségizik 1929-ben. Még ebben az évben felvételt nyer a kolozsvári Képzômûvészeti Fôiskolára, ahol Aurel Ciupe és Catul Bogdan a mesterei. 1931 és 33 nyarán Nagybányán a Szabad Festôiskolában Krizsán János és Ziffer Sándor korrigálják a rajzait. Egy év kihagyás után Bukarestben a Szépmûvészeti Akadémián Constantin Artachino, Nicolae Darascu, Camil Ressu és Cecilia Cutescu-Stork növendékeként szerez rajztanári diplomát 37-ben.
Az akadémia elvégzését követôen elôször Nagyváradon (1938-39), majd ezután Kolozsváron rajztanár egészen az 1966. évi nyugdíjazásáig. 1958-ban méltatlan módon kizárják a Romániai Képzômûvészek Szövetségébôl.
Kiállításokat rendeznek munkáiból Kolozsváron (1964, 70, 74), Sepsiszentgyörgyön (1972), Kézdivásárhelyen (1972) és Kovásznán (1972). Emlékkiállításokkal tisztelegnek mûvészete elôtt Kézdivásárhelyen (1980, 12), Kolozsváron (1979, 18) és szülôvárosában (2011).
Munkásságáról Tibori Szabó Zoltán készít monográfiát, ami a Minerva Közmûvelôdési Egyesület gondozásában jelenik meg.
1939-tôl tagja a Barabás Miklós Céhnek.
Kolozsváron, a Házsongárdi temetôben helyezik örök nyugalomra.

Demeter Ervin
Tevékenységek

Kiállítások / Médiavisszhang

Képgaléria

Hírek

2024 július 18.

2024 július 16.

2024 július 14.

Kiállítások

BMC 2024 2024 május 16.

Színek és formák 2024 május 12.

BMC 2024 2024 február 08.