Ez az oldal sütik (cookies) használatával javítja élményét, miközben Ön ellátogat ezen a webhelyen.

Kérjük, legyen kedves és fogadja el az alább felsorolt sütik használatát a folytatáshoz.

  • Session-süti: a munkamenet adatainak tárolására
  • Ügyfél-süti: Ön tárolja, hogy elfogadta a sütik használatát
  • Statisztika-süti: Ön tárolja, hogy elfogadta a sütik használatát

BMC tagok

vissza

Deák Ferenc Loránd1975

Tagságok

Barabás Miklós Céh 2018-től
Képzőművészeti Unió 20..-től

Személyi adatok

1975.12.02, Kézdivásárhely

Tanulmányok

Egyetemi tanulmányomat a Babeș – Bolyai Tudományegyetem magyar – néprajz szakán végeztem 1999-ben. Záróvizsga dolgozatom címe A halottas szokások Csernátonba.
1999 – 2000-es tanévben a Magyar Nyelv és Kultúra Tanszék etnolingvisztika magiszteri szakán szereztem mesteri fokozatot. Dolgozatom címe Végrendelkezés Csernátonban.
A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének doktorandusz hallgatója voltam. Tézisemet, Temetkezési és halottas szokások Csernátonban és környékén, 2009. december 17-én védtem meg sikeresen. A Pallas – Akadémia Kiadó jelentette meg disszertációmat könyvként.
- 2016/2018 között két tanévben a Babeș - Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Tanszékén a Kulturális örökség mesterképző program hallgatója vagyok. Itt művészettörténeti tanulmányokat folytatok. Államvizsga dolgozatomat Plugor Sándor művészetéről írom.
- Az elmúlt évtizedben módszeresen kutatom a székelyföldi képzőművészeti élet kulturális antropológiáját. E témában több szöveget pubikáltam.
1999-től Kézdivásárhelyen a Petőfi Sándor Általános Iskola , 2006-tól az Apor Péter Szakközépiskola és 2008-tól a Nagy Mózes Elméleti Líceum magyartanára vagyok.

Kiállítások

Képzőművészeti tárlatokat nyitottam meg, amelyeknek szövegei katalógusokban és újságcikkekben jelentek meg:


- 2002, Balázs József egyéni tárlata (Kézdivásárhely)
- 2004, 2006, 2009, 2013.március 15. tárlat (Kézdivásárhely)
-2004, Fazakas Tibor kiállítása (Kézdivásárhely)
-2005, Apáczai Csere János Emlékkiállítás (Apáca)
- 2005, Borsos Miklós kiállítása (Kézdivásárhely)
- 2005, 2008 Incitato (Kovászna, Pegazus, Ló a harcban),
-2006, Sárosi Csaba kiállítása (Kézdivásárhely, Kovászna, Székelykeresztúr)
-2007, Tódor Előd kiállítása (Kézdivásárhely)
-2007, 2008 Kovászna-napok közös tárlata (Kovászna, A jel, A gyökér)
-2007, Incitato (Kézdivásárhely, Fehérlófia)
-2009, Incitato (Kézdivásárhely és Kovászna: A sportló)
-2010, Incitató (Ló a hiedelemvilágban)
- 2009, Major Barna kiállítása (Kézdivásárhely)
- 2010, Koszta Ervin (Kézdivásárhely)
- 2011, Ritók Lajos (öreg ember portréi, ceruzarajzok)
- 2011, Anna Calugaru festészeti kiállítása
-2011, Sárosi Csaba monotípiái
- 2012, Petrovits István, akt akvarellek
- 2012, Palásti Erzsébet (Kézdivásárhely)
- 2013, Kosztándi Katalin időszakos kiállítás (Kézdivásárhely, Kosztándi Képtár)
- 2014, Brassói márc. tárlat (Brassó, Reményik Ház)
- 2015, Kosztándi Jenő 85. jubileumi tárlata (Kézdivásárhely, Kosztándi Képtár)
- 2015, Kosztándi Katalin malomfalvi kiállítása (Pál Ferenc Művelődési Ház), Kosztándi Katalin korai olajképei (Kézdivásárhely, Kosztándi Képtár)
- 2015, Sárosi Csaba és Sárosi Mátyás közös tárlata (Kézdivásárhely Incze László Céhtörténeti Múzeum, Kovászna)
-2016 Márciusi tárlat (Kézdivásárhely, Brassó Reménység Háza)
- 2016 Bartha Árpád: Vonalak (Kézdivásárhely, Incze László Céhtörténeti Múzeum)
-2016 Kosztándi B. Katalin és Kosztándi Jenő: Az idő jelei (Budapest, Forrás Galéria)
- 2016 Vetró András: Fa-ma-donnák (Borudvar, Kézdivásárhely)
-2016 Bardócz Lajos (Kosztándi Galéria, Kézdivásárhely)
- 2016 Máthé László (Vigadó, Kézdivásárhely)
-2017 Márciusi tárlat (Incze László Céhtörténeti Múzeum, Kézdivásárhely)
-2017 Márton Árpád (Vigadó, Kézdivásárhely)
-2017 Miklóssy Mária (Árkosi Művelődési Központ, Sepsiszentgyörgy), 2018 Csíkszereda (Megyeház Galéria), 2018 Kézdivásárhely (Incze László Céhtörténeti Múzeum)
-2018 Székely Géza (Incze László Céhtörténeti Múzeum)


Publikációk

Könyv:
Temetkezési és halottas szokások Csernátonban és környékén, 2009, Pallas – Akadémia, Csíkszereda

Tanulmányok:
„Bármit is mondanak…” In. Változó társadalom, Szerk. Borbély-Czégényi, KJNT, Kolozsvár, 1999, 176-179.
Cigánytemetés, In. Korunk, 9, 1999, 107-112.
Növényi szimbólumok a zabolai románok szokásaiban. In. Művelődés, Kolozsvár,2000/5, 23-25.
Temetők és sírjelek Csernátonban, In. Ünnepi kötet Faragó József, Szerk. Ujváry Zoltán, Budapest, 2002, 360-371.
Gyászjelentőlapok a csernátoni temetési szokáskörben, Ethnica, Szerk. Ujváry Zoltán, Debrecen, 2002, 136-139.
A végrendelkezés Csernátonban. In. Népi kultúra, társadalom Háromszéken. Szerk. Dimény- Szabó, KJNT, Kolozsvár, 2003, 154-175.
Cigánytemetés Csernátonban. In. Kistükör, 2005, XI. Kolozsvár, 24-27.
“Lehullott fejünknek koronája”(A csernátoni gyászjelentőkről), In. Székelyföld, 2008, 4, 91-101.
Eltérések a temetési szertartásban. Napút, Budapest, 2008/9, Budapest, 25-35.
Képzőművészeti írások:
Incitato – A fehérlófia, Erdélyi Művészet, 2008/1, 2-7.
Beszélgetés Sárosi Csaba Kézdivásárhelyen élő grafikussal, Erdélyi Művészet, 2008/2, 2-5.
Ló a hadviselésben, Erdélyi Művészet, 2008/3, 12-15.
Ló a hitvilágban, Erdélyi Művészet, 2010/3, 3-6.
Koszta Ervin képeihez, Erdélyi Művészet, 2010/4, 2-4.
Kosztándi Galéria Kézdivásárhelyen, Erdélyi Művészet, 2011/1, 2-7.
Öreg emberek portréi (Ritók Lajos), Erdélyi Művészet, 2011/2, 2-5.
Kosztándi B. Katalin kállítása, Erdélyi Művészet, 2013/1, 2-5.
Kosztándi B. Ktalin művészete, Erdélyi Művészet, 2014/2, 2-5.
Márciusi tárlat Kézdivásárhelyen, Erdélyi Művészet, 2016/1, 2-5.
Vetró András faszobrai, Háromszék, 2016. VI. 11.
A sokszínűség jegyében (A VII. bálványosi képzőművészeti tábor tárlata), Háromszék, 2016. VI. 25.
Nagyranéző grafika (Bardócz Lajos kiállítása Kézdivásárhelyen), Háromszék, 2016. VII. 2.
Máthé László: Halott Ikarosz, Háromszék, 2017. I. 7.
Márciusi tárlat, Háromszék, 2017. III. 18.
Márton Árpád tárlata Kézdivásárhelyen, Háromszék, 2017. VI. 24.
A népi élet töredékei Kosztándi B. Katalin képein In. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 23. Szerk. Bakos – Keszeg, Kolozsvár, 2015, 277 – 311.
Kosztándi Jenő festőművész képi modernsége In. Aranyhíd Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére, Szerk. Jakab Albert Zsolt – Vajda András, IDEA nyomda, Kolozsár, 2017, 629 – 647.
Miklóssy Mária festészetéről, In. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 25. Szerk. Keszeg – Szakál – Virginás-Tar, 2017, 399-429.
Miklóssy Mária rajzkiállítása, Háromszék, 2017. XI. 11.
Miklóssy Mária jelképei, Hargita Népe, 2018. I. 19.
Székely Géza kiállítása, Háromszék, 2018. II. 24.
Márciusi tárlat Kézdivásárhelyen, Háromszék, 2018. III. 24.
Rejtett tartalom (Miklóssy Mária kiállítása Kézdivásárhelyen), Háromszék, 2018. V. 5.
Elérhetőség

ferenc_deak@yahoo.com
0740 679309

Tevékenységek

Kiállítások / Médiavisszhang

Képgaléria

Hírek

2024 április 07.

2024 március 07.

2024 március 03.

Kiállítások

BMC 2024 2024 február 08.

Zsobok 2023 október 19.

Napsugár 2023 szeptember 06.