Ez az oldal sütik (cookies) használatával javítja élményét, miközben Ön ellátogat ezen a webhelyen.

Kérjük, legyen kedves és fogadja el az alább felsorolt sütik használatát a folytatáshoz.

  • Session-süti: a munkamenet adatainak tárolására
  • Ügyfél-süti: Ön tárolja, hogy elfogadta a sütik használatát
  • Statisztika-süti: Ön tárolja, hogy elfogadta a sütik használatát

BMC tagok

vissza

Jánó Mihály Vaskó1945

Tagságok

Barabás Miklós Céh 20..-től
Képzőművészeti Unió 20..-től
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulatnak

Személyi adatok

1945. május 2-án született Eichstättben- Németország

1973 – 1983 – a kézdivásárhelyi Céh Múzeum muzeológusa
1983 – 1990 – a sepsiszentgyörgyi Gyárfás Jenő képtár vezetője
1990 – 2001 – Kovászna Megye Művelődési Felügyelőségének főtanácsosa
2001 – 2009 – a sepsiszentgyörgyi Gyárfás Jenő képtár vezetője
2009-től nyugdíjasként folytatja művészettörténeti kutató munkáját

Tanulmányok

A kolozsvári Babeş- Bolyai Tudományegyetemen szerzett történelem-filozófia szakos tanári képesítést (1979)

Ösztöndíjak, tanulmányutak

Tanulmány utak:
Szlovákia, Ausztria, Németország, Olaszország, Hollandia

Fontosabb megrendelések, művek

Fontosabb publikációk:

- Kalevala látvány (Tanulmány Baász Imre (1941 - 1991) grafikus művész Kalevala illusztrációiról) - In A hét Bukarest. 1988. 27. sz.

- Jegyzetek Bocz Borbála (1955 - 1988) grafikai életművéhez. In Művészet, Budapest. 1989. 6.

- A madár az évezredek művészetében. In Korunk Évkönyv, Kolozsvár 1989 - 1990.
- Hitvédelem és határőrség (Tanulmány a Szent László - legenda falkép ciklusairól.) In Pavilon, Budapest. 1990. 4.

- A csodák árnyékában - Levelek Jan Vermeer van Delft képeiről. Esszé. In Liget. Budapest. 1991.

- A székelydályai műemléktemplom kutatása. In Műemlékvédelmi szemle. Budapest.1993.1.

- A gelencei műemléktemplom. Hororr vacui füzetek. 1. Baász Művészeti Alapítvány kiadása. Sepsiszentgyörgy. 1994.
- Tancs művelődéstörténete. Horror vacui füzetek 2. Baász Művészeti Alapítvány kiadása. Sepsiszentgyörgy. 1994.

- Ferenczi Noémi levelei Otto Witting családjához. In Korunk. Kolozsvár, 1996. 2.
- A Székelyföld középkori (13 - 15 sz.) falképeinek kutatástörténete. In Acta (A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve). Sepsiszentgyörgy. 1996.

- Háromszék középkori falképei. In Tusnád, 1997. Nemzetközi Tudományos Ülésszak. (1998 - Sepsiszentgyörgy)

- Barabás Miklós (1810 - 1858). Kiállítási katalógus. Szerkesztette és az előszót írta. Baász Művészeti Alapítvány Kiadása. Sepsiszentgyörgy. 1998.

- Plugor Sándor. Egy rajzoló az írók között. Tanulmánykötet szerkesztője és szerzője. Médium Kiadó. Sepsiszentgyörgy. 2000.

- Barabás Miklós 1810 - 1898. Tanulmánykötet szerkesztője és szerzője. Charta Kiadó. Sepsiszentgyörgy. 2001.

- Szent István-kápolna Felső- Háromszéken. In Krónika. 2001. 37. sz. 10. p.
- A gelencei Szent Imre-templom. Tanulmánykötet. Társszerző, szerkesztő. T3 Kiadó. Sepsiszentgyörgy. 2003.

- A sepsikőröspataki Szentháromság-templom falfestményei. In Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára. Erdélyi Múzeum- Egyesület. Kolozsvár. 2004.

- Székelyderzs. (Katalógustétel) Sigismundus rex et imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában 1387 – 1437. Szépművészeti Múzeum. Budapest, Luxemburg. 2006.

- Kire nyilaz a kun? Adalékok a Szent László-legenda ikonográfiájához. In Népi vallásosság a Kárpát-medencében. 7. Sepsiszentgyörgy. 2007.
- A maksai református templom „kifehérítése”. In Acta Siculica. A Székely Nemzeti Múzeum kiadása. Sepsiszentgyörgy. 2007.
- Jegyzetek Gyárfás Jenő Tetemrehívás c. képének keletkezéséről. – „Cruentatio cadaverum” Despre o pictură a lui Gyárfás Jenő. In Pictori din Transilvania în centre artistice europene. Kiállítási katalógus. Brukenthal Múzeum. Nagyszeben. 2007.

- A csíkmenasági r. k. templom falképeinek kutatástörténete. In A Csíki Székely Múzeum Évkönyve. Csíkszerda. 2008.
- Huszka József székelyföldi falképmásolatai. Katalógus. Charta Kiadó. Sepsiszentgyörgy. 2008.
- Színek és legendák. Tanulmányok az erdélyi falfestmények kutatástörténetéhez. Pallas-Akadémia Kiadó- Székely Nemzeti Múzeum. Csíkszereda-Sepsiszentgyörgy. 2008.


- Székelyföld középkori falfestményeinek ikonográfiája (Rövid összefoglalás). In A székelyek a keresztényég védelmezői. Kiállítási katalógus. Székely Nemzeti Múzeum. Sepsiszentgyörgy. 2009.

- Barabás Miklós emlékei a szülőföldről. Háromszék. 2010. február 20. 8. o.
- A boldog zuhanás. Megközelitések Sárosi Csaba képeihez. Előszó in Sárosi Csaba. Műterem. Pallas-Akadémia Könyvkiadó. Csíkszereda 2010. 5-16. o.
- A jó designer mindennapjai. (Viaţa de fiecare zi a unui designer. The everyday of a good desogener) Damokos Csaba kiállítási katalógusa. Magma. 5. Szerk. Jánó M, Damokos Cs. Sepsiszentgyörgy. 2010.
- Eszmény és hasonlatosság. (szerkesztette és egyik szerző JM)Tanulmányok és adatközlések Barabás Miklós születésének 200. évfordulójára. Pallas-Akadémia Könyvkiadó. Csíkszereda – Székely Nemzeti Múzeum. Sepsiszentgyörgy. 2010. Recenziója:- ZAY ÉVA: Képmás és eszményi valóság Barabás Miklós festészetében. In Szabadság, 2011. március 22., Kerny Terézia: Eszmény és hasonlatosság. Tanulmányok és adatközlések Barabás Miklós születésének 200. évfordulójára, Pallas Akadémia – Székely Nemzeti Múzeum kiadása, 2010. In Új művészet 2011. április XXII. Évf. 4. szám.46-47. old. Recenziója: Bogdán László. Olvasólámpa. Eszmény és hasonlatosság. Háromszék napilap. Sepsiszentgyörgy. 2010. február 12. 6.


- Barabás 200. Mikor született a nemzet festője? Székely Hirmondó. TV Magazin. 2010. október 1.
- Barabás 200. Arcképek a Quodlibetből. Székely Hírmondó. TV Magazin. 2010. október 8.
- Barabás 200. A miniatűr arcképek. Székely Hírmondó. TV Magazin. 2010. október 15.
- Barabás 200. Egy királylátogatás emléke Kolozsváron. TV Magazin. 2010. okt. 22.
- Barabás 200. Kiszelev tábornok árnyékában. Székely Hírmondó. 2010. okt. 29.
- Barabás 200. A dálnoki pap arcképe. Székely Hírmondó. 2010. nov. 5.
- Barabás 200. A Vöröstoronyi-szoros. Székely Hírmondó. 2010. nov. 12.
- Barabás 200. Hullámzó tenger csónakkal. Székely Hírmondó. 2010. nov. 19.
- Barabás 200. Gróf Széchenyi István levele Bihar vármegyéhez. 2010. nov. 26.
- Barabás 200. A Lánchíd alapkőletétele. 2010. dec. 3.
- Barabás 200. Egy negyvennyolcas portré. 2010. dec. 10.
- Barabás 200. Nagysándor József menyasszonya. 2010. dec. 17,
- Barabás 200. A kékruhás hölgy arcképe. 2010. dec. 24.
- Barabás 200. Egy erdélyi kastély. 2010. dec. 31.
- Barabás 200. Gróf Mikó Imre portréja. 2011. jan. 7.
- Barabás 200. Szalagfű. 2011. jan. 14.
- Barabás 200. A vásárra induló román család. 2011. jan. 21.
- Barabás 200. Barabás Miklós élete (Kronológia 1.) 2011. január 28.
- Barabás 200. Barabás Miklós élete (Kronlógia 2.) 2010. február 5.
- Barabás 200. Barabás Miklós élete (Kronológia 3) 2010. február 12.

- Kelemen Lajos (1877-1963) naplójegyzetei az erdélyi falfestményekről. Székelyföld. 2011. január. XV. Évf. 1. szám. 142-152.
- Ungi Pál mester imája a székelyderzsi templomban. In Fogalom és kép II. Szerk. Egyed Péter, Gál László. Presa Universitara Clujeana/ Kolozsvári Egyetemi Kiadó. 2011. 143-149.

- Üdv a rajztagozatosoknak. In 40 év a művészet bűvöletében. Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely. 2012. 4-5.
-Évszázados alkotói örökségünk. (Könyvismertető: Murádin Jenő: Kolozsvár képzőművészete. Sepsiszentgyörgy. 2012.) Háromszék 2012,június 16. 10. old.
- Egy művésztábor ürügyén. Háromszék, 2012. július 7. 6. old.
- Riadalom és megnyugvás Homoródoklándon, 1937-ben. Műemlékvédelem. 4. szám. KÖH. Budapest, 2012. 188- 195.
- Adatok a szacsvai református templom művészettörténeti kutatásához. In Emlékkönyv Székely Zoltán születésének 100. évfordulójára. Szerk. Székely Zsolt. Háromszék Vármegye Kiadó. Sepsiszentgyörgy, 2012. 298-315.
- Csetri Elek: Kelemen Lajos élete és munkássága. Sajtó alá rendezte Jánó Mihály. Erdélyi Múzeum-Egyesület. Kolozsvár, 2012
- Ünnepi tárlat. In Erdélyi Művészet. 2012. XIII. Évf. 2. sz. 15-17.

- Sárkányölő Szent György szobra. Erdélyi Művészet. 2013. XIV. évf. 1. szám. 18-21.
- „Hic fuit...” Graffitik vagy bekarcolt feliratok a szentek középkori falképein. In Fogalom és kép 3. AQ kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Filozófia Tanszékcsoportjának magyar tagozata által szervezett nemzetközi tanévkezdő konferencia előadásai 2011. október 29., Kolozsvár. Szerk. Gál László –Egyed Péter. Egyetemi Műhely Kiadó. Bolyai Társaság- Kolozsvár, 2013. 233-241.
- A marosfelfalui alku. In Műemlékvédelem. LVII.évg. 2013. 2. szám. Budapest.71-105.
- Donátorábrázolások a székelyföldi templomokban. (néhány adat egy kívánatos kutatáshoz.) In Kastélyok, udvarházak és lakóik a régi Székelyföldön. In memoriam Demény Lajos (1926 – 2010). Szerk. Tüdős S. Kinga. Székely Nemzeti Múzeum kiadása. Sepsiszentgyörgy, 2013. 280-287.
- Kálvin János. Háromszék, 2013. november 2. szombat. 8. old.
- A gtelencei Szent Imre műemlék templom. Kalauz. Háromszék Vármegye Kiadó. Sepsiszentgyörgy, 2013. 75. old.
– Észrevételek a kolozsvári Szent Mihály-templom falképeinek ikonográfiájához. In A Szent György lovagrend XVII. Nyári egyeteme Gyergyószárhegy 2010.. Összegyűjtött előadások.. Szerkesztette: Bárdos István – Abrudbányai Sándor. Szent György Lovagrend Dél- Erdélyi Nagypriorátusa kiadása. Gyergyószentmiklós, 2013. 63-72.
– - Festett beszéd. Mondatszalagok a középkori festményeken. In Fogalom és kép 4. Hang/hangzás, beszéd, zene. Szerk. Egyed Péter, Gál László. Egyetemi Műhely Kiadó. Bolzai Társaság – Kolozsvár, 2014. 147-157.
– - Garibaldi és magyar vezérkara Santa Maria di Capuanál. (Egy festmény keletkezéstörténete.) Székelyföld. 2014. Április XVIII. évf. 4. sz. 152-164.
- Gábor Áron arcképei. Háromszék Vármegye Kiadó. Sepsiszentgyörgy, 2014.
– A kézdiszentléleki Szent István-kápolna. Kalauz. Ambrozia Kiadó. Kézdivásárhely, 2015.
– Bocz Borbála (SzavakBocz Borbála rajzaihoz.) Erdélyi Művészeti Központ. Sepsiszentgyörgy, 2016.
– A szentléleki vár. In Műemlékvédelem. LX. évf. 2016. 3-4. sz. 153-158.


Recenziók és interjúk a Színek és legendák kötettel kapcsolatban:
- Cseke Gábor: Falfestmények bűvöletében. Új Magyar Szó. Bukarest. 2008. november. 22-23. Színkép. Kulturális-közéleti melléklet. 2-3. o.
- Bogdán László: A féltett szabadság. Beszélgetés Jánó Mihály művészettörténésszel. In Háromszék. 2009. január. 31. 9. p.
- Szabó András: A Színek és legendák szabadságában. Hargita Népe. 2009. február. 13. 11-12. o.
- Kerny Terézia: Jánó Mihály: Színek és legendák. Tanulmányok az erdélyi falfestmények kutatástörténetéhez. Székely Nemzeti Múzeum – Pallas Akadémia Könyvkiadó.Sepsiszentgyörgy, 2008. 304 lap. 76 fekete-fehér fénykép, XLIV színes tábla. In Művészettörténeti Értesítő. 2009. II. December.
- Jékely Zsombor: Jánó Mihály, a középkori erdélyi falképek kutatója. In Magyar Napló. XXII. Évf. 4. sz. 2010. április. 8-9. o.
- Lővei Pál: Jánó Mihály: Színek és legendák. Tanulmányok az erdélyi falfestmények kutatástörténetéhez. In Műemlékvédelem. LIV. Évf. 2010. 4. sz. 273-275. o.
- Lionnet, Marie: Histoire de la peinture médiévale dans la royaume de Hongrrie. In Perspective 2010/2011. 2. Paris. 384-389. o.Tévé filmek tudományos kommentátora:
1. A szacsvai református templom. 1999. MTV 1.
2. A gelencei Szent Imre-templom 2010. (RTV-Magyar adás)
3. A gelencei Szent Imre-templom 1998 (Duna), 2010 (RTV magyar adás)
4. A sepsikilyéni unitárius templom 2010 (RTV-magyar adás)
5. Születésnapi portréfilm 2005. május 2-án (Duna)
6. Barabás Miklós emlékkiállítás 1998. június (Duna)
7. A Perkői Szent István-kápolna 1996 (Duna)
8. A bögözi református templom1997 (MTV 2, Duna)
9. A sepsibesenyői ref. templom 2010. RTV- Magyar adás
10. Homoródkarácsonyfalva, unitárius templ. 2011.RTV.- Magyar adás
11. Marosszentimre, református templom. 2011. RTV – Magyar adás
12. Felvinc, református templom. 2011 RTV- Magyar adás
13. Gidófalva, református templom. 2012 RTV- Magyar adás
14. Sepsiköröspatak, r. k. templom-2o12 RTV magyar adás
15. Homoródoklánd unitárius templom- 2013
16. A perkői Szent István-kápolna és a kiskászoni Búcsújárók emlékháza, 2013
17. Az oltszemi kastély falfestményei. RTV 2013. dec.


Fontosabb hivatkozások (Idézettség):
1. Marosi Ernő: Amour chevaleresque et salut dans deux peintures murales gothiques de Transylvanie. In Le plaisir de l art du Moyen Age. Commande, production et réception de l oeuvre d art. Mélenges en hommage á Xavier Barral i Alter. Ed. Picard. Paris, p. 708, 709.
2. - Más kézirat ídézése: Újjászületett mesterművek. Válogatás Szabó Tamás restaurátorművész 30 éves munkásságából. Katalógus. 1980-2010. Szeged, Móra Ferenc Múzeum p.40.

3. Tánczos Vilmos: Magyar vallási néprajzi kutatások Erdélyben (tudománytörténeti összefoglaló). Ház és Ember 20. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Évkönyve. Szerkesztette: Cseri Miklós és Füzes Endre. Szentendre, 2007. 79−119. ISSN 0230−0044 (Konferenciakötet: Tájegység születik? Erdély és a Partium a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Konferencia Központ, 2006. november 22–23.)
4. Tánczos Vilmos: A passióepika néhány képe az archaikus népi imádságokban és az egyházművészetben. In: Marton József − Bodó Márta (szerk.): Ezeréves múltunk. Tanulmányok az erdélyi egyházmegye történelméről. Budapest−Kolozsvár, Szent István Társulat−Verbum Keresztény Kulturális Egyesület, 2009. 50−61. (ISBN 978-606-8059-12-9)
5. Benkő Elek: A középkori Székelyföld. I. Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont- Régészeti Intézet. Budapest. 2012.101, 130, 139, 149.

Díjak, kitüntetések

- művelődésszervezői munkásságát az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Szolnay Sándor- díjjal jutalmazta 1993-ban.
Szintén Szolnay-díjat kapott, a Barabás Miklós emlékkiállítás és konferencia megrendezéséért 1998-ban.
- 1998–2000 között, kutatómunkáját a prágai székhelyű Research Support Scheme ösztöndíjjal támogatta.
- 2009-ben, művészettörténészi munkásságáért Szervátiusz Jenő-díjat kapott. Budapest.
- 2010-ben PhD fokozatot nyert a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetemen
-2022 Magyar Arany Érdemkereszt

Kiállítások

Művészettörténeti kutatásai:

-A gelencei, (Háromszék) gótikus műemléktemplom építéstörténete és 14 - 15. századi falfestményeinek ikonográfiája.

-A tancsi (Maros megye) gótikus, műemléktemplom építéstörténete.

-A székelydályai (Udvarhely szék) gótikus, műemléktemplom építéstörténete és 14. századi falképeinek ikonográfiája.

-A Székelyföld középkori falképeinek művészettörténeti kutatása.

-A perkői (Kézdiszentlélek) Szent István kápolna építéstörténeti kutatása és 18. századi falképeinek vizsgálata

-A csíksomlyói Mária búcsú és a perkői Szent István - napi búcsújárás egyházművészeti és népi vallásos emlékanyagának kutatása.

- Barabás Miklós (1810 - 1898) erdélyi vonatkozású arcképei.

- Az erdélyi falfestmények 19. századi kutatástörténete.

 

Más szakmai tevékenységei:

 

- 1974 és 2009 között több mint 200 képzőművészeti, művészettörténeti és műemléki dokumentációs kiállítás szervezése.

-A gelencei, szacsvai, albisi, árapataki, sepsikőröspataki műemléktemplomok restaurálási munkálatainak kezdeményezője és beindítója. 1995, 1997, 2000.

-A perkői Szent István-kápolna falképeinek feltárása és restauráltatása. 1995-2000.

-A kiskászoni Búcsújárók emlékházának létrehozása. 1996.

-A csíki templomok művészete c. kiállítás megrendezése a Székely Nemzeti Múzeum termében. 1996.

-A székelyföldi műemlékvédelem c. kiállítás rendezése a sepsiszentgyörgyi képtár termeiben. 1997.

-Barabás Miklós (1810 - 1898) Emlékkiállítás és nemzetközi tudományos konferencia szervezése, a festő halálának 100. évfordulóján. Sepsiszentgyörgy 1998, Bukarest. 1999. A kiállítás katalógusának szerkesztése, valamint a konferencián elhangzott előadások kötetbe szerkesztése.

- A Kálnokyak 750 éve című családtörténeti dokumentációs kiállítás szervezése és a katalógus szerkesztése. A katalógus több tételének szerzője. Székely Nemzeti Múzeum. Sepsiszentgyörgy. 2001.

- Gyárfás Jenő (1857 – 1925) festőművész emlékkiállításának kurátora. Sepsiszentgyörgy. 2005.

- Negyvennyolcas arcok c. képzőművészeti és dokumentációs kiállítás kurátora. 2008. Sepsiszentgyörgy

- Közreműködött a Néprajzi Múzeum Huszka József a rajzoló, gyűjtő c. kiállítás dokumentációjának előkészítésében (2006), katalógus tételt írt a Sigismundus rex et imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában 1387 – 1437 c. kiállítás katalógusában (2006), közreműködött a nagyszebeni Brukenthal Múzeum Erdélyi festők Európa művészeti központjaiban c. kiállítás létrehozásában, a kiállítás katalógusában tanulmányt közölt Gyárfás Jenő Tetemrehívás c. képének keletkezéséről.

- Több képzőművészeti, művelődéstörténeti tudományos dolgozat és kiadvány konzulense és lektora.

Elérhetőség

jano.mihaly@yahoo.com
0746 861880

Tevékenységek

Kiállítások / Médiavisszhang

Képgaléria

Hírek

Szabadság. Szeretlek! 2023 Január, 26

Orbán istván 2023 Január, 19

Szabó Vilmos 2023 Január, 18

Kiállítások

Szabadság. Szeretlek! 2023 Január, 26

Szinek, formák, grafikák 2022 2022 Augusztus, 30

2022 2022 Augusztus, 14

1