Ez az oldal sütik (cookies) használatával javítja élményét, miközben Ön ellátogat ezen a webhelyen.

Kérjük, legyen kedves és fogadja el az alább felsorolt sütik használatát a folytatáshoz.

  • Session-süti: a munkamenet adatainak tárolására
  • Ügyfél-süti: Ön tárolja, hogy elfogadta a sütik használatát
  • Statisztika-süti: Ön tárolja, hogy elfogadta a sütik használatát

BMC tagok

vissza

Kusztos Endre1925-2015

Tagságok

Barabás Miklós Céh 1994. január 8.
Romániai Képzőművészek Szövetsége

Személyi adatok

Kusztos Endre Makkfalván született 1925 szeptember 27-én ).
Az Erdőszentgyörgyi Múzeumban dolgozott (1962-65), 1966 óta szovátai, majd kolozsvári szabadfoglalkozású művész.


Tapasztalatait külföldi tanulmányutakon és művésztelepeken gazdagította. Gy. Szabó Béla anyagi támogatása segítségével a Szovjetunió jelentős képzőművészeti múzeumait látogatta 1961-ben. 1969-70-ben Csehszlovákiában és Magyarországon magán jellegű utakat tett. A Román Képzőművészek Szövetsége megbízásából a Szovjetunió közép-ázsiai területein, 1977-ben pedig az Amerikai Egyesült Államokban járt. Gyakran festett művésztelepeken, a Makói művésztelep (1973, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997) egyik leggyakoribb vendége, ezen kívül a gyergyószárhegyi (1974, 1975 ), zimniceai (1976), Valea Nucarilor-i (1979), medgidiai (1980) művésztelepeken alkotott.
Szénrajzaiban a műkritika Nagy István folytatását látja. „Nagyméretű, tónusos szénrajzain legtöbbször a szülőföld, a Kis-Küküllő mente és az erdélyi Sóvidék tájait örökíti meg. Faluképeiben, csonkult ágú, sziklába kapaszkodó fáiban a kisebbségi lét jelképeit teremti meg.”(Murádin Jenő)
„Amikor felfedezte [...] a jelentéktelen tárgyak, vízmosások, hordalékanyagok, indák, gyökerek birodalmát, tulajdonképpen akkor találta meg [...] a jelentéktelenben a jelentőset” – írta róla Gazda József. Bel- és külföldi kiállításai után a Korunk Galériában is szerepelt (1997). Állandó tárlata 1976 óta látogatható Makfalván.
(Ismeretlen szerző)

Tanulmányok

Szaktanulmányait a kolozsvári Magyar Művészeti Intézetben kezdte (1949), ugyanitt a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán szerzett oklevelet 1955

Tanárok, mesterek

Kádár Tibor, Abodi Nagy Béla, Andrásy Zoltán, Kovács Zoltán és Miklóssy Gábor

Más adatok

Holnap a Trianon elôtt Maros-Torda vármegyéhez tartozó kis faluban született Kusztos Endre (Makfalva, 1925.09.27.) grafikus, festô születésnapja lesz.
Tanulmányait a marosvásárhelyi Református Kollégiumban végzi, ezt követôen a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Jogi és Közgaszdász Karán tanul. Két eszrendô multával abbahagyja az egyetemet, majd sorkatonai szolgálatát tölti le. 49-ben felveszik az akkor alakuló Magyar Mûvészeti Intézetbe, amibôl néhány év után Ion Andreescu Képzômûvészeti Fôiskola lesz. Kádár Tibor, Abodi Nagy Béla, Andrásy Zoltán, Kovács Zoltán és Miklóssy Gábor mesterek tanítványaként 55-ben kap diplomát.
A fôiskola elvégzése után hazamegy, majd 1962-tôl három éven keresztül az Erdôszentgyörgyi Múzeumban dolgozik muzeológusként. Ezt követôen szabadfoglalkozású mûvészként él és alkot Szovátán. Tanulmányúton jár 1961-ben a Szovjetunióban, 70-ben Magyarországon és Csehszlovákiában, 77-ben az Amerikai Egyesült Államokban.
Jelentôsebb kiállításokat szerveznek munkáiból Kolozsváron (1968, 93, 97, 98, 05, 09), Marosvásárhelyen (1969, 98, 09), Székelyudvarhelyen (1970, 08), Csíkszeredában (2009), Kézdivásárhelyen (2008) és Szovátán (1969), de munkái eljutnak nem csak az anyaországba Budapestre (1972, 04, 11, 14) és Debrecenbe (1972), hanem 1977-ben a tengeren túlra New Yorba, Los Angelesbe és Ditroidba is.
Munkásságáról monográfia elôször Szatmári László tollából jelenik meg 2000-ben a Pallas Akadémia gondozásában, majd Székely Sebestyén Györgytôl Szaggatott napló címmel a Quadro Galéria kiadásában 2009-ben, továbbá katalógus-monográfiákat ad ki kiállításához a Nemzetstratégiai Kutatóintézet és az Erdélyi Mûvészeti Központ is 2014-ben.
1994-es újjáalakításától tagja a Barabás Miklós Céhnek. 70. születésnapján Szováta díszpolgárává választják. A Magyar Mûvészeti Akadémiának 2005-óta a tagja. Munkásságát 2005-ben Pro Cultura Hungarica díjjal, 2010-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével ismerik el.
89 évesen közúti balesetben veszíti el az életét.
Szülôfalujának, Makfalvának adományozott alkotásaiból 1976-óta állandó kiállítás látható.


Tevékenységek

Kiállítások / Médiavisszhang

Képgaléria

Hírek

2024 július 18.

2024 július 16.

2024 július 14.

Kiállítások

BMC 2024 2024 május 16.

Színek és formák 2024 május 12.

BMC 2024 2024 február 08.