Ez az oldal sütik (cookies) használatával javítja élményét, miközben Ön ellátogat ezen a webhelyen.

Kérjük, legyen kedves és fogadja el az alább felsorolt sütik használatát a folytatáshoz.

  • Session-süti: a munkamenet adatainak tárolására
  • Ügyfél-süti: Ön tárolja, hogy elfogadta a sütik használatát
  • Statisztika-süti: Ön tárolja, hogy elfogadta a sütik használatát

BMC tagok

vissza

Molnár Dénes1947-2000

Tagságok

Barabás Miklós Céh 1994. január 8.
Romániai Képzőművészek Szövetsége

Személyi adatok

Vadasd, 1947. július 22. – Marosvásárhely, 2000. február 19. erdélyi magyar grafikus.
Élete és munkássága
Marosvásárhelyen a Művészeti Líceum tanára volt. Rajzi egyszerűségre törekvő társadalmi és politikai töltetű szatirikus munkáival számottevő sikert aratott hazai és nemzetközi kiállításokon (huMOL szótár, 1977). Írásaiban, kritikáiban a karikatúra műfajának sajátosságaival, társadalmi hatékonyságával, esztétikájával foglalkozott. Marosvásárhelyen több alkalommal szervezett országos humorgrafikai tárlatot.
Más jellegű munkáiban (kompozíciók, tájképek, irodalmi művekből ihletődött szimbolikus alkotások) sorozatok kialakítására törekedett. Képciklusai és önálló grafikai lapjai sokszorosító technikákban – kőnyomatban, rézkarcban, fametszetben – készültek (Dózsa; Ady; Bolyai; József Attila; Etnográfia; Bálvány). Készített könyvillusztrációkat és ex libriseket. Dolgozott pasztellben is.
1973-tól karikatúráival, grafikai lapjaival nemzetközi kiállításokon is szerepelt (Ancona, Szófia, Szkopje, Ljubljana, Berlin, Moszkva, Tokió, Amszterdam, Angoulême, Brno). Kiállítási díjai: Ancona (1976); Vászló (1978, 1982); Szucsáva (1979); Marosvásárhely (1978, 1980, 1982); Costinești (1981, 1982, 1983).
(Ismeretlen szerző)

Tanulmányok

Középiskolai tanulmányait a marosvásárhelyi Művészeti Líceumban végezte 1966-ban, a bukaresti Nicolae Grigorescu Képzőművészeti Főiskolán szerzett diplomát 1975-ben.

Kiállítások

Az egykor Maros-Torda vármegyéhez tartozó kis faluban született Molnár Dénes (Vadasd, 1947.07.22. - Marosvásárhely, 2000.02.09.) grafikus, festô, tanár születésnapja.
A család beköltözik Marosvásárhelyre és középiskolai tanulmányait itt, a Zene- és Képzômûvészeti Líceumban végzi Nagy Pál és Piskolti Gábor tanítványaként. Innen Bukarestbe megy és a Nicolae Grigoriescu Képzômûvészeti Fôiskolán szerez grafikusi diplomát 1975-ben.
A fôiskola elvégzése után hazajön Marosvásárhelyre és a Mûvészeti Líceum tanára lesz. Itt él és alkot haláláig. 1977-tôl 94-ig 18 országos Humorgrafika szalon szervezôje. A nevéhez fûzôdnek alkotótáborok is.
Az egyetemes magyar mûvészetben egyedülálló sorozatot készít az erdélyi várakról és templomokról. Képciklusai és önálló grafikai lapjai kônyomatban, rézkarcban és fametszetben készülnek, de dolgozik pasztellban is. Témáit, a megfogalmazódó ötleteit több változatban helyezi papírra, majd sorozatokba rendszerezi ôket. 1990 és 96 között harminc albuma jelenik meg fametszetekkel, szitanyomatokkal.
Jelentôsebb kiállításokat rendeznek munkáiból Marosvásárhelyen (1997), Budapesten (1999), Sopronban (1999), Debrecenben (2000) továbbá emlékkiállításokat Marosvásárhelyen (2005, 10, 20), Temesváron (2005) és Bukarestben (2014) valamint lányával és fiával közös bemutatót Marosvásárhelyen (2017), Csíkszeredában (2017) és Brassóban (2018).
A huMol szótár 1997-ben jelenik meg a Kriterion Kiadó gondozásában, az Erdélyi mûtàr átfogó lexikonka pedig 2002-ben, s Corvin Kiadónál.
1994-tôl tagja az újjá szervezôdô Barabás Miklós Céhnek.
A gyilkos kór méltatlanul korán vet véget földi életének. A marosszentgyörgyi új temetôben helyezik örök nyugalomra.
2000-ben, szülôfalujában, a négyszáz fôs kis magyar faluban Molnár Dénes képtárat hoznak létre. Az ô kezdeményezésére létrejövô Mezôpaniti Képzômûvészeti és Alkotótábor halála után veszi fel a nevét. Örökségét (alkotásait és szellemiségét) a gyerekei, Krisztina és Dénes ápolják és gyarapítják.

Demeter ErvinTevékenységek

Kiállítások / Médiavisszhang

Képgaléria

1