Ez az oldal sütik (cookies) használatával javítja élményét, miközben Ön ellátogat ezen a webhelyen.

Kérjük, legyen kedves és fogadja el az alább felsorolt sütik használatát a folytatáshoz.

  • Session-süti: a munkamenet adatainak tárolására
  • Ügyfél-süti: Ön tárolja, hogy elfogadta a sütik használatát
  • Statisztika-süti: Ön tárolja, hogy elfogadta a sütik használatát

BMC tagok

vissza

Vásárhelyi Ziegler Emil1907-1986

Tagságok

Barabás Miklós Céh

Személyi adatok

Marosvásárhely, 1907. 01.23. - Cooma, Ausztrália, 1986.06.07.

Tanulmányok

1924-ben érettségizik a Marosvásárhelyi Református Kollégiumban
Budapesti Képzőművészeti Főiskola
1933 kolozsvári I. Ferdinánd Egyetem, jógi kar

Tanárok, mesterek

Csók István

Más adatok

Vásárhelyi Ziegler Emil (Marosvásárhely, 1907, - Cooma, Ausztrália, 1986.06.07.) mûvészeti író, festô, grafikus születésnapja.
Ziegler Károly fôorvos és Deák Margit házasságából született, hat fiúgyermekes családban. 1924-ben érettségizik a Marosvásárhelyi Református Kollégiumban, Gulyás Károly rajztanár és könyvtáros tanítványaként. Budapestre jön, az Iparrajziskolában Kölber Dezsô növendéke, majd a Képzômûvészeti Fôiskolán Csók Istvánnál tanul. Apja elvárásai szerint hazajön, tanul és jogi diplomát szerez 1933-ban a kolozsvári I. Ferdinánd Egyetemen.
Már fiatalon is rendkívül aktív szereplôje a kolozsvári közéletnek. Irodalmi és mûvészetkritikai írásokat jelentet meg, fest, könyveket illusztrál, színházi díszleteket készít, részt vesz a Barabás Miklós Céh kiállításainak szervezésében és a céh szervezeti élatében. 1936-tól az Erdélyi Szépmíves Céh lektora, majd 1941-tôl a Pásztortûz címû irodalmi és mûvészeti folyóirat fôszerkesztôje. Rendszeresen publikál az Erdélyi Helikonban, a Pásztortûzben, a Korunkban és a Hitelben, a napilapok közül az Ellenzékben és a Keleti Újságban. 1934-ben az Erdélyi Szépmíves Céh kiadásában jelenik meg tíz kortárs mûvész (Bordi András, Gallasz Nándor, Kós Károly, Nagy Imre, Gy. Szabó Béla, Szervátiusz Jenô, Szolnay Sándor, Thorma János, Ziffer Sándor és Vásárhelyi Z. Emil) munkáit méltató, elemzô könyve , majd “Mûvészetében élô Kolozsvár” címmel átfogó mûvészettörténeti tanulmányt készít a városról.
Rendkívül sikeres sportoló is, tíz éven át Románia úszóbajnoka, két évig középsúlyú bokszbajnok Erdélyben.
1944-ben Budapestre menekül, késôbb Németországban hadifogságba kerül. A II. Világháború végét követôen családjával kivándorol Ausztráliába.

Demeter Ervin


Kiállítások / Médiavisszhang

Képgaléria

1