Ez az oldal sütik (cookies) használatával javítja élményét, miközben Ön ellátogat ezen a webhelyen.

Kérjük, legyen kedves és fogadja el az alább felsorolt sütik használatát a folytatáshoz.

  • Session-süti: a munkamenet adatainak tárolására
  • Ügyfél-süti: Ön tárolja, hogy elfogadta a sütik használatát
  • Statisztika-süti: Ön tárolja, hogy elfogadta a sütik használatát

BMC tagok

vissza

Benczédi Sándor1912-1998

Tagságok

Barabás Miklós Céh 1994. január 8.

Személyi adatok

Tarcsafalva, 1912. szeptember 16. – Kolozsvár, 1998. január 3. keramikus, szobrász.

Élete

1944-ben a budapesti epreskerti művésztelepen dolgozott. 1945–1947 között Tarcsafalván és Korondon volt tanító. 1949–1953 között a kolozsvári Képzőművészeti Főiskolán a mintázás tanára. 1953 után Kolozsvárott önálló műtermet nyitott. Munkássága nyomán kapott rangot az erdélyi részeken a kerámiában készült kisplasztika. Portréi és kompozíciós alkotásai jellemrajzok és szatirikus helyzetképek, őt követi ebben a műfajban napjainkban Csíky László szentesi orvos és szobrászművész. Dolgozott fában és műkőben (ezek nagyméretű alkotások), vésett patakkövekbe is. 1970–1974 között a romániai magyar értelmiségiek portrégalériáját készítette el, melyet a Csíkszeredai Múzeumnak ajándékozott.
(Ismeretlen szerző)

Tanulmányok

1938–1942 között a budapesti Képzőművészeti Főiskolán tanult,

Tanárok, mesterek

Mestere Kisfaludi Strobl Zsigmond volt. Medgyessy Ferenc társaságában

Díjak, kitüntetések

1959 • Országos képzőművészeti pályázat, Marosvásárhely - I. díj,
1962 • Iparművészeti és Kerámiai Tárlat, Prága, ezüstérem,
1968 • Román Munka Érdemrend III.

Kiállítások

Egyéni kiállítások

Csoportos kiállítások

  • 1947, 1948 • Erdélyrészi Képzőművészeti kiállítás, Kolozsvár
  • 1962 • Nemzetközi Iparművészeti és Kerámiai Tárlat, Prága
  • 1966, 1978, 1980, 1982 • Országos Képzőművészeti Biennálé, Bukarest
  • 1973 • II. Nemzetközi Kisplasztikai Biennálé, Műcsarnok, Budapest.

Köztéri művei

  • Benkő-síremlék (1947, Teremi)
  • Világháborús emlékmű (1947, Korond).

Más adatok

Holnap lesz az Udvarhely vármegyében, nyolc gyerekes családban született Benczédi Sándor (Tarcsafalva, 1912.09.16. - Kolozsvár, 1998.01.01.) keramikus, szobrász születésnapja.
A székelykeresztúri Unitárius Gimnáziumban érettségizik, majd a tanítóképzôt is elvégzi 1932-ben. Itt rajztanárai Daday Gerô és Bene József felismerik a tehetségét. A tanítóképzô elvégzése után a szülôfalujában helyettesít, majd katonai szolgálatra hívják be. A leszerelését követô öt évben három kis faluban tanít, majd felveszik a Magyar Királyi Képzômûvészeti Fôiskola szobrász szakára. Itt Kisfaludi Strobl Zsigmond mester tanîtványaként 1942-ben szerez diplomát. A fôiskola elvégzése után hazamegy és elôbb Pálpatakán, a háború befejezése után újra Tarcsafalván, majd Korondon tanít. 1949 és 53 között a Kolozsvári Képzômûvészeti Fôiskola tanára, s mivel állása megszünik, ettôl kezdve már csak az alkotásnak él és önálló mûtermet nyit Kolozsváron.
Jelentôsebb köztéri alkotásai láthatóak Kolozsváron (Dr. Janovics Jenő és Poór Lili mellszobrai a színházban) és Marosvásárhelyen (a Szerelmes pár, valamint a Fiatalság címû kôplasztikák). Gyakran kiállító mûvész. Az alkotásaiból kiállításokat rendeznek Kolozsváron (1956, 70, 73, 77), Marosvásárhelyen (1946, 59, 67, 77), Székelyudvarhelyen (1946, 66, 78), Sepsiszentgyörgyön (1972, 79), Csíkszeredában (1966, 78), Nagyváradon (1957, 63), Nagybányán (1963, 77) és Bukarestben (1956, 61, 71, 72), de munkái eljutnak Budapestre (1943, 71, 97) és a németországi Düsseldorfba (1974) is. Munkássága elôtt emlékkiállítással tisztelegnek Csíkszeredában (1998), Székelyudvarhelyen (2011) és Kolozsváron (2012).
Mûvészetérôl monográfia 1984-ben jelenik meg Banner Zoltán tollából a Kriterion Könyvkiadó gondozásában.
Újjáalakításától (1994) tagja a Barabás Miklós Céhnek. Mûvészetét a Munka Érdemrend III. fokozatával ismerik el 1968-ban.
Munkássága elismeréseként tisztelôi a szülôháza falán emléktáblát helyeznek el.

Demeter ErvinTevékenységek

Kiállítások / Médiavisszhang

Képgaléria

Hírek

2024 július 18.

2024 július 16.

2024 július 14.

Kiállítások

BMC 2024 2024 május 16.

Színek és formák 2024 május 12.

BMC 2024 2024 február 08.