Ez az oldal sütik (cookies) használatával javítja élményét, miközben Ön ellátogat ezen a webhelyen.

Kérjük, legyen kedves és fogadja el az alább felsorolt sütik használatát a folytatáshoz.

  • Session-süti: a munkamenet adatainak tárolására
  • Ügyfél-süti: Ön tárolja, hogy elfogadta a sütik használatát
  • Statisztika-süti: Ön tárolja, hogy elfogadta a sütik használatát

BMC tagok

vissza

Bordi András1905-1989

Tagságok

Barabás Miklós Céh 1941. november 16., három évig az alelnöke.

Személyi adatok

Héderfája, 1905. június 2.
Marosvásárhely, 1989. augusztus 11.
magyar festőművész, művészpedagógus, múzeumigazgató.
1941-től festőiskolai, 1949-től művészeti líceumi tanárként működött Marosvásárhelyen, ugyanott a Kultúrpalota gondnoka, őre, majd igazgatója volt 1940-1971 között. Igazgatása alatt a képtár állományát az induló 135-ről 1100 darab műtárgyra gyarapította.

Tanulmányok

1917 - 1925 marosvásárhelyi református kollégium
1925 - 1927 budapesti képzőművészeti főiskola
1927 egy tanulmányi évet Párizsban töltött
1928 - 1931 budapesti képzőművészeti főiskola

Tanárok, mesterek

Réti István
Rudnay Gyula

Díjak, kitüntetések

Szinyei Merse Pál Társaság (dicsérő oklevél, 1931)
Műcsarnok, az akvarellfestés nagydíja az Országos Magyar Képzőművészeti Társulattól (1934)
A Szinyei Merse Pál Társaság elismerése aktuális önarcképéért (1934)
A Román Népköztársaság Állami Díja (II. fokozat, 1949

Kiállítások

Első kiállítása 1927 a budapesti Bethlen István Internátus társalgótermében

1928 Egy képe bekerül a Francia Képzőművészek Szövetsége tárlatára
Egyéni kiállításai voltak Marosvásárhelyen (1925, 1932, 1959, 1973, 1975, 1985) és Sepsiszentgyörgyön (1971). Csoportos kiállításokon vett részt Kolozsvárott (1948), Bukarestben (1964), Szabadkán (1977).

Gyűjteményes kiállítása 1981-ben volt Budapesten, a Magyar Nemzeti Galériában, a kiállításról nyomtatott katalógus jelent meg.[2]

Műveit a Marosvásárhelyi Képtár, a Marosvásárhelyi Teleki Téka Bolyai Emlékmúzeuma és a Magyar Nemzeti Galéria őrzi.


Más adatok

Édesapja asztalos mester. Elemi iskoláit a szülôfalujában kezdi, majd a Marosvásárhelyi Református Kollégiumban folytatja 1917 és 25 között. Még azon az év ôszén felveszik a Magyar Királyi Képzômûvészeti Fôiskolára, ahol két évig Réti István irányításával tanul, majd Marosvásárhely ösztöndíjával egy évre Párizsba, a Julian Akadémiára megy és N. Peugeot osztályába kerül. Hazajövetele után 1928 és 31 között Rudnay Gyula mester irányításával fejezi be a fôiskolát.
Tanulmányai befejezését követôen a szülôfalujába tér vissza és saját mûtermet épít. 1939-ben beköltözik Marosvásárhelyre és 1941-tôl a Városi Festôiskolában tanít, ami 49-tôl átalakul Zene- és Képzômûvészeti Líceummá. Itt oktat nyugdíjazásáig, majd ezt követôen minden energiáját a festészetnek szenteli. 1940-71 között a Kultúrpalotát is igazgatja.
Rendszeresen állít ki Marosvásárhelyen (1925, 32, 59, 73, 75, 85), de munkái eljutnak Sepsiszentgyörgyre (1971) és Budapestre (1981) is. Születésének 100. évfordulóján emlékkiállítást rendeznek Marosvásárhelyen, majd tíz évvel késôbb ugyanitt és Sepsiszentgyörgyön is.
Munkásságáról Banner Zoltán ír monográfiát, ami a Kriterion Kiadó gondozásában jelenik meg 1978-ban.
1941-tôl a Barabás Miklós Céh tagja, három évig az alelnöke. 51-ben Állami Díj elismerést kap.
Szülôfalujának az általános iskolája 2002-ben a mûvész iránti tisztelete jeléül felveszi a Bordi András nevet.

Demeter Ervin


Tevékenységek

Kiállítások / Médiavisszhang

Képgaléria

Hírek

2024 július 18.

2024 július 16.

2024 július 14.

Kiállítások

BMC 2024 2024 május 16.

Színek és formák 2024 május 12.

BMC 2024 2024 február 08.