Csoma-napok 1997 - A fa

A Kôrösi Csoma Sándor Közmûvelôdési Egyesület az idén nyolcadszor ünnepli egész hetes rendezvénysorozattal névadója — ezúttal 213. — születésnapját. A legrangosabb események április 4-5-re sûrûsödtek, de az április 11-i utcabálig mindennap van valamilyen ünnepi rendezvény a két szomszédos helységben, Kovásznán és Csomakôrösön.

Az ünnepélyes megnyitót pénteken délután 4 órakor a Csomakôrös központjában álló mellszobor elôtt tartották. Többek között beszédet mondott Csetri Elek akadémikus és Kelemen Hunor államtitkár, a rendezvénysorozat egyik védnöke. Kórusszámok és lelkészi áldás után harangzúgás közepette küldöttségek hosszú sora helyezte el koszorúit a szobor talapzatán.

A nap délelôttjén már megtartották a diákkerekasztalt, ahol a vendéglátó iskola és hat más líceum tanulói olvastak fel tizennyolc, jórészt iskolatörténeti dolgozatot. A másnapi Csoma-szimpóziumnak is múltba tekintô jellege volt: Tudományosság régi erdélyi iskoláinkban. Tizenkilencen jelentkeztek elôadással, tizenhárman el is jöttek, hárman pedig elküldték szövegüket. Az elôadások egy része magára, az ünnepelt Kôrösi Csomára vonatkozott. Ritka eset az, hogy párizsi, genfi, budapesti, kolozsvári és felsôsófalvi kutatók eredményei szembesüljenek egy kovásznai ülésteremben. Rendkívül érdekes volt a tiszaföldvári Petraskó Tamás vetített képes elôadása a millecentenárium alkalmából tavaly nyáron megtett 4200 km-es Magna Hungaria expedícióról, vagy az indiai Magyar Kulturális Központ volt vezetôjének, Lázár Imrének a beszámolója az indiai Csoma-kultuszról. Kolozsvárról Csetri Elek Kôrösi göttingai tanárairól írott dolgozattal, Gaal György pedig Brassai Sámuel unitárius tanügyi reformeszméit ismertetô elôadással szerepelt. Az ülésszak keretében a most elôször kiosztott Kôrösi Csoma Sándor-emlékplakettel Csetri Eleket tüntették ki.

A ünnepségek meghívottjaként Tempfli József megyéspüspök szombaton misét celebrált. Mindenütt jelen volt a testvérváros, Nagykanizsa küldöttsége, táncegyüttese, kórusa. Debreceni és pécsi diákszínjátszó csoport, pápai és csengeri táncegyüttes, a sepsiszentgyörgyi színház társulata lép fel esténként. Megnyitják a Képtár Starmüller Géza összeállította „A fa" tematikájú kiállítását. Ennek tiszteletbeli meghívottja Kusztos Endre.

Kétségtelenül a Gazda József és csapata rendezte ünnepségsorozat már túlnôtt a helyi szinten, összmagyar viszonylatban is figyelemre méltó. A jövô évi ülésszak kijelölt témája: a magyar tudományosság külföldi mûhelyei.

Gergely Gyula

http://archivum.szabadsag.ro/archivum/1997/7apr-09.htm