In Memoriam - elődeink

A Barabás Miklós Céh Kós Károly és Szolnay Sándor vezetésével 1929-ben alakult meg, az Erdélyi Helikon című folyóirat szerzőinek védnökségével, valamint az úgynevezett marosvécsi „íróparlament” támogatásával. 1930. március 23 - április 6. között rendezik első kiállításukat Kolozsváron, a Farkas (jelenleg Kogalniceanu) utcai Teleki-palota termeiben.
A bécsi döntés, az anyaországhoz való visszakerülés után a Barabás Miklós Céh immár alapszabállyal rendelkező, kolozsvári székhelyű, hivatalosan bejegyzett művészszervezetként folytatta tevékenységét, továbbra is Kós Károly és Szolnay Sándor irányításával. Alelnökök Nagy Imre és Gy. Szabó Béla, illetve Bordy András. Jelentős eseménynek számított 1943-ban a kolozsvári sétatéri Műcsarnok elkészülte, ahol a Céh előzetes vidéki csoportkiállításai után nagyszabású, összerdélyi tárlattal lépett a nyilvánosság elé.
Ezt 1944. márciusában, a német megszállás korántsem szívderítő körülményei közepette, a régóta várt budapesti kiállítás követette, a Nemzeti Szalonban. A Barabás Miklós Céh első, történelmi korszaka az 1944. augusztus 20-án megnyílt, és egy hónap múlva zárult kolozsvári, Szolnay Sándor rendezte kiállítással ér véget.
A több évtizedes kényszerszünet után a Barabás Miklós Céh – egykori tagjainak, Abodi Nagy Béla festőművésznek és Kós András szobrászművésznek, a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészei Főiskola nyugalmazott tanszékvezető tanárainak kezdeményezésére – 1994 januárjában, 47 művész és elméleti szakember részvételével alakult újjá. Első elnöke Kancsura István, akit aztán Jakobovits Miklós követett. Elnöksége idején nyerte el a szervezet a megtisztelő Magyar Örökség díjat.
A 2005. november 18-i székházavatás jelentős dátum a Céh életében. Megindulhatott a pezsgő szervezeti élet, a havi rendszerességgel megrendezett kiállítások és szakmai beszélgetések sorozata. A legújabb kori történelem már Kolozsi Tibor Munkácsy-díjas szobrászművész nevéhez köthető. Az egykori legfiatalabb céhtag 2013-tól immár elnökként irányítja a szervezetet, a tagok száma a másfél százat is meghaladja.
A Barabás Miklós Céh feladatának tekinti elhunyt tagjai emlékének ápolását. Ennek szellemiségében egy kiállítás sorozatot indítunk, amely során a Céh egykori tagjainak munkáját mutatjuk be.

https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/3981039/in-memoriam-el%C5%91deink

Jelen járványügyi helyzet miatt egy online térben zajló kiállítással a következő művészek alkotásait tekinthetik meg az érdeklődök:

Barabás Miklós 1810-1898
Abodi Nagy Béla 1918 - 2012
András László 1910-1981
Andrásy Zoltán 1910-2006
Élesdy István 1912-1987
Balázs Péter 1919-2003
Balogh Ferenc 1941-2002
Bánffy Miklós 1873-1950
Báró Bánffy István 1913-2006
Benczédi Sándor 1912-1998
Bene József 1903-1986
Bodor Mária 1933-2006
Bordi András 1905-1989
Brósz Irma 1911-1976
Deák Ernő
Deák Ferenc 1935-2013
Debitzky István 1913-1992
Debreczeni Botond 1977-2014
Dudás Gyula 1929-2015
Egri László 1934-2006
Erdei Erzsébet
Cs. Erdős Tibor 1914-2015
Fülop Antal Andor 1908-1979
Fekete Zsolt 1935-2016
Ferenczy Júlia 1909-1999
Feszt László 1930-2013
Fuhrmann Károly 1912-1991
Gallasz Nándor 1893-1949
Gálné Sántha Júlia
Gergely István 1939-2008
Gy. Szabó Béla 1905-1993
Haller József 1935-2017
Heim András 1946-2020
Hervay Zoltán 1919-2005
Incze István 1905-1978
Incze János Dés 1909-1999
Jakobovits Miklós 1936-2012
Jándi Dávid 1893-1944
Jecza Péter 1939-2009
Jeney Lám Erzsébet 1931-2000
Kaáli Nagy József
Karácsony János 1899-1974
Károly Sándor Hosszú 1948-2000
Kós András 1914-2010
Kós Károly 1883-1977
Kósa-Huba Ferenc 1910-1983
Köllő Margit 1944-2019
Kömives Andor 1958-2019
Korondi Jenő 1935-2007
Kosztándi B Katalin 1935-2018
Kosztándi Jenő 1930-2017
Kovács Géza 1958-2018
Kovács Károly 1938-
Kristófi János 1925-2014
Kudelász Károly 1896-1973
Kusztos Endre 1925-2015
Lőrincz Lehel 1933 -2014
M. Makkai Piroska 1910-1998
Major Gizella 1940-2019
Mátyás József 1930-2002
Miklós János 1949-2014
Mohi Sándor 1902-2001
Moll Elemér 1886-1955
Molnár Dénes 1947-2000
Nagy Ödön 1957-2017
Nagy Enikő 1935-2020
Nagy Imre 1893-1976
Nemes Kovács Ernő 1973-2007
Olajos István 1915-1944
Orbán István 1953-2016
P. Űtő Erzsébet 1933-2013
Palkó Csaba 1965-1999
Palotás Dezső 1951-1999
Petkes József 1928-2016
Pirk János 1903-1989
Piskolthy Gábor 1914–1970
Plugor Sándor 1940-1999
Podlipny Gyula 1898–1991
Rodé Edit
Simon Béla 1910-1980
Szabó Bokor Márta 1938-2006
Szabó Vilmos 1942-2009
Szederjesi András 1926-2006
Szentimrei Judit 1921-2015
Szervátiusz Jenő 1903-1983
Szolnay Sándor 1893-1950
Szopos Sándor 1881-1954
Thorma János 1870-1937
Tollas Júlia 1911-1991
Tosa Marcel Adrian 1969-2013
Udvardy Ignác 1877-1961
Varga Albert 1900-1940
Varga Mátyás 1910-2002
Vásárhelyi Z. Emil
Venczel Árpád 1937-2017
Veress Pál 1929-2002
Vida Géza 1913-1980
Ziffer Sándor 1880-1962
Zimánné Vitályos Magda 1942-2003
Zolcsák Sándor 1934-2016
Erdős Zsigmond Zsolt 1964-2020
Essig József 1938 - 2020

Kurátorok:
Mira Marincas
Tóth Orsolya