A kenyér dicsérete Tudoran Klára szemszögéből

 2018.november 22.
11.53
Kísérleti jellegű munkák – nagyméretű festett kenyérlapátok – uralják leginkább a Barabás Miklós Céh (BMC) kiállítótermét, a kamarakiállítás Tudoran Klára legutóbbi alkotásaiból áll össze. A Laus Panem című festészeti és grafikai tárlat kedd délután nyílt meg a BMC Farkas utcai székhelyén.

A már említett, különböző szimbolikus elemeket felsorakoztató festett kenyérlapátok mellett grafikák is helyet kaptak a tárlat anyagában, ezek legtöbbjén ismétlődnek a szimbolikus jelentések.

„Ez itt a kísérletek helye – mondhatnám teljes joggal. Hiszen ez idáig talán még sohasem érvényesült ennyire a Barabás Miklós Galéria kísérleti, az újszerű próbálkozásoknak is helyet adó jellege, mint most, a zenész-textilművész Tudoran Klára festészeti, grafikai tárlatán”, kezdte méltatását Németh Júlia műkritikus, aki Kolozsi Tiborral, a BMC elnö- kével együtt nyitotta meg a kiállítást.

– A kiállítás főszereplője a kenyér és a hozzá kapcsolódó eszköztár: kenyérsütő lapát, kemence, s persze az ősidők óta mágikus áhítat övezte tűz, ami egyféleképpen itt lobog ebben az előttünk feltáruló színkavalkádban. Az évezredek óta ismert és szerte a világon kegyeletteljes tisztelet övezte élelemnek, a szakralitás magasába emelt kenyérnek az auráját vetíti elénk a művész. Teszi pedig ezt azzal a sajátos, harmóniába torkolló, szabályos szabálytalansággal, ami textilmunkáit is jellemezte, s ami most grafikáitól sem idegen – hangsúlyozta Németh Júlia.

A műkritikus szerint „formavariációk variációit” láthatjuk mindkét megnyilvánulási formában – grafika és lapátdekorációk –, az eltérés mégis szembeötlő. – A grafikák sajátosan örvénylő, egyéni technikával megjelenített, beszédesen megkapó szín-formakavalkádjában a művész dinamikus lénye mintha könnyebben és erőteljesebben érvényesülne. S bár első pillanatban kevésbé szembeötlőek, egyértelműen ezek a munkák, a grafikák jelentik a tárlat fő erősségét – jegyezte meg a méltató.

Tudoran Klára hozzászólásában hangsúlyozta: a munkáknak szándékosan nem adott cí- met, mert mindegyik ugyanahhoz a tematikához tartozik, vagyis a kenyér dicsérete, vagy pontosabban, a kenyérkészí- tés rítusa. Megtudtunk néhány részletet arról is, hogy hogyan született meg a „lapátdekorációs” sorozat ötlete.

– A kemence tematika és a lapátok festésének az ötlete akkor született meg, amikor az egyik fiam megépítette a kenyérsütő kemencét, és vett kenyérbevető lapátot. Amikor láttam, hogy milyen „üres” a lapát, megkértem, engedje meg, hogy dekoráljam. Azt mondta, nem, inkább vesz fát, és készít más lapátot nekem, amire kedvem szerint festhetek – mesélte Tudoran Klára. Hozzáfűzte: a lapátokon látható szimbólumok több forrásból ihletődtek, van zsoboki, bibliai ihletésű, de vannak ausztráliai bennszülöttek festészetéből inspirálódó formák is.

Tudoran Klára Laus panem (A kenyér dicsérete) című kiállítása december 4-ig látogatható a Barabás Miklós Galériában (Farkas/Kogãlniceanu utca 27 szám), hétfőtől péntekig, 12–16 óra között.

(Borítókép: Kolozsi Tibor, Tudoran Klára, és Németh Júlia a megnyitón. Fotó: Tudoran Matei)Köllő Katalin

http://szabadsag.ro/-/a-kenyer-dicserete-tudoran-klara-szemszogebol?fbclid=IwAR2EepJCwEBEWpYjvnFA6Tq...