Ez az oldal sütik (cookies) használatával javítja élményét, miközben Ön ellátogat ezen a webhelyen.

Kérjük, legyen kedves és fogadja el az alább felsorolt sütik használatát a folytatáshoz.

  • Session-süti: a munkamenet adatainak tárolására
  • Ügyfél-süti: Ön tárolja, hogy elfogadta a sütik használatát
  • Statisztika-süti: Ön tárolja, hogy elfogadta a sütik használatát

BMC tagok

vissza

Jánó Mihály Vaskó1945

Tagságok

Barabás Miklós Céh 20..-től
Képzőművészeti Unió 20..-től
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulatnak

Személyi adatok

1945. május 2-án született Eichstättben- Németország

1973 – 1983 – a kézdivásárhelyi Céh Múzeum muzeológusa
1983 – 1990 – a sepsiszentgyörgyi Gyárfás Jenő képtár vezetője
1990 – 2001 – Kovászna Megye Művelődési Felügyelőségének főtanácsosa
2001 – 2009 – a sepsiszentgyörgyi Gyárfás Jenő képtár vezetője
2009-től nyugdíjasként folytatja művészettörténeti kutató munkáját

Tanulmányok

A kolozsvári Babeş- Bolyai Tudományegyetemen szerzett történelem-filozófia szakos tanári képesítést (1979)

Ösztöndíjak, tanulmányutak

Tanulmány utak:
Szlovákia, Ausztria, Németország, Olaszország, Hollandia

Fontosabb megrendelések, művek

Fontosabb publikációk:

- Kalevala látvány (Tanulmány Baász Imre (1941 - 1991) grafikus művész Kalevala illusztrációiról) - In A hét Bukarest. 1988. 27. sz.

- Jegyzetek Bocz Borbála (1955 - 1988) grafikai életművéhez. In Művészet, Budapest. 1989. 6.

- A madár az évezredek művészetében. In Korunk Évkönyv, Kolozsvár 1989 - 1990.
- Hitvédelem és határőrség (Tanulmány a Szent László - legenda falkép ciklusairól.) In Pavilon, Budapest. 1990. 4.

- A csodák árnyékában - Levelek Jan Vermeer van Delft képeiről. Esszé. In Liget. Budapest. 1991.

- A székelydályai műemléktemplom kutatása. In Műemlékvédelmi szemle. Budapest.1993.1.

- A gelencei műemléktemplom. Hororr vacui füzetek. 1. Baász Művészeti Alapítvány kiadása. Sepsiszentgyörgy. 1994.
- Tancs művelődéstörténete. Horror vacui füzetek 2. Baász Művészeti Alapítvány kiadása. Sepsiszentgyörgy. 1994.

- Ferenczi Noémi levelei Otto Witting családjához. In Korunk. Kolozsvár, 1996. 2.
- A Székelyföld középkori (13 - 15 sz.) falképeinek kutatástörténete. In Acta (A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve). Sepsiszentgyörgy. 1996.

- Háromszék középkori falképei. In Tusnád, 1997. Nemzetközi Tudományos Ülésszak. (1998 - Sepsiszentgyörgy)

- Barabás Miklós (1810 - 1858). Kiállítási katalógus. Szerkesztette és az előszót írta. Baász Művészeti Alapítvány Kiadása. Sepsiszentgyörgy. 1998.

- Plugor Sándor. Egy rajzoló az írók között. Tanulmánykötet szerkesztője és szerzője. Médium Kiadó. Sepsiszentgyörgy. 2000.

- Barabás Miklós 1810 - 1898. Tanulmánykötet szerkesztője és szerzője. Charta Kiadó. Sepsiszentgyörgy. 2001.

- Szent István-kápolna Felső- Háromszéken. In Krónika. 2001. 37. sz. 10. p.
- A gelencei Szent Imre-templom. Tanulmánykötet. Társszerző, szerkesztő. T3 Kiadó. Sepsiszentgyörgy. 2003.

- A sepsikőröspataki Szentháromság-templom falfestményei. In Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára. Erdélyi Múzeum- Egyesület. Kolozsvár. 2004.

- Székelyderzs. (Katalógustétel) Sigismundus rex et imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában 1387 – 1437. Szépművészeti Múzeum. Budapest, Luxemburg. 2006.

- Kire nyilaz a kun? Adalékok a Szent László-legenda ikonográfiájához. In Népi vallásosság a Kárpát-medencében. 7. Sepsiszentgyörgy. 2007.
- A maksai református templom „kifehérítése”. In Acta Siculica. A Székely Nemzeti Múzeum kiadása. Sepsiszentgyörgy. 2007.
- Jegyzetek Gyárfás Jenő Tetemrehívás c. képének keletkezéséről. – „Cruentatio cadaverum” Despre o pictură a lui Gyárfás Jenő. In Pictori din Transilvania în centre artistice europene. Kiállítási katalógus. Brukenthal Múzeum. Nagyszeben. 2007.

- A csíkmenasági r. k. templom falképeinek kutatástörténete. In A Csíki Székely Múzeum Évkönyve. Csíkszerda. 2008.
- Huszka József székelyföldi falképmásolatai. Katalógus. Charta Kiadó. Sepsiszentgyörgy. 2008.
- Színek és legendák. Tanulmányok az erdélyi falfestmények kutatástörténetéhez. Pallas-Akadémia Kiadó- Székely Nemzeti Múzeum. Csíkszereda-Sepsiszentgyörgy. 2008.


- Székelyföld középkori falfestményeinek ikonográfiája (Rövid összefoglalás). In A székelyek a keresztényég védelmezői. Kiállítási katalógus. Székely Nemzeti Múzeum. Sepsiszentgyörgy. 2009.

- Barabás Miklós emlékei a szülőföldről. Háromszék. 2010. február 20. 8. o.
- A boldog zuhanás. Megközelitések Sárosi Csaba képeihez. Előszó in Sárosi Csaba. Műterem. Pallas-Akadémia Könyvkiadó. Csíkszereda 2010. 5-16. o.
- A jó designer mindennapjai. (Viaţa de fiecare zi a unui designer. The everyday of a good desogener) Damokos Csaba kiállítási katalógusa. Magma. 5. Szerk. Jánó M, Damokos Cs. Sepsiszentgyörgy. 2010.
- Eszmény és hasonlatosság. (szerkesztette és egyik szerző JM)Tanulmányok és adatközlések Barabás Miklós születésének 200. évfordulójára. Pallas-Akadémia Könyvkiadó. Csíkszereda – Székely Nemzeti Múzeum. Sepsiszentgyörgy. 2010. Recenziója:- ZAY ÉVA: Képmás és eszményi valóság Barabás Miklós festészetében. In Szabadság, 2011. március 22., Kerny Terézia: Eszmény és hasonlatosság. Tanulmányok és adatközlések Barabás Miklós születésének 200. évfordulójára, Pallas Akadémia – Székely Nemzeti Múzeum kiadása, 2010. In Új művészet 2011. április XXII. Évf. 4. szám.46-47. old. Recenziója: Bogdán László. Olvasólámpa. Eszmény és hasonlatosság. Háromszék napilap. Sepsiszentgyörgy. 2010. február 12. 6.


- Barabás 200. Mikor született a nemzet festője? Székely Hirmondó. TV Magazin. 2010. október 1.
- Barabás 200. Arcképek a Quodlibetből. Székely Hírmondó. TV Magazin. 2010. október 8.
- Barabás 200. A miniatűr arcképek. Székely Hírmondó. TV Magazin. 2010. október 15.
- Barabás 200. Egy királylátogatás emléke Kolozsváron. TV Magazin. 2010. okt. 22.
- Barabás 200. Kiszelev tábornok árnyékában. Székely Hírmondó. 2010. okt. 29.
- Barabás 200. A dálnoki pap arcképe. Székely Hírmondó. 2010. nov. 5.
- Barabás 200. A Vöröstoronyi-szoros. Székely Hírmondó. 2010. nov. 12.
- Barabás 200. Hullámzó tenger csónakkal. Székely Hírmondó. 2010. nov. 19.
- Barabás 200. Gróf Széchenyi István levele Bihar vármegyéhez. 2010. nov. 26.
- Barabás 200. A Lánchíd alapkőletétele. 2010. dec. 3.
- Barabás 200. Egy negyvennyolcas portré. 2010. dec. 10.
- Barabás 200. Nagysándor József menyasszonya. 2010. dec. 17,
- Barabás 200. A kékruhás hölgy arcképe. 2010. dec. 24.
- Barabás 200. Egy erdélyi kastély. 2010. dec. 31.
- Barabás 200. Gróf Mikó Imre portréja. 2011. jan. 7.
- Barabás 200. Szalagfű. 2011. jan. 14.
- Barabás 200. A vásárra induló román család. 2011. jan. 21.
- Barabás 200. Barabás Miklós élete (Kronológia 1.) 2011. január 28.
- Barabás 200. Barabás Miklós élete (Kronlógia 2.) 2010. február 5.
- Barabás 200. Barabás Miklós élete (Kronológia 3) 2010. február 12.

- Kelemen Lajos (1877-1963) naplójegyzetei az erdélyi falfestményekről. Székelyföld. 2011. január. XV. Évf. 1. szám. 142-152.
- Ungi Pál mester imája a székelyderzsi templomban. In Fogalom és kép II. Szerk. Egyed Péter, Gál László. Presa Universitara Clujeana/ Kolozsvári Egyetemi Kiadó. 2011. 143-149.

- Üdv a rajztagozatosoknak. In 40 év a művészet bűvöletében. Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely. 2012. 4-5.
-Évszázados alkotói örökségünk. (Könyvismertető: Murádin Jenő: Kolozsvár képzőművészete. Sepsiszentgyörgy. 2012.) Háromszék 2012,június 16. 10. old.
- Egy művésztábor ürügyén. Háromszék, 2012. július 7. 6. old.
- Riadalom és megnyugvás Homoródoklándon, 1937-ben. Műemlékvédelem. 4. szám. KÖH. Budapest, 2012. 188- 195.
- Adatok a szacsvai református templom művészettörténeti kutatásához. In Emlékkönyv Székely Zoltán születésének 100. évfordulójára. Szerk. Székely Zsolt. Háromszék Vármegye Kiadó. Sepsiszentgyörgy, 2012. 298-315.
- Csetri Elek: Kelemen Lajos élete és munkássága. Sajtó alá rendezte Jánó Mihály. Erdélyi Múzeum-Egyesület. Kolozsvár, 2012
- Ünnepi tárlat. In Erdélyi Művészet. 2012. XIII. Évf. 2. sz. 15-17.

- Sárkányölő Szent György szobra. Erdélyi Művészet. 2013. XIV. évf. 1. szám. 18-21.
- „Hic fuit...” Graffitik vagy bekarcolt feliratok a szentek középkori falképein. In Fogalom és kép 3. AQ kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Filozófia Tanszékcsoportjának magyar tagozata által szervezett nemzetközi tanévkezdő konferencia előadásai 2011. október 29., Kolozsvár. Szerk. Gál László –Egyed Péter. Egyetemi Műhely Kiadó. Bolyai Társaság- Kolozsvár, 2013. 233-241.
- A marosfelfalui alku. In Műemlékvédelem. LVII.évg. 2013. 2. szám. Budapest.71-105.
- Donátorábrázolások a székelyföldi templomokban. (néhány adat egy kívánatos kutatáshoz.) In Kastélyok, udvarházak és lakóik a régi Székelyföldön. In memoriam Demény Lajos (1926 – 2010). Szerk. Tüdős S. Kinga. Székely Nemzeti Múzeum kiadása. Sepsiszentgyörgy, 2013. 280-287.
- Kálvin János. Háromszék, 2013. november 2. szombat. 8. old.
- A gtelencei Szent Imre műemlék templom. Kalauz. Háromszék Vármegye Kiadó. Sepsiszentgyörgy, 2013. 75. old.
– Észrevételek a kolozsvári Szent Mihály-templom falképeinek ikonográfiájához. In A Szent György lovagrend XVII. Nyári egyeteme Gyergyószárhegy 2010.. Összegyűjtött előadások.. Szerkesztette: Bárdos István – Abrudbányai Sándor. Szent György Lovagrend Dél- Erdélyi Nagypriorátusa kiadása. Gyergyószentmiklós, 2013. 63-72.
– - Festett beszéd. Mondatszalagok a középkori festményeken. In Fogalom és kép 4. Hang/hangzás, beszéd, zene. Szerk. Egyed Péter, Gál László. Egyetemi Műhely Kiadó. Bolzai Társaság – Kolozsvár, 2014. 147-157.
– - Garibaldi és magyar vezérkara Santa Maria di Capuanál. (Egy festmény keletkezéstörténete.) Székelyföld. 2014. Április XVIII. évf. 4. sz. 152-164.
- Gábor Áron arcképei. Háromszék Vármegye Kiadó. Sepsiszentgyörgy, 2014.
– A kézdiszentléleki Szent István-kápolna. Kalauz. Ambrozia Kiadó. Kézdivásárhely, 2015.
– Bocz Borbála (SzavakBocz Borbála rajzaihoz.) Erdélyi Művészeti Központ. Sepsiszentgyörgy, 2016.
– A szentléleki vár. In Műemlékvédelem. LX. évf. 2016. 3-4. sz. 153-158.


Recenziók és interjúk a Színek és legendák kötettel kapcsolatban:
- Cseke Gábor: Falfestmények bűvöletében. Új Magyar Szó. Bukarest. 2008. november. 22-23. Színkép. Kulturális-közéleti melléklet. 2-3. o.
- Bogdán László: A féltett szabadság. Beszélgetés Jánó Mihály művészettörténésszel. In Háromszék. 2009. január. 31. 9. p.
- Szabó András: A Színek és legendák szabadságában. Hargita Népe. 2009. február. 13. 11-12. o.
- Kerny Terézia: Jánó Mihály: Színek és legendák. Tanulmányok az erdélyi falfestmények kutatástörténetéhez. Székely Nemzeti Múzeum – Pallas Akadémia Könyvkiadó.Sepsiszentgyörgy, 2008. 304 lap. 76 fekete-fehér fénykép, XLIV színes tábla. In Művészettörténeti Értesítő. 2009. II. December.
- Jékely Zsombor: Jánó Mihály, a középkori erdélyi falképek kutatója. In Magyar Napló. XXII. Évf. 4. sz. 2010. április. 8-9. o.
- Lővei Pál: Jánó Mihály: Színek és legendák. Tanulmányok az erdélyi falfestmények kutatástörténetéhez. In Műemlékvédelem. LIV. Évf. 2010. 4. sz. 273-275. o.
- Lionnet, Marie: Histoire de la peinture médiévale dans la royaume de Hongrrie. In Perspective 2010/2011. 2. Paris. 384-389. o.Tévé filmek tudományos kommentátora:
1. A szacsvai református templom. 1999. MTV 1.
2. A gelencei Szent Imre-templom 2010. (RTV-Magyar adás)
3. A gelencei Szent Imre-templom 1998 (Duna), 2010 (RTV magyar adás)
4. A sepsikilyéni unitárius templom 2010 (RTV-magyar adás)
5. Születésnapi portréfilm 2005. május 2-án (Duna)
6. Barabás Miklós emlékkiállítás 1998. június (Duna)
7. A Perkői Szent István-kápolna 1996 (Duna)
8. A bögözi református templom1997 (MTV 2, Duna)
9. A sepsibesenyői ref. templom 2010. RTV- Magyar adás
10. Homoródkarácsonyfalva, unitárius templ. 2011.RTV.- Magyar adás
11. Marosszentimre, református templom. 2011. RTV – Magyar adás
12. Felvinc, református templom. 2011 RTV- Magyar adás
13. Gidófalva, református templom. 2012 RTV- Magyar adás
14. Sepsiköröspatak, r. k. templom-2o12 RTV magyar adás
15. Homoródoklánd unitárius templom- 2013
16. A perkői Szent István-kápolna és a kiskászoni Búcsújárók emlékháza, 2013
17. Az oltszemi kastély falfestményei. RTV 2013. dec.


Fontosabb hivatkozások (Idézettség):
1. Marosi Ernő: Amour chevaleresque et salut dans deux peintures murales gothiques de Transylvanie. In Le plaisir de l art du Moyen Age. Commande, production et réception de l oeuvre d art. Mélenges en hommage á Xavier Barral i Alter. Ed. Picard. Paris, p. 708, 709.
2. - Más kézirat ídézése: Újjászületett mesterművek. Válogatás Szabó Tamás restaurátorművész 30 éves munkásságából. Katalógus. 1980-2010. Szeged, Móra Ferenc Múzeum p.40.

3. Tánczos Vilmos: Magyar vallási néprajzi kutatások Erdélyben (tudománytörténeti összefoglaló). Ház és Ember 20. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Évkönyve. Szerkesztette: Cseri Miklós és Füzes Endre. Szentendre, 2007. 79−119. ISSN 0230−0044 (Konferenciakötet: Tájegység születik? Erdély és a Partium a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Konferencia Központ, 2006. november 22–23.)
4. Tánczos Vilmos: A passióepika néhány képe az archaikus népi imádságokban és az egyházművészetben. In: Marton József − Bodó Márta (szerk.): Ezeréves múltunk. Tanulmányok az erdélyi egyházmegye történelméről. Budapest−Kolozsvár, Szent István Társulat−Verbum Keresztény Kulturális Egyesület, 2009. 50−61. (ISBN 978-606-8059-12-9)
5. Benkő Elek: A középkori Székelyföld. I. Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont- Régészeti Intézet. Budapest. 2012.101, 130, 139, 149.

Díjak, kitüntetések

- művelődésszervezői munkásságát az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Szolnay Sándor- díjjal jutalmazta 1993-ban.
Szintén Szolnay-díjat kapott, a Barabás Miklós emlékkiállítás és konferencia megrendezéséért 1998-ban.
- 1998–2000 között, kutatómunkáját a prágai székhelyű Research Support Scheme ösztöndíjjal támogatta.
- 2009-ben, művészettörténészi munkásságáért Szervátiusz Jenő-díjat kapott. Budapest.
- 2010-ben PhD fokozatot nyert a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetemen
-2022 Magyar Arany Érdemkereszt

Kiállítások

Művészettörténeti kutatásai:

-A gelencei, (Háromszék) gótikus műemléktemplom építéstörténete és 14 - 15. századi falfestményeinek ikonográfiája.

-A tancsi (Maros megye) gótikus, műemléktemplom építéstörténete.

-A székelydályai (Udvarhely szék) gótikus, műemléktemplom építéstörténete és 14. századi falképeinek ikonográfiája.

-A Székelyföld középkori falképeinek művészettörténeti kutatása.

-A perkői (Kézdiszentlélek) Szent István kápolna építéstörténeti kutatása és 18. századi falképeinek vizsgálata

-A csíksomlyói Mária búcsú és a perkői Szent István - napi búcsújárás egyházművészeti és népi vallásos emlékanyagának kutatása.

- Barabás Miklós (1810 - 1898) erdélyi vonatkozású arcképei.

- Az erdélyi falfestmények 19. századi kutatástörténete.

 

Más szakmai tevékenységei:

 

- 1974 és 2009 között több mint 200 képzőművészeti, művészettörténeti és műemléki dokumentációs kiállítás szervezése.

-A gelencei, szacsvai, albisi, árapataki, sepsikőröspataki műemléktemplomok restaurálási munkálatainak kezdeményezője és beindítója. 1995, 1997, 2000.

-A perkői Szent István-kápolna falképeinek feltárása és restauráltatása. 1995-2000.

-A kiskászoni Búcsújárók emlékházának létrehozása. 1996.

-A csíki templomok művészete c. kiállítás megrendezése a Székely Nemzeti Múzeum termében. 1996.

-A székelyföldi műemlékvédelem c. kiállítás rendezése a sepsiszentgyörgyi képtár termeiben. 1997.

-Barabás Miklós (1810 - 1898) Emlékkiállítás és nemzetközi tudományos konferencia szervezése, a festő halálának 100. évfordulóján. Sepsiszentgyörgy 1998, Bukarest. 1999. A kiállítás katalógusának szerkesztése, valamint a konferencián elhangzott előadások kötetbe szerkesztése.

- A Kálnokyak 750 éve című családtörténeti dokumentációs kiállítás szervezése és a katalógus szerkesztése. A katalógus több tételének szerzője. Székely Nemzeti Múzeum. Sepsiszentgyörgy. 2001.

- Gyárfás Jenő (1857 – 1925) festőművész emlékkiállításának kurátora. Sepsiszentgyörgy. 2005.

- Negyvennyolcas arcok c. képzőművészeti és dokumentációs kiállítás kurátora. 2008. Sepsiszentgyörgy

- Közreműködött a Néprajzi Múzeum Huszka József a rajzoló, gyűjtő c. kiállítás dokumentációjának előkészítésében (2006), katalógus tételt írt a Sigismundus rex et imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában 1387 – 1437 c. kiállítás katalógusában (2006), közreműködött a nagyszebeni Brukenthal Múzeum Erdélyi festők Európa művészeti központjaiban c. kiállítás létrehozásában, a kiállítás katalógusában tanulmányt közölt Gyárfás Jenő Tetemrehívás c. képének keletkezéséről.

- Több képzőművészeti, művelődéstörténeti tudományos dolgozat és kiadvány konzulense és lektora.

Elérhetőség

jano.mihaly@yahoo.com
0746 861880

Tevékenységek

Kiállítások / Médiavisszhang

Képgaléria

Hírek

2024 július 18.

2024 július 16.

2024 július 14.

Kiállítások

BMC 2024 2024 május 16.

Színek és formák 2024 május 12.

BMC 2024 2024 február 08.