Ez az oldal sütik (cookies) használatával javítja élményét, miközben Ön ellátogat ezen a webhelyen.

Kérjük, legyen kedves és fogadja el az alább felsorolt sütik használatát a folytatáshoz.

  • Session-süti: a munkamenet adatainak tárolására
  • Ügyfél-süti: Ön tárolja, hogy elfogadta a sütik használatát
  • Statisztika-süti: Ön tárolja, hogy elfogadta a sütik használatát

Médiavisszhang

Kettős Bene József-évforduló

A XX. századi erdélyi piktúra vizuálisan mesélő, manierisztikus festője, Bene József egy negyed évszázada, 1986. május 20-án hunyt el a németországi Ulmban. Intermezzo A székelyudvarhelyi református gimnáziumból a bukaresti Maison Agné ...

olvasd tovább

Szellemi áramkörök -Zsigmond Márton, Bara Barnabás

Két, legalábbis személyükben ismerős csíkszeredai képzőművész kiállítását nyitjuk meg ma este, és nem véletlenül mondtam azt, hogy személyükben ismerős, mivel maguk az alkotások, maga a tárlat még nagyon sok meglepetést ...

olvasd tovább

Tudósítás és beszámoló egy hajdanvolt korról

Tudósítás és beszámoló egy hajdanvolt korról Berze Imre kiállítása a Barabás Miklós Galériában (11. oldal) A Barabás Miklós Céh – legújabb hagyományaihoz híven – Farkas utcai székházában minden hónap első ...

olvasd tovább

Áldozatok és hősök is voltak a vértanúk – kortárs installációt állítottak a tiszteletükre Székelyudvarhelyen

Kisebb tömeg emlékezett a tizenhárom aradi vértanúra vasárnap a székelyudvarhelyi Márton Áron téren, ahol Berze Imre képzőművész alkalomhoz illő kortárs alkotását is bemutatták. • Fotó: Erdély Bálint Előd „A 170 évvel ezelőtt ...

olvasd tovább

Egy mű­vész-pe­da­gó­gus útvesztői

Ge­de­on Zol­tán kö­szön­té­se Ta­ná­rom volt egy­ko­ron a ko­lozs­vá­ri Képzőmű­vészeti Főiskolán. Az­tán az évek so­rán egy­re kö­ze­lebb ke­rül­tünk egy­más­hoz, s én egy ki­vé­te­les sze­mé­lyi­sé­get is­mer­het­tem meg ben­ne. Min­dig is cso­dá­lat­tal szem­lél­tem ha­tár­ta­lan vi­ta­li­tá­sát és al­ko­tó­ener­gi­á­ját. Idén ...

olvasd tovább

Tizenötödik Incitato-tábor

Fehér ló fia Az idei Incitato-tábor művészei, akárcsak az előző esztendőkben, két helyen, a Rozi villában és a Transzszilvánia konferenciateremben alkotnak. Simó Enikő ...

olvasd tovább

Incitato 2007, Fehérlófia

A mese nem ambivalens képet ad a világról, amelyben a rossz és a jó kontúrjai egymásba játszanak, hanem jól elkülöníthető, erős határvonalakat mutat meg a jóval azonosulni akaró és a ...

olvasd tovább

Interaktív tárlat a Barabás Miklós Céhnél

(2. oldal) Szobrászat, kerámia, fényképészet és számítógépes fotófeldolgozás találkozott azon a tárlaton, amelyet hétfő délután nyitottak meg a Barabás Miklós Céh (BMC) Farkas utcai galériájában. Németh Júlia műkritikus, a BMC ...

olvasd tovább

„A művészet játék, de komoly játék" Kolozsi Tibor, Kolozsi Gabriella, Dorel Găină Gerendi és Mira Marincaş interaktív tárlata a BMC G-ban

Komoly játék – ez a tárlat címe, s ebben a két szóban benne foglaltatik mindaz, ami a kiállítók számára a művészi alkotás lényegét jelenti. Az élvezet, a kísérletezés, az anyaggal ...

olvasd tovább

Hírek

2024 március 03.

2024 március 01.

2024 február 20.

Kiállítások

BMC 2024 2024 február 08.

Zsobok 2023 október 19.

Napsugár 2023 szeptember 06.